Z Jablonce do Liberce po nové silnici autem rychle a pohodlně

, autor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

O rychlejším a komfortnějším propojení Liberce a Jablonce ve směru od Kunratic a Lukášova se hovoří již dlouhé roky. V červenci 2008 byla dokončená v Liberci část této komunikace, která končí okružní křižovatkou v Kunraticích. Od té doby se všichni ptali, kdy se bude pokračovat dál. Jedná se o státní silnici a investorem je tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O uspíšení nového propojení Liberce a Jablonce jednal primátor Beitl také s ministrem dopravy, který v únoru 2012 na návštěvě Jablonce přislíbil zařazení této komunikace do investičního plánu na rok 2013. Další jednání absolvoval primátor Beitl a jeho kolegové s hejtmanem Libereckého kraje, s ředitelem ŘSD i dalším ministrem dopravy. Konečně se podařilo. ŘSD má stavbu přeložky silnice I/14 zařazenou v investičním plánu, hrubá stavba je naplánovaná na rok 2015 a úplné dokončení do roku 2017.

„Ze strany města bylo vše připraveno od výkupu pozemků po projektovou přípravu stavby chodníků, které budeme realizovat. Je dobře, že už se začalo. Dopravní spojení se sousedním Libercem je pro další rozvoj Jablonce důležité,“ konstatuje spokojeně primátor Petr Beitl.

V současné době už probíhají přípravné práce v místech plánované výstavby a v Belgické ulici výnbsp;Jablonci vyrůstá nová okružní křižovatka. Druhá bude o pár desítek metrů dál v Lukášově navazovat nejen na stávající silnici, ale i na ulici Cihelnou. Trasa nové silnice v převážné délce sleduje stávající komunikaci, před Jabloncem je napřímena mimo současnou silnici a pro řidiče obtížné serpentiny. Součástí stavby budou tři mostní objekty a nová silnice uleví poblíž žijícím obyvatelům od hluku. Zatímco kolem stávající silnice žádné protihlukové clony nejsou, nová komunikace jich bude mít hned šest ve výšce od 2,5 do 3,5 metru. Současná silnice zůstane zčásti zachována jako místní komunikace pro příjezd do Lukášova.

V současné době se prostřednictvím vládní komise připravuje v Praze výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše bude probíhat dle předpokladů, mohlo by dojít k zahájení stavby už na podzim letošního roku. V období duben a listopad 2015 ŘSD předpokládá výstavbu s tím, že stávající silnice bude úplně uzavřena. Na rok 2016 je naplánováno dokončení hlavní části stavby a uvedení nové silnice do provozu se plánuje na červen 2017. Po dobu výstavby bude nynější silnice přes Kunratice úplně uzavřena. Hlavní objízdná trasa povede přes Vratislavice a Proseč. V té době už by měla být dokončená rekonstrukce tramvajové trati mezi oběma městy. Další objízdnou variantou je silnice I/35 přes Rádelský mlýn.

Data o stavbě

 • Název stavby: I/14 Kunratice–Jablonec n. N.
 • Délka hlavní trasy: 2514 m
 • Mostní objekty:
  na silnici I/14: 2
  nad silnici I/14: 1
 • Protihlukové stěny: 6
 • Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec
 • Projektant: VALBEK, s. r. o.
 • Předpokládaná cena stavby: 555 194 000 Kč (bez DPH)
Vytvořeno 9.7.2014 9:47:04 | přečteno 6975x | Petr Vitvar