Nemocné stromy jsou nebezpečné svému okolí

, autor: archiv MMJN

Jablonec nad Nisou kácí z bezpečnostních důvodů vzrostlé stromy na svém území. Důvodem je jejich velmi špatný zdravotní stav. Stromy jsou v hustě obydlených či frekventovaných místech, některé i na školních zahradách. Kácet se bude průběžně do konce března a většinu stromů nahradí v dalších letech nové výsadby.

Oddělení správy veřejné zeleně zahájilo v loňském roce reinventarizaci části městských dřevin, protože nejstarší inventarizace vznikly před deseti lety. V rámci vyhodnocování zdravotního stavu stromů doporučili odborníci mimo jiné v některých případech použití tomografu či tahových zkoušek. Měření proběhla letos. „Výsledek ukázal, že je nezbytné některé stromy skácet, protože jejich zdravotní stav je špatný. Velmi snížená je často stabilita stromu, který se tak stává nebezpečným pro své okolí,“ říká vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová s tím, že drtivou většinu pokácených stromů nahradí nově vysazené.

Jedlovec ve Střelecké

Krásný na pohled, ale nebezpečný pro děti ze školky byl jedlovec v zahradě MŠ Střelecká. „Měření ukázala, že ve kmeni byly rozsáhlé části dřeva stižené hnilobou a stejně tak i kotevní kořeny. Strom sice vypadal napohled krásně, protože byl vyživený sítí postranních kořenů, ale jeho stabilita byla kvůli napadeným hlavním kořenům velmi malá, a tak za nepříznivých klimatických podmínek hrozil pád stromu. A protože byl v centrální části zahrady, kde se kolem každý den pohybují děti ze školky, nebylo možné jiné rozhodnutí, než jej pokácet. V tomto případě se rozhodně vzhled a další funkce, které strom přirozeně plní, nedaly nadřazovat nad bezpečnost a zdraví dětí,“ konstatuje Gaislerová. Místo pokáceného jedlovce navrhuje vedoucí oddělení výsadbu dvou vhodných nových stromů. Větších, než se obvykle sází. „Připravuje se také obnova školní zahrady, bylo by proto vhodné výsadbu a výběr nových dřevin spojit s projektem,“ dodává.

Lípa na chodníku

Podobný osud má také mohutná lípa na rohu ulic Jugoslávská a Korejská. „Ta roste mimo areál mateřské školy v chodníku, nicméně se školní zahradou velmi těsně sousedí. Na kmeni stromu jsou dřevokazné houby a je evidentní, že lípa usychá. Prosychání se objevuje řadu let, ale suché větve se v minulosti opakovaně odstraňovaly. Přítomnost hub však signalizuje další problémy a nevratné změny. Strom má také velmi poškozené kořenové náběhy, které jsou v chodníku,“ popisuje Štěpánka Gaislerová. Místo lípy nový strom město na stejné místo nezasadí, náhradní zeleň však doplní o kousek níže, a to do parku v ulici Generála Mrázka.

Další jedlovec společně s javorem se bude kácet také v Tyršových sadech. I tady měření ukázala jejich problémy způsobené hnilobou a narušenou stabilitu. Oba stromy nahradí nová výsadba.

Stromy ničí chalara i kůrovec

Kácet se bude také v lesoparku na Žižkově vrchu, a to uschlý jasan a několik smrků zničených lýkožroutem. Je možné, že jej napadla chalara, která v poslední době často způsobuje uschnutí jasanů. Kácet se bude i mohutný jasan v ulici Budovatelů, který je mezi tramvajovou tratí a věžákem.

„Roste v husté zástavbě a má polovinu koruny suchou. Hrozí, že může ohrozit provoz na tramvajové trati či komunikaci, nebo obyvatele žijící v tomto místě,“ informuje vedoucí oddělení správy zeleně.

Sedm smrků v parku Nerudova napadl kůrovec. Podle slov Gaislerové neplatí, že kůrovec napadá jen lesní porosty, vrhá se rád i na městskou zeleň. Jeho šíření napomáhá například sucho. Na Jablonecku však není naštěstí ještě natolik rozšířený jako třeba v jižních Čechách nebo na Vysočině.

Zelené město

Jablonec patří k poměrně hodně zeleným městům. Městskou zeleň v centru hojně doplňují stromy v soukromých zahradách starých vil. Přibližně deset let již město postupně zadává inventarizaci dřevin rostoucích na frekventovaných místech, jako jsou zahrady škol a školek, parky, aleje, hřbitovy apod. „Stromy jsou živé organizmy a během deseti let projdou řadou změn, které mnohdy neprospívají jejich kondici. Proto jsme přistoupili k aktualizaci tohoto materiálu,“ říká Gaislerová a dodává, že také do inventarizace zeleně zasáhla pandemie koronaviru a vše zpomalila. Přesto doufá, že příští rok aktualizaci dat dokončí.

(jn)

Vytvořeno 4.1.2021 16:01:45 | přečteno 352x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load