O pomoci a dobrovolnictví v době koronakrize

, autor: Mafra Petr Topič

S podzimním příchodem druhé vlny koronavirové nákazy vznikl i na Jablonecku enormní tlak na systém poskytování zdravotnické a sociální péče. Problémem není ani tak počet lůžek a materiální vybavení, ale především personální kapacity. Ty se brzy dostaly na svoji hranici a začalo být zřejmé, že se zdravotní a sociální zařízení neobejdou bez pomoci.

„V této situaci vnímáme přirozeně svoji odpovědnost a chceme být jakýmsi garantem a koordinátorem pomoci. Jsme jedním z hlavních míst, kde se sbíhají informace, požadavky a podněty, a snažíme se je dál zpracovávat a řešit tak, aby pomoc byla efektivní a rychlá,“ říká náměstek primátora pro oblast humanitní a sociální David Mánek.

„Chtěli bychom apelovat na všechny, kteří mají časové možnosti a chuť, aby se stali dobrovolníky v organizacích, které v této oblasti na Jablonecku působí,“ dodává David Mánek.

Nejvíce pomáhá Červený kříž

„Služby ČČK nebyly na podzim jednotlivci dlouho využívány, ale se zhoršující se covidovou situací naopak vznikla poptávka po pomoci dobrovolníků od nemocnic a sociálních zařízení. Teď je jednoznačně dominantní potřeba služeb tohoto typu,“ uvádí ředitelka jabloneckého ČČK Kateřina Havlová.

Český červený kříž na celorepublikové úrovni pořádá jednodenní kurzy pro dobrovolníky, při kterých se seznámí se základy péče o klienta na lůžku. „Aktuálně máme za sebou osm kurzů, proškoleno je 50 dobrovolníků, z nichž pak cca 30 jich je aktivně nasazených. Jsou to ale lidé téměř z celých Čech, a přestože jsou ochotni dojíždět zdaleka, není to ideální stav. Mnohdy vzdálenost, z jaké k nám jezdí, nám zabrání v jejich nasazení. Proto bychom uvítali až 40 dalších dobrovolníků přímo odsud, z Jablonecka,“ dodává Havlová.

Jak a kde se přihlásit?

Vzhledem k probíhající komunitní nákaze je v ČČK systém řízení a náboru dobrovolníků veden převážně bezkontaktně. Rozhodnete-li se stát dobrovolníkem ČČK, vaše první kroky by měly vést na web www.cck-jablonec.cz/registrace-dobrovolniku, kde je třeba vyplnit vstupní formulář se základními údaji a otázkami týkajícími se oblastí, kde máte zájem pomáhat. Telefonicky se pak ozve pracovník ČČK, který s vámi doplní informace a domluví osobní pohovor. Ten je nutný pro vzájemné poznání a mimo jiné i proto, aby byli včas rozpoznáni lidé se špatnými úmysly. Na konci náborového procesu dostane každý dobrovolník průkaz, kterým se prokazuje u klientů, a poté další komunikace probíhá přes e-maily a sms. Činnost dobrovolníka spočívá v obstarávání nákupu potravin, hygienických a ochranných potřeb a pomůcek, dále se jedná o sociální komunikaci s klienty, pomoc při péči o seniory nejen v terénu, ale i v domovech sociální péče aj.

Junák – český skaut a Elpida

Linka seniorů organizace Elpida spojila své síly s organizací Junák – český skaut a v čase koronavirové epidemie významně posílila svůj provoz. Pracovníci bezplatné anonymní telefonické linky přijímají na čísle 800 200 007 poptávky od seniorů a dospělí skauti a skautky se mohou díky jednoduché webové aplikaci, kterou lze najít na www.skautskapomoc.cz, přihlásit k pomoci konkrétním lidem ve svém okolí.

