ZŠ Liberecká poskytuje vzdělání již 30 let

, autor: Jiří Endler

Letošní školní rok je pro ZŠ Liberecká jubilejním. V září usedli totiž žáci v této budově do lavic potřicáté. Poprvé se brány školy otevřely v roce 1982 coby dlouho očekávané nové prostory po demolici tzv. žluté školy.

Ke svým kulatým narozeninám dostává škola nový kabát v podobě fasády a celkové rekonstrukce. Jubileum ale oslavili žáci spolu s učiteli i v předvánočním čase, když završili několikaměsíční úsilí a počtem 1194 vytvořených betlémů se škola zapsala do Knihy českých rekordů.

Výčet aktivit školy je ovšem mnohem rozsáhlejší. Na podzim se uskutečnily například dva několikadenní pobyty žáků v zahraničí. „První výjezd žáků s učiteli směřoval do naší partnerské školy v Bautzenu a navazoval na letitou spolupráci. Další zájezd se uskutečnil do Londýna, kde naši žáci pobývali v anglických rodinách a zároveň poznávali britskou metropoli,“ upřesnil ředitel ZŠ Liberecká Jiří Čeřovský s tím, že vedle těchto větších akcí se koná ve škole nespočet menších. Většina z nich je i s fotografiemi zaznamenána na webových stránkách školy (www.zsliberecka.cz).

„Mnoho aktivit probíhá v režii školní družiny, v rámci činnosti obou školních pěveckých sborů či jedenácti zájmových kroužků, které tento školní rok žákům nabízíme,“ dodává ředitel školy, jehož osobně zaujala a potěšila například tradiční akce pro žáky prvních tříd – Slavnosti slabikáře. Škola navazuje na tradici školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Již od 80. let se zde vždy vyučovalo dvěma cizím jazykům. Dodnes nabízí škola žákům nejen angličtinu a němčinu v rámci základního vzdělávání, ale i kroužky ruštiny, španělštiny a francouzštiny.

Co je důležité, je očím neviditelné, praví klasik. V tomto případě jde o každodenní úsilí a snahu pedagogů poskytovat a předávat žákům co nejkvalitnější vzdělání i výchovu coby pilíře kvality jejich životů. A to lze těžko statisticky či slovem dokazovat, ačkoli úspěchy v olympiádách, nejrůznějších vědomostních a dovednostních soutěžích či úspěšnost žáků školy v přijímacích řízeních jsou rozhodně fakta, kterými se může ZŠ Liberecká chlubit.

Vytvořeno 4.1.2013 9:03:50 | přečteno 2256x | Petr Vitvar
load