Pestrá nabídka audiovizuálního střediska

, autor: archiv JM

Budova staré radnice, dnešní sídlo městské knihovny, dovrší letos sto čtyřicet pět let od jejího postavení. Česká knihovna v ní sídlí od konce druhé světové války.

Pro potřeby knihovny byla upravena v sedmdesátých letech minulého století, kdy bylo v prostorách sálu v druhém patře navíc vybudováno audiovizuální středisko s otočným, dosud funkčním hledištěm.

Sál s padesáti místy k sezení je dnes využíván k pořádání nejrůznějších akcí. Ročně jím projde na tři a půl tisíce návštěvníků, pro které knihovna uskuteční kolem sto čtyřiceti akcí. Mezi ty pravidelné patří cestopisná promítání, astronomické okénko či setkání se zajímavými hosty. Pro děti mateřských a základních škol pak vzdělávací i zábavné pořady.

Velký počet posluchačů přilákaly v poslední době besedy s osobnostmi z regionu, zejména s ředitelem jabloneckého archivu Janem Kašparem, kurátorem libereckého muzea Luborem Lacinou, básnířkou Olgou Novotnou či jabloneckou rodačkou Christou Petráskovou. Návštěvnost bývá občas srovnatelná s návštěvností slavných hostů, jako jsou Pavla Jazairová, Pavel Kosatík, Vlastimil Vondruška, Michal Viewegh nebo Martin Hilský.

Pro zájemce jsou na webových stránkách knihovny v záložce „Z našich pořadů“ zveřejněny krátké zprávy včetně fotografií z vybraných akcí. Jejich počet je již nemalý a je důkazem, že jablonecká knihovna je atraktivní nejen pro posluchače, ale i samotné účinkující, kteří se k nám rádi opakovaně vracejí.

Jitka Nosková, Dana Foltýnová

Vytvořeno 27.2.2014 13:57:15 | přečteno 1039x | Petr Vitvar