Psychologové pomáhají s dětmi

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v Jablonci nad Nisou vedená ředitelkou Ivanou Ullmannovou přišla s vlastní iniciativou nabídky pomoci svých zkušených pracovnic dětem zaměstnanců jablonecké nemocnice. Ta na své půdě zřídila dětskou skupinu o cca 15 dětech prvního stupně ZŠ, o kterou se zpočátku staraly střídavě pouze dvě sestry. Péči o děti z velké části převzalo dalších pět pracovnic PPP, od ranních do odpoledních hodin pomáhají se školními povinnostmi a organizují jejich volný čas.

„Svoji pomoc jsme se rozhodli nabídnout také mateřským školám při tvorbě podkladů pro předškolní výuku, kterou mají MŠ ze zákona povinnost zajišťovat, ale znamená to pro ně v této situaci velkou zátěž,“ uvádí Jana Ullmannová. Prostřednictvím vedoucí odboru školství Zdeňky Květové byla tato nabídka rozeslána všem MŠ nejen v Jablonci, ale v celé spádové oblasti. Nedlouho poté putovaly prvním zájemcům sady pracovních listů pro předškolní výuku na půdě jablonecké pedagogicko-psychologické poradny.

Solidarita ve školství

Pomoc v situacích, kde se nedostává lidských kapacit, ale nevzniká jen na půdě organizací, které jsou k tomu předurčeny ze své podstaty. Inspirací jsou příklady pomoci vzniklé spontánně a operativně mezi organizacemi zřizovanými městem nebo ve městě působícími.

To je i příklad spolupráce ZŠ Liberecké, která prostřednictvím školského odboru města dokázala vyřešit tíživou situaci MŠ Jablůňka ve Hřbitovní ulici, která přišla o personál v kuchyni. Za takových podmínek by školka nemohla dál fungovat. Zorganizován byl tedy operativní přesun pracovníků kuchyně ze zmíněné ZŠ Liberecká. Děkujeme.

Jablonec nezapomíná

Vrátíme-li se na půdu magistrátu, jeden drobný, ale symbolický příklad na závěr: o pomoc se sem obrátil Domov seniorů z Velkých Hamrů. Vinou koronavirové nákazy se ocitl v situaci bez kuchaře. Z hlediska fungování domova pro seniory je to fatální problém. „Obrátil jsem se s prosbou o pomoc přímo na náměstka primátora Davida Mánka, protože naši klienti jsou z více než 50 % bývalí občané Jablonce. Výsledkem bylo, že do týdne k nám nastoupil do pracovního poměru kuchař z horské chaty, která byla nucena svůj provoz dočasně uzavřít. Znamenalo to pro nás obrovskou úlevu a příjemné zjištění, že město neztrácí zájem o své občany, byť jsou již staří a žijí mimo Jablonec. A tak by to mělo být,“ chválí spolupráci s náměstkem Mánkem ředitel Domova pro seniory ve Velkých Hamrech Čestmír Skrbek.

Zapojily se i děti z Vikýře

Svoji činnost a program přizpůsobil nelehké situaci i DDM Vikýř množstvím drobných, ale užitečných a radost přinášejících dětských výtvorů a produktů určených pro seniory a dobrovolníky. Ředitelka Martina Šípková dál vypočítává aktivity samotných pracovníků Vikýře: šití roušek, dobrovolnictví a spolupráce s ČČK a organizací Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, zapojení se do tradičních charitativních předvánoční akcí Ježíškova vnoučata a Krabice od bot.

Respekt všem

„Velký dík a respekt patří všem, kteří v této době vystupují ze své komfortní zóny a obětují čas a námahu těm, kteří to potřebují. A je třeba povzbudit ty, kteří o jakékoli dobrovolné pomoci teprve uvažují. Má to smysl. Děkujeme,“ uzavírá náměstek pro oblast sociální David Mánek.

(ap)

Vytvořeno 2.12.2020 10:13:24 | přečteno 666x | Petr Vitvar
load