Nová městská společnost pro kulturu

, autor: JKIC

Jablonec nad Nisou má od 1. října 2020 novou městskou společnost Kultura Jablonec, p. o. Spojí se v ní dvě stávající městské organizace – Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., a Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (JKIC).

Do konce letošního roku musí nová společnost zrealizovat sloučení po administrativní stránce tak, aby od ledna 2021 již mohla zajišťovat všechny převzaté služby a zajistit chod Eurocentra, kin, turistického infocentra i výstavních prostor Domu Scheybalových a kostela svaté Anny. Řízením příspěvkové organizace Kultura Jablonec byl dočasně pověřen Petr Vobořil, současný ředitel JKIC.

Co je důvodem založení organizace Kultura Jablonec, p. o.?

Náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek: „K tomuto jsme se rozhodli přistoupit především ze dvou důvodů. Prvním je zlepšení koordinace kulturních aktivit ve městě a usnadnění komunikace. Druhým důvodem byly ekonomické úspory, které se však nedotknou kvality poskytovaných služeb.

Pro ilustraci celková dotace pro JKIC a Eurocentrum se v minulých letech blížila ke 30 milionům korun, očekávané úspory v nákladech by mohly překročit 4,5 mil. korun. Největší vliv na tuto úsporu bude mít konstrukce platů zaměstnanců nové organizace – především jejich zařazení do tříd a stupňů, to v původních organizacích nebylo třeba. Druhým je samotný COVID-19, kvůli kterému je velmi složité odhadovat výnosy v následujícím roce.

Celkové směřování organizace Kultura Jablonec, p. o., se bude jistě vyvíjet. V jejím počátku očekáváme, že převezme veškeré činnosti Eurocentra a JKIC kromě Ekocentra. To by mělo spadat pod DDM Vikýř. Nová společnost rovněž nepřevezme činnost digitalizace materiálů pro stavební úřad, ta bude zajišťována jinou cestou ze strany statutárního města Jablonec nad Nisou.“

Čím se nová společnost zabývá nyní?

Ředitel JKIC Petr Vobořil: „V té první fázi po zřízení nové společnosti jde především o administrativu – je potřeba vytvořit nové pracovní a dodavatelské smlouvy, převést majetek, závazky atd. Činnosti obou dosavadních společností by měly zůstat zachovány a je nutné v rámci nové společnosti zajistit provoz kin, Eurocentra, turistického infocentra i výstavních prostor Domu Scheybalových a kostela svaté Anny. To jsou všechno budoucí střediska společnosti Kultura Jablonec. Nová společnost bude zajišťovat i městské akce, které doposud organizovalo Eurocentrum a Jablonecké kulturní a informační centrum. To znamená městské slavnosti, Den evropského dědictví, výstupy na radniční věž a podobně. Návštěvník by neměl změnu společnosti poznat, myšleno v dobrém slova smyslu. Cílem je zachovat stávající kvalitu a zároveň optimalizovat náklady.

Transformace však přichází v nelehké době pro kulturu a tento i příští rok bude tedy v mnoha ohledech odlišný. Podmínky pro provozování kultury se mění ze dne na den a je tu obava, aby kina, divadla či kluby nepřišly o své pravidelné návštěvníky i do budoucna.“

A jaké jsou dlouhodobější plány?

David Mánek: „Ve spolupráci s Libereckým krajem město Jablonec rozvíjí projekt Křišťálové údolí, kdy zákaznické centrum je plánováno právě do výstavních prostor současného Eurocentra. Jde o dlouhodobější vizi, která bude vyžadovat zásadnější rekonstrukci. Modernizaci potřebuje nejen výstavní areál, ale i koncertní sál. U venkovního areálu řešíme spíše bezpečnost, obzvlášť ve večerních hodinách se z příjemného amfiteátru stává problémové místo, co se týče pořádku a hluku.“

Jak se dotkne transformace společností turistického infocentra?

Petr Vobořil: „Transformace společnosti by se neměla dotknout samotného chodu turistického infocentra. Tyto služby Jablonec samozřejmě bude poskytovat nadále, ovšem pod hlavičkou společnosti Kultura Jablonec. V dnešní době je naprosto zásadní najít všechny požadované informace na internetu, papírové materiály jsou na ústupu. Přesto se jich však úplně nezbavujeme, stejně tak je důležitý prodej suvenýrů a regionálních výrobků. Turistické infocentrum tedy bude své služby nabízet jako dosud s tím, že bychom v letní sezoně měli rádi pracoviště na Mírovém náměstí, ať už přímo v budově radnice nebo v těsné blízkosti. Současně však určitě i v příštím roce bude fungovat pro turisty Dům Scheybalových.“

Mělo by jít tedy o změnu k lepšímu jak pro Jablonečany, tak pro návštěvníky města?

David Mánek: „Založení příspěvkové organizace Kultura Jablonec je pozitivním krokem v oblasti zajišťování kulturního života v našem městě a věřím, že tímto krokem zajistíme ještě více zajímavých kulturních aktivit.“

(rsch)

Vytvořeno 30.10.2020 13:12:19 | přečteno 521x | Petr Vitvar
Štítky: kultura
 
load