Beitl: Dluhy neděláme, ale staré platíme

, autor: Jiří Jiroutek

Je čas bilancovat. Když dovolíte, vezmu to podle bodů programového prohlášení, se kterým jsme jako koalice ODS a Domov nad Nisou na radnici vstupovali.

1) Budeme usilovat o vyvážený rozpočet města, zaměřený především na splácení úvěrů.

Radnici jsme převzali v roce 2010 s 455 miliony korun městského dluhu (v roce 2009 činil městský dluh 307 milionů), v průměru splácíme 60 milionů ročně a na konci volebního období bude dluh o 230 milionů nižší. Splácení úvěrů si vyžádalo úsporná opatření. Na začátku byla okamžitá reorganizace radnice, snížení počtu úředníků o 20 %, sestěhování úřadu ze tří budov do dvou, zadání nových pravidel pro veřejné zakázky a zavedení nových principů při správě města. Navzdory personálním restrikcím se nám podařilo prodloužit úřední dobu pro občany včetně zavedení sobotního provozu. Všechny tyto kroky umožnily zahájit plynulé splácení městského dluhu bez dopadu na běžný chod města při udržení jeho rozvoje. Za největší úspěch považuji udržení modernizace jablonecké nemocnice, především novou onkologii, a podporu investic do školských objektů. Dále zachování podpory pro všechny organizace a spolky v oblasti sportu, kultury i sociálna.

Z materiálu připraveného nezávislým ekonomem Ing. Luďkem Tesařem v roce 2013 vyplývá, že finanční kondice města se od roku 2009 výrazně zlepšila: „Nastavený trend úspor, lepší vývoj běžných příjmů než běžných výdajů a splácení dluhů je dobrou vizitkou řízení financí let 2010 až 2012.“

2) Přijmeme koncepci vytápění města, která odběratelům nabídne konkurenceschopnou cenu tepla, s minimálními možnými ztrátami při distribuci a bude šetrná k životnímu prostředí.

V roce 2010 se cena tepla v Jablonci vyhoupla na špičku České republiky, následkem toho začala vlna odpojování, která hrozila systému dálkového vytápění finančním i technickým kolapsem.

Po roce vyjednávání bylo jasné, že se s naším partnerem MVV nejsme schopni na společné koncepci shodnout. Naopak objevilo se riziko soudních sporů o stovky milionů korun. Zastupitelstvo proto v prosinci roku 2011 dalo vedení města zadání usilovat o výkup akciového podílu našeho partnera. Téměř přesně po dvou letech se podařilo jednání dotáhnout, doplatit dohodnutou cenu a převzít odpovědnost za soustavu. Opět bych rád zdůraznil, že teplárnu jsme koupili zpět bez použití jakéhokoli úvěru. Z rozpočtu jsme zaplatili hned v létě 62,2 milionů a převzali společnost s tím, že na celkové vyrovnání s MVV použijeme finanční prostředky (160 milionů), které již ve společnosti byly. Celý složitý proces takzvané dekapitalizace společnosti se podařil a s MVV je statutární město Jablonec vyrovnáno bez dalších zásahů do městské pokladny.

Převzetím stoprocentní kontroly nad společností jsme získali možnost samostatně rozhodnout o revitalizaci celé soustavy CZT a tím zároveň i šanci nabídnout obyvatelům Jablonce konkurenceschopnou cenu tepla.

Současně probíhala a probíhá intenzivní práce na koncepci, která splní požadavky programového prohlášení. Tato koncepce bude předložena na prvním jednání zastupitelstva v roce 2014. Na začátku procesu zpětného získání důvěry občanů bylo snížení ceny tepla o 14 % i řada vysvětlujících a diskusních setkání s vedením Jablonecké energetické s klienty a odběrateli.

3) Projednáme a schválíme nový územní plán města.

Třetí a poslední bod programového prohlášení byl dán zákonnými požadavky. Stávající územní plán (ÚP) bylo nutné přehodnotit a připravit ke schválení.

Celé veřejné projednávání ÚP probíhalo a probíhá za účasti veřejnosti. Kromě zákonem daného projednání se konala i samostatná setkání s občany ve všech částech města. Právě na těchto jednáních se objevila řada podnětů, která před zhotovitele postavila nové úkoly, jež bylo nutno splnit. Finální schválení bylo proto posunuto na březen 2015. Posun termínu není v konfliktu se zákonnými požadavky a nevyvolá další náklady. Naopak pevně věřím, že přispěje ku prospěchu celého procesu.

Petr Beitl, primátor

Vytvořeno 3.1.2014 8:17:14 | přečteno 1160x | Petr Vitvar