Město pomáhalo s údržbou

, autor: Jiří Jiroutek

V loňském roce uvolnilo město ze svého rozpočtu do Srnčího dolu 250 000 korun. Peníze byly investovány do údržby, kterou prováděl Sport Jablonec, s. r. o. „Naše dceřiná společnost, spravující městská sportoviště, bude mít areál na starosti. V plánu je postupné zvelebování celého lesního sportoviště, jež je nyní v majetku města,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora. Za úpravy v areálu zodpovídal Petr Hemerka, jenž popsal práce realizované v Srnčím dole v loňském roce.

1) Oprava horní louky (oštěp)

Jediná možná příjezdová komunikace vedoucí do horní části areálu vede přes tuto louku, která byla rozježděná a podmáčená. Svah byl mírně sesutý a plný přerostlé vegetace. Vše jsme uvedli do původního stavu.

2) Úklid lesa, horní část

V první etapě (horní část areálu) jsme vyzkoušeli možný postup prací při případných změnách celého areálu v budoucnosti. Uskutečnily se zde větší úpravy terénu, likvidace popadaného a zohýbaného lesního porostu (po kalamitách) a přerostlého či uschlého náletu, a to jak u země, tak i ve středních výškách okolních vzrostlých stromů (za 30 let nečinnosti).

3) Oprava horního sektoru (výška)

Zlikvidovali jsme čerstvý nálet, opravili most, vyhrabali a obnovili kanalizaci a svod dešťové vody. Vyřezali jsme ohnuté stromy nad areálem, centralizovali odpadní dřevo a klest. Důvodem byly zejména časté záplavy a následná neprůjezdnost louky pro hod oštěpem.

4) Průřez hlavní cesty pro pěší a běžeckého okruhu

V rámci možností jsme odstranili volné kameny, obnovili svodové kanály (po krátké době je opět zavalila přívalová voda z horní příjezdové cesty), prořezali nálet, zlikvidovali poškozené stromy rostoucí uprostřed cesty a obnovili průchod. Zde je nutná celková oprava, momentálně je prostor vhodný pouze pro sportovce.

5) Příjezdová cesta

Věnovali jsme se i jedinému možnému příjezdu do vnitřní části areálu. Zde byla velmi poškozena cesta od Kauflandu. Docházelo zde k podmáčení, vznikaly propady, naplaveniny, padaly stromy atd. Proto bylo nutné ji opravit, protože je potřebná k případným dalším úpravám v areálu a k možnému přiblížení servisní a nákladní techniky. Odstranil se stávající povrch, vytvořili jsme odtokové kanály. Položili novou povrchovou vrstvu a upravili pravou část cesty, která je vyvýšená.

(end)

Vytvořeno 3.2.2014 11:37:26 | přečteno 1254x | Petr Vitvar