Tajvan – atraktivní místo pro odpočinek

, autor: archiv MMJN

Poloostrov Tajvan na jablonecké přehradě patří k vyhledávaným místům nejen v letních měsících. V minulých číslech Jabloneckého měsíčníku jsme slíbili, že se budeme tématu Tajvanu věnovat více.

Vlastnické vztahy jsou patrné z obrázku. Město Jablonec je vlastníkem označených pozemků. Zbylé části jsou v majetku Povodí Labe, s. p. – zejména břehy, v západním cípu – na špičce poloostrova mají své pozemky a klubovny TJ Delfín a jablonecký Yacht club. Druhou největší část pozemku, cestu s alejí a prostor se zbytky stavby někdejší slavné restaurace, patří panu Martinu Gojdičovi.

Využití městských pozemků je nasnadě – na velké louce je místo pro cirkusové produkce, letos v létě se zde budou konat i hudební festivaly. Nedaleko hřiště na plážový volejbal je k dispozici i veřejné ohniště. Městu patří i vloni nově zrekonstruované veřejné toalety. Na břehu mají svou základnu vodní záchranáři. V roce 2014 došlo na náklady města k ošetření stromů a prořezu zeleně. Rekonstrukce toalet na pozemcích města proběhla na jaře roku 2015 a letos na jaře se v sousedství toalet budovala kanalizační jímka za 400 tisíc korun, území Tajvanu totiž není napojené na kanalizaci. V loňském roce také došlo k úpravě a rozšíření na 12 až 15 parkovacích míst podél přístupové cesty, což uvítali zejména rybáři.

Pan Gojdič, který je vlastníkem druhé největší části území, poskytl Jabloneckému měsíčníku vyjádření v tom smyslu, že jeho pozemek je soukromou záležitostí. „To nejpodstatnější je, že v minulosti nedošlo k dohodě o vybudování inženýrských sítí se statutárním městem Jablonec nad Nisou a z toho důvodu jsem nabídl Tajvan do prodeje. V současné době probíhají jednání ohledně prodeje pozemků včetně projektu,“ uvedl Martin Gojdič. Na internetu uvedená nabídková cena je 35 milionů korun. Požadavek na přivedení kanalizace k soukromému objektu nebyl ze strany města splnitelný, jde o příliš vekou investici směřovanou k soukromému vlastnictví, což není možné. V létě 2014 se ale podařilo primátorovi Beitlovi dosáhnout dohody, podle níž vlastník pozemku umožňuje jeho využívání občany města k rekreaci a město na oplátku provádí úklid a obsluhu odpadkových košů.

Tajvan z pohledu územního plánu

Dle platného územního plánu jsou plochy na Tajvanu označeny jako občanská vybavenost v místě pozemku a bývalé restaurace soukromého vlastníka, dále jako parky se sportovním zařízením, parky, lesoparky a pláže. Ve všech případech se jedná o přírodní plochy s upravenou zelení.

V návrhu územního plánu, který bude zastupitelstvu předkládán ke schválení v roce 2017, jsou plochy na Tajvanu klasifikovány jako veřejně přístupná sídelní zeleň. Pozemek v soukromém vlastnictví v místě, kde stávala restaurace, je opět označen jako občanská vybavenost. Ani současně platný ani navrhovaný územní plán nepočítá se zařízením typu kemp.

(mh)

Vytvořeno 4.7.2016 17:28:53 | přečteno 6794x | Petr Vitvar
load