Seriál Občanský zákoník: „Půjčování“ majetku města

, autor: Jiří Endler

Nový občanský zákoník přináší od letošního roku do vztahu mezi městem a veřejností celou řadu nových pojmů; některé z nich nesou názvy připomínající staré mocnářství a v mnoha ohledech je to zcela přesné, neboť vycházejí ze starého pojetí občanského práva.

První oblastí, kterou se dnes budeme zabývat, jsou vybrané instituty přenechávání věcí z majetku města k jejich užívání třetím osobám. Konkrétně se jedná o půjčku, výpůjčku, výprosu a zápůjčku.

Doposud město poskytovalo svým občanům finanční půjčky (například z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, na stavbu čistíren odpadních vod atd.). A vedle toho poskytovalo věci do výpůjčky (zejména šlo o poskytnutí různých nebytových prostor například pro potřeby neziskových organizací). Do výpůjčky bylo možné dát ovšem nejen byt, nebytový prostor, dům či pozemek, ale také věci movité, například kompostér, počítač atd., obvykle s nějakým účelem či z důvodu podpory nějaké organizace.

Nově – podle občanského zákoník používaného od 1. ledna 2014 (NOZ) – se v této oblasti objevují nové či staronové pojmy – výprosa, výpůjčka a zápůjčka, naopak NOZ již nezná institut půjčky, ale vrací se k dřívějšímu klasickému pojmu zápůjčka.

Výprosu bude schvalovat rada města patrně velmi zřídka, neboť touto formou je někomu poskytnuta jakákoliv městská věc (lhostejno zdali movitá či nemovitá) k užívání, aniž by město řešilo na jak dlouho to je a k jakému účelu bude užita. Na druhou stranu, výhodou výprosy ve specifických případech je, že město může žádat přenechanou věc kdykoliv zpět podle libosti.

Výpůjčkou, známou již z původního občanského zákoníku, bude i nadále rada města svěřovat někomu konkrétní věc, kterou bude moci užívat bezpečně po sjednanou dobu a ke sjednanému účelu. Například tak může být bezplatně poskytnut v městském domě nebytový prostor pro činnost neziskové organizace pečující o ohrožené skupiny obyvatel; jiné neziskovce může být takto poskytnut pro její činnost počítač atd.

Pokud bude město ze svého rozpočtu poskytovat (obvykle na konkrétní účely) přímo peníze, bude zastupitelstvo města schvalovat namísto půjčky zápůjčku. Předmětem zapůjčení nemusí být jen peníze, ale cokoliv, co je určitelné svojí podstatou a množstvím, a v případě vrácení se nemusí jednat o identickou věc – například obilí, uhlí, pohonné hmoty atd. V případě vztahů s městem ovšem půjde v drtivé většině o zapůjčení finančních prostředků na již zmíněné účely, jako je zlepšení vzhledu města, řešení nedostatků v infrastruktuře, návratná finanční výpomoc neziskovkám atd.

(mř)

Vytvořeno 5.5.2014 16:35:59 | přečteno 1007x | Petr Vitvar