05/2016

Květnové číslo radničního zpravodaje 

O energetickém hospodářství

, autor: Michal Vele

Rok 2016 bude, zdá se, v Jablonci nad Nisou zlomový pro hospodaření s energiemi. Nejenže proběhne další etapa řízeného rozpadu teplárenské sítě po městě, tedy II. etapa revitalizace sítě centrálního zásobování teplem, která přinese domácnostem napojeným na CZT úsporu, ale uleví se i objektům v majetku města. Zejména školám a školkám. „Energetické úspory nám umožní realizovat opatření pomocí metody EPC,“ říká náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele.

2.5.2016 16:54:35 | přečteno 3996x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: teplárenství
 
 

Opravy ulic a chodníků nikdy nekončí

, autor: Jiří Endler

I v letošním roce čekají Jablonec opravy komunikací. Letos díky úspoře na zimní údržbě je jich zase o něco více.

2.5.2016 16:54:39 | přečteno 3521x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: doprava a komunikace
 
 

Záchrana jeřábníka ze stavby OC Central

, autor: Miroslav Gorčík

Zdi nového obchodního centra začínají vyhlížet nad úroveň okolního terénu i okolní ohrady. Stavaři vztyčují sloupy konstrukce, dokončují stropy podlaží, na Komenského náměstí už nezeje jen velká stavební jáma, ale začíná to vypadat, že tu bude skutečně stát velký dům.

2.5.2016 16:54:44 | přečteno 4106x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Dopravní podnik naslouchá cestujícím

, autor: Jiří Endler

Městská doprava v Jablonci nad Nisou doznala v závěru roku změny jízdních řádů. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., v průběhu uplynulých měsíců detailně analyzoval změny nových jízdních řádů a spokojenost zákazníků. I na základě získaných indicií došlo k drobným úpravám.

2.5.2016 16:54:49 | přečteno 3692x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: doprava a komunikace
 
 

Nepořádek nedělá město, ale lidé

, autor: archiv MMJN

Začalo jaro a s tím jsou spojené různé aktivity jako údržba zahrad či vyklízení různého nepořádku apod. Jablonec, stejně jako jiná větší města, často řeší problém s nepořádkem zejména po městě. Odkladištěm různého nepotřebného odpadu se často stávají kontejnerová stání na odpady.

2.5.2016 16:55:11 | přečteno 3808x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: životní prostředí
 
 

Jaký bude kokonínský lesopark?

, autor: Jiří Endler

O způsobu fungování a charakteru lesoparku v Kokoníně spolurozhodovali 10. března v kulturním domě obyvatelé Kokonína. K příjemnému překvapení organizátorů se této tematické besedy zúčastnilo kolem 40 občanů, kterým současný neutěšený stav lesoparku není lhostejný.

2.5.2016 16:55:21 | přečteno 2958x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pas se na počkání vystavit nedá

, autor: archiv MMJN

Magistrát města Jablonec nad Nisou (MMJN) již tradičně před letní sezonou nabádá všechny občany, kteří se chystají v nadcházející letní sezoně vycestovat do zahraničí, aby si opravdu včas překontrolovali platnost svých cestovních dokladů.

2.5.2016 16:55:30 | přečteno 3845x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Luboš Wejnar - Prodloužení tramvaje je výzva

, autor: Jan Pešek

Luboš Wejnar se narodil v roce 1971 v Jablonci nad Nisou. Navštěvoval ZŠ Pasířská, později vystudoval střední průmyslovou školu strojní, obor strojírenská technologie. Prvního srpna 1989 nastoupil jako dispečer městské hromadné dopravy. Vystudoval bakaláře na Metropolitní univerzitě Praha, nyní studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha ekonomické zaměření. Je ředitelem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

2.5.2016 16:55:36 | přečteno 4590x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: osobnosti
 
 

Kůrovci jsou hrozbou pro smrkové lesy

, autor: archiv MMJN

Kůrovci jsou v letošním roce pro smrkové porosty vážnou hrozbou. Proto je nutné provádět veškerá opatření, která povedou ke snížení populace tohoto škůdce na minimum, aby se předešlo zásadním hospodářským škodám na lesních porostech a narušení ekologické stability krajiny.

2.5.2016 16:55:42 | přečteno 3599x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: životní prostředí
 
 

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety - květen 1916

, autor: archiv JM

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace. Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety.

2.5.2016 16:55:48 | přečteno 2669x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 2.5.2016 16:56:35 | přečteno 5505x | Petr Vitvar
load