Voda ke koupání a břehy ke slunění už nestačí

, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Psát o nové podobě letní sezóny u přehrady mezi padajícími sněhovými vločkami je více než zvláštní. Pravdou je, že právě v zimě je ten pravý čas přemýšlet o tom, co budeme dělat v létě. Všichni doufáme, že v létě se budeme koupat, odpočívat a nabírat nové síly po prapodivném období, které trvá již skoro rok. Toto léto sice budeme na březích vodní nádrže ještě trochu snít, ale příprava nových šaten, převlékáren, sprch a stánků s občerstvením již bude v plném proudu.

Příprava nové, vzhledově sjednocené, elegantní a hlavně praktické tváře zázemí jablonecké přehrady si vyžádá delší období pro realizaci, než se původně předpokládalo. Podoba nových objektů zázemí vzešla v prosinci roku 2020 z architektonické soutěže vyhlášené loni v červenci. Vítězně ze soutěže na objekty zázemí a okolí jablonecké přehrady vyšel návrh architekta Marka Přikryla a Martina Prokše z ateliéru Prokš Přikryl architekti.

Zadání se týká tří míst – WC a občerstvení U Prutu, zátoky v blízkosti městského bazénu, a to jejího jižního břehu (WC a občerstvení U Davida) a severního břehu (WC u stánku Základna a pod objektem Povodí Labe). Všude bude prostor pro jedno či více občerstvení, sklady a kapacitnější toalety, které rozšíří navíc sociální zařízení pro tělesně handicapované. V dřevěných modulárních stavbách se navíc budou moci návštěvníci přehrady převléci a už nebudou provádět podivné cviky pod osuškou či dekou. Po koupání se bude možné také vysprchovat.

„S projektanty nyní řešíme přesně vybavení jednotlivých stavebních modulů i provozní potřeby vzhledem k nutnému celoročnímu provozu některých částí zázemí, např. toalet,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Některé z modulů nabídnou také příjemné kryté posezení za letního deštíku nebo jako ochrání před sluncem.

Architektonická soutěž byla vyhlášená v červenci

Přehradu de facto v centru města si cení všichni – obyvatelé i všechna politická vedení. Všechna se také snažila o její vylepšení. Přesto se to stále nedařilo. Chybí hlavně základní zázemí v odpovídající podobě. Toalet je kolem přehrady málo a převážně ve špatném a nevyhovujícím stavu, občerstvení je v objektech, jejichž kapacitu a funkčnost řeší různé nevzhledné přílepky. Převlékárny a sprchy chybí zcela.

„Během posledních deseti let byla zpracována celá řada studií a záměrů, proběhly pokusy o vypsání několika architektonických soutěží. Žádný z těchto záměrů dosud nebyl realizován a okolí přehrady se pomalu mění v trvalé provizorium,“ konstatuje městský architekt David Pavlišta. Proto město v červenci loňského roku vyhlásilo architektonickou soutěž na objekty zázemí a okolí přehrady. „Soutěž jsem dle zadání města připravil tak, aby návrhy přinesly v rámci možností kvalitní a snadno realizovatelné řešení neutěšené situace. S náměstkem Roubíčkem jsme vytipovali konkrétní lokality k řešení, pevně však věřím, že práce v okolí přehrady bude pokračovat i na dalších místech,“ popisuje městský architekt.

Město přímo oslovilo autory návrhů, kterými byli kromě vítězného týmu ještě architektonické ateliéry Mjölk, Raketoplán, RCNKSK a architekt Jan Žalský. Celkem pět podaných návrhů pak v prosinci loňského roku hodnotila komise složená ze zástupců vedení města a nezávislých odborníků. Hodnotícími kritérii byla architektonická kvalita, nabídková cena budoucí zakázky a ekonomická výhodnost z hlediska investičních a provozních nákladů, praktičnost pro uživatele a provozovatele.

Proč právě tyto tři lokality

„Když u přehrady mimo sezónu nefunguje občerstvení, je to nemilé, ale logické. Jestliže si však u přehrady, která je jakousi výkladní skříní města, není ve 21. století kam odskočit, pak už to je problém. Právě to by se mělo výstavbou nových sociálních zařízení, z nichž některá budou s celoročním provozem, odbourat. Konkrétní toalety budeme volit tak, aby bylo na každé straně přehrady alespoň jedno zařízení s celoročním provozem,“ říká náměstek Roubíček s tím, že to byl jeden z důvodů volby míst, kterých se architektonická soutěž týkala. Slunečních lázní se úpravy zatím nedotknou.

Proč ne už letos?

Proč se nemůžeme na nové stánky těšit už letos? „Původně jsme to tak zamýšleli. Zjistili jsme však, že všechny legislativní požadavky, jednání se stávajícími provozovateli, majetkové vypořádání přípojek, uzavírání nových nebo prodlužování starých nájemních smluv – to vše je tak rozsáhlá agenda, že jsem se rozhodli, abychom nenarušovali letní sezónu roku 2021, detailně vše letos připravit a příští rok spustit nový provoz od začátku sezony, která oficiálně startuje vždy 1. června. Za pěkného počasí se však stánky otevírají už v průběhu května. Snaha je tedy termín otevření posunout směrem k dubnu 2022. Tímto rozhodnutím se snažíme minimalizovat ztráty všech provozovatelů,“ vysvětluje Petr Roubíček.

Neznamená to ale, že projekt bude rok stát. „Letos je v plánu vítězný návrh na úpravu zázemí přehrady dotáhnout do fáze projektové dokumentace a připravit všechna potřebná povolení včetně nájemních vztahů s provozovateli. Při prohlídce míst s architektem jsme ještě upozornili na některé možné úpravy modulů a jejich dispoziční vybavení tak, aby co nejpřesněji odpovídala potřebám návštěvníků vodní nádrže. Přes zimu 2021/2022 se v dílnách vyrobí konečné moduly s vybavením, které se pak na jaře 2022 nainstalují a zahájí svůj provoz,“ pokračuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Proč právě návrh Marka Přikryla a Martina Prokše?

