Základní školu vybírejte s rozvahou

, autor: Jiří Endler

Zápisy do jabloneckých základních škol (dále jen ZŠ) se uskuteční 6. února 2014. Pro rodiče budoucích prvňáčků poskytujeme k zápisu do jabloneckých škol následující konkrétní informace.

Ve školním roce 2014/2015 by mělo do 1. tříd ZŠ v Jablonci nad Nisou nastoupit celkem 529 žáků. Rodiče těchto dětí se musí nyní rozhodnout, do které školy své dítě nechají zapsat.

Na území města Jablonce nad Nisou je devět plně organizovaných základních škol zřizovaných městem. Každá má v souladu se školským zákonem schválen školský obvod. „V praxi to znamená, že každý budoucí žák první třídy má zákonem garantováno místo ve škole, v jehož školském obvodu s rodiči bydlí,“ zdůrazňuje Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora a dodává: „Rodič může jít k zápisu se svým dítětem ve ,vlastním‘ školském obvodu a má jistotu, že dítě bude zapsané. Nebo vybere školu v jiném školském obvodu. Tam však místo dítě garantováno nemá a snadno se pak může stát, že do vybrané školy nebude z kapacitních důvodů přijato.“

Vedoucí oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová pak doplňuje informaci o kapacitních možnostech budov jednotlivých jabloneckých ZŠ z pohledu počtu otvíraných prvních tříd: „ZŠ Liberecká může otevřít maximálně 3 třídy, ZŠ 5. května 2–3 třídy, ZŠ Na Šumavě 3 třídy, ZŠ Pasířská 2–3 třídy, ZŠ Mozartova 2–3 třídy, ZŠ Pivovarská 1 třídu, ZŠ Kokonín 1 třídu v Kokoníně a 1 třídu na Vrkoslavicích, ZŠ Arbesova 2 třídy a ZŠ Rýnovice 1 třídu.“

Je zřejmé, že celkový počet prvních tříd je možno navyšovat jen s ohledem na kapacitu školy pouze v ZŠ 5. května, v ZŠ Pasířská a ZŠ Mozartova. Tady bude riziko přijetí dětí z jiného školského obvodu zřejmě nejmenší.

„Nevíme, jaká bude naplněnost prvních tříd ve školním roce 2014/2015. To záleží především na rodičích,“ upozorňuje Soňa Paukrtová.

Dle statistických šetření by mělo nastoupit do prvních tříd ZŠ celkem 529 žáků. Proto by bylo optimální otevřít celkem 19 prvních tříd, které město Jablonec nad Nisou společně s řediteli škol dokáže připravit a také financovat. Současně tento počet tříd umožňuje naplnit třídu 27 žáky, což je optimální stav pro výuku.

Tomu mohou rodiče budoucích prvňáků napomoci tím, že nechají zapsat své dítě ve „svém“ školském obvodu. „Je jistě věcí rodičů, jak budou postupovat, ale riziko, že škola nebude moci přijmout žáka z jiného obvodu, existuje. Aktuálně toto riziko bude největší v ZŠ Liberecká, v ZŠ Na Šumavě, v ZŠ Pivovarská a letos také v ZŠ Rýnovice. Dle statistik je zřejmé, že jejich první třídy budou s největší pravděpodobností naplněny dětmi z vlastního školského obvodu,“ upozorňuje Zdeňka Květová. Soňa Paukrtová pak dodává: „Do ZŠ se začínají přesouvat z MŠ početnější ročníky dětí, proto je, a asi v průběhu čtyř nadcházejících let ještě bude, situace se zápisy dětí složitější, a tím pádem výběr školy z jiného než vlastního spádového obvodu rizikovější. Budovy jednotlivých škol mají dané kapacitní možnosti a není v silách města tento stav změnit. Proto prosíme rodiče, aby výše uvedená fakta zahrnuli do svých úvah při výběru školy.“

V příštím čísle Jabloneckého měsíčníku budeme informovat o kritériích pro přijímání žáků do prvních tříd a postupu při žádostech o odklad školní docházky.

(zk, ll)

Další informace

Vytvořeno 3.1.2014 8:17:37 | přečteno 1476x | Petr Vitvar