Osadní výbory mohou dobře poradit

, autor: archiv JM

Dosud v Jablonci pracovaly čtyři osadní výbory, které zprostředkovávaly radě a zastupitelstvu vhled do situace v jejich čtvrtích. Nové vedení města si myslí, že zkušenosti a názory místních jsou pro dobré rozhodování velmi přínosné. „Proto chceme činnost osadních výborů podpořit. Budeme velmi rádi, najdou-li se další lidé ochotní připojit se k již existujícím osadním výborům vytvořit nové v místech, kde dosud nebyly,“ říká Petr Klápště, uvolněný radní zabývající se participací.

Pomáhají rozhodnout, přináší nápady

Členy osadních výborů jsou obyvatelé s trvalým bydlištěm v dané čtvrti a volí je zastupitelstvo. Výbory se schází zpravidla jednou měsíčně, věnují se aktuálním bodům z programu zastupitelů, které se týkají jejich části města, a doporučují způsob řešení. „Kupříkladu jde o rozhodnutí, zda prodat nebo pronajmout nějaký pozemek či budovu nebo zda a jak měnit územní plán. Přicházejí však i s vlastními podněty, co by město mohlo udělat, aby se zlepšil život v jejich čtvrti – například kde udělat novou pěší cestu, jak upravit veřejné prostranství lépe pro sousedské akce, jak změnit jízdní řád autobusu apod.

V Jablonci se stalo dobrým zvykem, že členové osadních výborů spolupracují s místními spolky a organizují třeba sousedská setkání, rozsvěcení vánočního stromu či letos sázení lip. „V tomto případě platí jedno pravidlo: není to povinnost výboru, další aktivity závisí výhradně na tom, co členy zajímá a baví,“ upozorňuje radní.

Podpora pro osadní výbory

„Aby se osadním výborům lépe pracovalo, zavádíme pro ně z podnětu stávajících výborů novou podporu. Pracovník magistrátu jim bude pomáhat se zápisy a hlavně obejde vždy na radnici odpovědné osoby, s nimiž podněty výborů prodiskutuje. Poté zajistí a doručí odpověď,“ vysvětluje Klápště.

Na webu města budou informace o termínech schůzí výborů i o podnětech, které podaly. „Uvažujeme také o setkávání členů výborů a výměně zkušeností i dobrých nápadů,“ dodává radní.

Přidejte se a pomozte s rozhodováním

Existují výbory v Proseči, Mšeně, Kokoníně a společný pro Rýnovice s Lukášovem. Ostatní části města – centrum města a Abeceda; Vrkoslavice; Jablonecké Paseky a Šumava; Žižkův Vrch; Dolina a Novoveská – zatím svůj vlastní výbor nemají.

„Hledáme zájemce o zřízení nových výborů, ale i ty zavedené ocení další členy. Pár míst mají v Kokoníně i v Proseči, Rýnovice a Lukášov hledají někoho z Lukášova. Mšeno potřebuje především člověka žijícího mezi ulicí Palackého a Bílou Nisou, např. ulice Čelakovského, Mozartova, Boženy Němcové,“ informuje Klápště a vyzývá zájemce: „Pokud byste byli ochotní věnovat svůj čas tomu, aby město mohlo lépe fungovat, a chcete se zapojit do práce osadních výborů, neváhejte a napište Janu Štolovi na e-mail stol@mestojablonec.cz,“ uzavírá uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště.

(pk)

Vytvořeno 3.1.2019 13:51:54 | přečteno 1259x | Petr Vitvar
load