Komise u vítězného návrhu ocenila srozumitelnou architektonickou formu umožňující řadu úprav dle potřeb zadavatele. Jednoduché konstrukční řešení modulů slibuje nízké investiční náklady, navíc každý z nich jasně ukazuje to, k čemu je určený. Koncept je praktický, stavební zásahy minimální a vzhledem k jednoduchosti se dá předpokládat i kladné přijetí od veřejnosti. „Kolegové Prokš a Přikryl nejlépe načetli zadání a odhadli potřeby a možnosti investora,“ říká Pavlišta.

„Výchozím schématem zázemí kolem přehrady je linka, podél které přirozeně proudí lidé a na kterou se navlékají funkce (moduly) dle potřeby dané lokality. Modul o velikosti 6 x 6 metrů je nečleněný prostor, do kterého lze vepsat kiosek s občerstvením, hygienické zázemí, sezení, sklady atd. Konstrukce je lehká, dřevěná, snadno opravitelná,“ tak zní popis staveb v návrhu architektů Prokše a Přikryla, který navléká občerstvení, toalety, sprchy apod., jako barevné korálky na nit. „Kolem přehrady tak příští jaro vyrostou jednoduché přízemní, nepodsklepené dřevostavby, jichž je teoreticky možné za sebe řadit libovolný počet. Napojené budou na rozvod pitné vody, kanalizaci a silnoproud. Vznikne-li v budoucnu potřeba nového objektu, měl by být shodný s těmi navrženými, ale dispozičně se může díky modulu, resp. možnosti vkládat do něj libovolnou funkci, přizpůsobit danému místu.“

Nádrž měla původně hlavně funkci ochrannou

Jablonecká přehrada vznikla jako jedna z těch, které měly chránit lidi a jejich majetek před povodněmi.

Na začátku 20. století se nepočítalo s tím, že by podobné nádrže měly mít jiný význam, než ochranný, a tehdejší obyvatelé Mšena proti stavbě přehrady bojovali všemi tehdy dostupnými prostředky.

Aby se ochrana ještě znásobila, má přehrada od roku 2013 ještě protipovodňovou štolu. Ta má za úkol odvádět z města přebytečnou vodu, kterou nádrž nedokáže pojmout. Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského potoka nebylo možné tehdejší zadržovací schopnost přehrady plně využívat. Nová železobetonová štola široká 3,1 metru a vysoká 2,75 metru na Lužické Nise však zachytí až stoletou vodu a Bílou Nisu ochrání před padesátiletou povodní. Přehrada se tak stala ještě bezpečnější. Ohrozit by ji mohla jen desetitisíciletá voda.

Vždy to bylo velké téma

S přehradou, a zvláště jejím okolím, byla vždy spojená řada plánů a záměrů.

Například v roce 2007 se o ní uvažovalo jako o přirozeném nástupišti do Jizerských hor, kdy by například in-line dráhy pokračovaly od mšenské nádrže do blízkých hor, a už tehdy se začalo uvažovat o přestavbě Slunečních lázní. A tak o rok později, v roce 2008, začalo město připravovat ucelenou rozvojovou studii prostoru přehrady v kontextu širších vztahů a počítalo se s realizací konceptu v horizontu deseti let. Dokument měl vymezit veřejně prospěšné stavby, stanovit podmínky pro využití pozemků a parametry pro životní prostředí při zachování přírodního rázu území. Řešil se nástupní bod lyžařské magistrály na parkovišti u Jablonexu, kde se plánoval objekt infocentra s převlékárnou a potřebným hygienickým zázemím. V jeho rámci se měly též prodloužit asfaltové lyžařské tratě, rozšířit a zkvalitnit trasy pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře. Druhým bodem byly Sluneční lázně a jejich okolí, ale i prostor kolem bývalé restaurace Tajvan. A všude se hovořilo o sjednocení vzhledu zázemí přehrady, hlavně o kvalitním sociálním zařízení.

V roce 2014 pak vytvořil architekt Petr Stolín Sluneční pavilon, který by nahradil dožilé Sluneční lázně. A jako vše nové a radikální, vyvolal také Sluneční pavilon řadu reakcí, od nadšených po naprosto zatracující. Skutečností je, že současný stav dřevěných objektů na nejprestižnějším místě u přehrady je na konci svého života. A i na Sluneční lázně časem bude muset dojít, ať už se zvolí pouhá rekonstrukce – replika původního stavu s moderním zázemím, nebo se zbourají a vytvoří se tu něco zcela nového.

Když v roce 2019 oslovilo město veřejnost, co u přehrady chybí a co by zde mohlo být kromě koupání, vzešla spousta námětů. Od grilovacího místa a tábořiště, přes zastíněná dětská hřiště, více parkovišť až po zokruhování in-line dráhy. Všichni se však shodli na nutné změně Slunečních lázní, jen názor na to, co by zde mělo nově být, se lišil. Někteří chtěli pouze obnovit již existující stav, jiní si přáli cukrárnu s dobrou kávou a dortíkem, další by uvítali vyhlídkovou restauraci s celoročním provozem.

připravila Jana Fričová

Vizualizace návrhu zázemí přehrady

, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Severní břeh - vizualizace (1)

 
, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Severní břeh - vizualizace (2)

 
, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Severní břeh - vizualizace (3)

 
, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Jižní břeh - vizualizace

 
, autor: PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

U Prutu - vizualizace

 
 
Vytvořeno 1.2.2021 9:35:46 | přečteno 719x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load