Černých skládek bioodpadu jsou desítky

, autor: archiv MMJN

Černých skládek bioodpadu menšího či většího rozsahu se na území města Jablonec n. N. nachází několik desítek. „Vyskytují se zpravidla u čtvrtí rodinných domů a obsahují především posekanou trávu, listí, ořezané větve, zeminu apod.,“ říká Nikola Štěpánová ze správy veřejné zeleně.

Lidé odkládají bioodpad často na sousední pozemky v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu neublíží, ba naopak ještě přírodě prospěje. I sousední pozemky však mají vlastníka a tímto jednáním dochází k znečišťování cizích pozemků, zejména ve vlastnictví města a státu, často jde o lesní pozemky. Následné odstranění skládky stojí nemalé finanční prostředky. „Postupným navážením bioodpadu vznikají nevzhledné hromady. Dochází zde ke špatnému kompostovacímu procesu, který bývá způsoben malým přístupem vzduchu, špatným složením biologické hmoty nebo nevhodnou vlhkostí. Zvláště u skládek složených převážně z posekané trávy dochází k procesu zahnívání, přičemž se uvolňují zapáchající plyny,“ upozorňuje Jitka Lochovská, vedoucí správy zeleně.

Nenaštěpkované větve se rozkládají velmi pomalu, objem černých skládek se tak zvětšuje a tvorba humusu je zdlouhavá (viz foto – letitá skládka bioodpadu). Podstatou kompostování, resp. tlení, je přístup vzduchu, tedy pravidelné přehazování nahromaděného materiálu, k čemuž na černých skládkách nedochází.

Volné odkládání bioodpadu s sebou nese ještě další negativní vlivy, jako je zápach, vytékání znečištěné vody ze skládky do okolí a narušení vzhledu obce. „Následně zde často dochází k odkládání dalších druhů odpadů. Z místa se pak stane klasická černá skládka. V některých případech lidé naváží bioodpad ve větších vrstvách také ke stromům. Při následném kompostovacím procesu jsou problémem jak mikroorganismy, tak i teplota, která může dosáhnout i 60 °C a způsobit odumření stromu,“ varuje Štěpánová.

Nakládání s bioodpadem upravuje obecně závazná vyhláška města č. 5/2012. V čl. 8 je uvedeno: „Fyzické osoby produkující biologicky rozložitelný odpad, které nejsou schopny tento odpad samy využít např. kompostováním na vlastním pozemku, jej mohou odložit v provozní době na sběrném dvoře do speciálních nádob.“ Za porušení tohoto ustanovení může být udělena sankce až do výše 30 tis. Kč.

Město Jablonec n. N. nabízí obyvatelům v roce 2014 bezplatné odložení až 200 kg bioodpadu nebo velkoobjemového odpadu na osobu na sběrném dvoře v Proseči a nově i v ul. Belgická. „V letošním roce bude možné odevzdat trávu, listí, větve a další bioodpad ze zahrad do cca 13 velkoobjemových kontejnerů přistavených na území města, a to v termínech 21. 6. a 25. 10. 2014,“ prozrazuje Lochovská.

(end)

Přehled akcí

  • 14.–18. 4. – v průběhu tohoto týdne byly přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
  • 31. 5. – svoz nebezpečného odpadu
  • 16.–17. 6. – budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
  • 21. 6. – svoz bioodpadu
  • 25. 10. – svoz bioodpadu
  • 25. 10. – svoz nebezpečného odpadu
  • 15.–19. 12. – v průběhu tohoto týdne budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad
Vytvořeno 5.5.2014 16:36:09 | přečteno 2177x | Petr Vitvar