Rekonstrukce tramvajové trati v Jablonci nad Nisou

, autor: DPMLJ

K ročnímu uzavření tratě pro tramvajový provoz z důvodu rozsáhlé rekonstrukce došlo od 15. 3. 2014. Tramvaje nahradily autobusy náhradní dopravy a v jabloneckém úseku mezi Měnírnou v Zeleném údolí a výhybnou Brandl začaly mizet koleje.

Na úvod trocha historie

Tramvaje k dolnímu jabloneckému nádraží dorazily z centra města již v roce 1900, oblast Brandlu byla však díky zdejšímu překladišti užívána spíše k nákladní dopravě. Až poválečný záměr spojit Jablonec s Libercem tramvají zde obnovil osobní provoz.

Od „Remize“ z Pražské ulice začaly jezdit na střídání směn tramvaje se zaměstnanci pozdějších Autobrzd již v dubnu 1952. Pravidelná doprava do Proseče byla zahájena v listopadu 1953 a do Vratislavic byla linka prodloužena v únoru následujícího roku. Po slavnostním otevření celé tramvajové trati, které se uskutečnilo 26. 12. 1954, byl pravidelný provoz jedenáctky zahájen na Nový rok 1955.

Od 27. 2. 1972 byl zastaven provoz tramvají mezi Jabloncem a Proseči, vozy se na trať vrátily po její celkové rekonstrukci 29. 12. 1976. V následujících letech proběhly výluky provozu spojené s rekonstrukcí dílčích úseků.

Podoba nové tratě

Na trať po rekonstrukci vyjedou vozy o metrovém rozchodu kolejí. Tramvajová trať bude ale v opravených úsecích již připravena na přechod na standardní rozchod 1,435 m. Rekonstruované úseky budou navíc připraveny na instalaci nové generace zabezpečovacího zařízení. Při rekonstrukci budou odstraněny současné dopravní a technické závady, vybudovány nové zastávky s bezbariérovým přístupem a opraveny přilehlé chodníky a prostory. Jednokolejná tramvajová trať vedená podél ulice Liberecké je v celé své délce stranově posunuta tak, aby byla jednak fyzicky oddělena od silničního provozu a zároveň aby bylo možné dodržet novou šířku vozovky 2 x 3,5 m souběžné komunikace I/14. Samotná výhybna, posunutá do místa bývalého překladiště, je konstruována pro pravostranný provoz se samostatnými zastávkami pro oba směry. S novými zastávkami pro náhradní autobusovou dopravu se počítá na komunikaci I/14. Pod jabloneckým dolním nádražím po odtěžení skalního masivu bude zvětšen poloměr oblouku.

Po nových kolejích se tramvaj projede v dubnu 2015

Práce měly původně začít již v letních měsících roku 2013, ale první veřejná soutěž na dodavatele stavby byla zrušena a musela být vypsána znovu. Posunutím termínu zahájení stavby se však termín dokončení nezměnil, tramvajová trať by měla být znovu uvedena do provozu v dubnu 2015. Zakázka na rekonstrukci obou úseků (společně s rekonstrukcí tramvajové tratě mezi Novou Rudou a Vratislavicemi – výhybnou na liberecké straně) byla v opakované soutěži vyhlášena jako veřejná nadlimitní dne 8. 8. 2013 formou zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku EU. Zároveň byla zveřejněna na profilu zadavatele (E-ZAK). Zakázka rozdělená na dvě samostatné části umožňovala přihlášení uchazeče pouze na jednu část z důvodu rozdílných rozsahů prací, čehož jeden z uchazečů také využil. Hodnotící komise pak na základě všech dostupných informací doporučila a představenstvo dopravního podniku pak na svém jednání potvrdilo následující výběr vítězného uchazeče.

Modernizace tramvajové trati v úseku Měnírna – Brandl

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložilo sdružení: „COLAS-CR SA-IDS TT Liberec – Jablonec“ za částku 59 552 039,– Kč bez DPH.

Vypsáním výběrového řízení na obě stavby se ušetřilo téměř 40 milionů korun. Současně se vítězná firma zavázala ke zkrácení výluky o 30 dní, což jistě přinese také finanční úsporu. Na obě stavební zakázky pak bude poskytnuta záruka 120 měsíců. Financování zakázky je z části pokryto dotací EU z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti

 

Rekonstrukce tramvajové trati v Jablonci nad Nisou

, autor: DPMLJ

Zastávka u Brandlu - původní stav

 
, autor: DPMLJ

Zastávka u Brandlu - vizualizace stavu po rekonstrukci

 
, autor: DPMLJ

Mapa rekonstruované zastávky u Brandlu

 
, autor: DPMLJ

Stavební práce u dolního vlakového nádraží

 
, autor: DPMLJ

Odstraněné staré koleje v Zeleném údolí

 
, autor: DPMLJ

Původní tramvajová trať do Zeleného údolí

 
 
Vytvořeno 9.7.2014 9:46:58 | přečteno 3764x | Petr Vitvar