Rokem 2012 krok za krokem

Události roku 2012 ve zkratce

Václav Vostřák získal cenu Pro meritis

Historicky první cenu města Pro meritis převzal první lednový den Václav Vostřák. K převzetí ceny došlo v městském divadle na Novoročním koncertu královéhradecké filharmonie.

Město navštívila řada osobností

V roce 2012 navštívila statutární město Jablonec řada osobností. Do Jablonce přijel ministr dopravy Pavel Dobeš, dvakrát během jednoho měsíce město navštívila ministryně kultury Alena Hanáková. Své kroky do města v podhůří Jizerských hor nasměroval také obchodní rada francouzského velvyslance Nicolas de Lacoste. V květnu do Jablonce přijela delegace partnerského města Beihai v čele s místostarostou Li Hongjie a dalšími zástupci podnikatelské sféry.

Božena Caklová novou radní

Zastupitelka Božena Caklová (ODS) nahradila ve funkci radního města Miroslava Peltu (ODS), který na svou funkci rezignoval z důvodu velkého pracovního vytížení.

Lyžařské kolečko modernizováno

Sportovní areál Břízky se dočkal modernizace. Náklady na rekonstrukci areálu činily 21 milionů korun. Většinu peněz se podařilo získat z prostředků Evropské unie, město Jablonec poskytlo 3 miliony a Liberecký kraj 1 milion korun.

Neplatné referendum v Kokoníně

V neděli 19. února se konalo v Jablonci nad Nisou-Kokoníně referendum s otázkou: „Chcete oddělení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou a vznik samostatné obce Kokonín?“ Pro odtržení se vyslovilo 32 oprávněných osob z 360 hlasujících, kteří k urnám přišli. Tento počet nepřesáhl potřebných 35 % oprávněných osob k tomu, aby bylo referendum platné. Náklady na referendum vyčíslil městský úřad na 60 tisíc korun.

Jablonec statutárním městem

Od pondělí 12. března se městský úřad stal magistrátem města, starosta Petr Beitl primátorem a místostarostové získali titul náměstek primátora. K tomuto datu vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve které byl seznam statutárních měst České republiky rozšířen o města Prostějov a Jablonec nad Nisou. Po přijetí novely zákona oběma komorami Parlamentu České republiky a podpisu prezidenta Václav Klause bylo vydání zákona ve Sbírce zákonů ČR posledním formálním krokem, který završil uznání Jablonce jako statutárního města.

Školka v nemocnici oceněna

V první polovině dubna byli v Hudebním divadle Karlín slavnostně vyhlášeni vítězové 12. ročníku soutěže Fasáda roku 2011. V kategorii Veřejně prospěšná stavba si prvenství odnesl objekt sloučené mateřské školy a jeslí při nemocnici v Jablonci nad Nisou.

Městská policie oslavila 20 let

V září roku 2012 oslavila 20. výročí vzniku městská policie. V Jablonci nad Nisou prošlo dosud městskou policií celkem 9 ředitelů a 126 strážníků a strážnic.

Biskup požehnal městu

V obřadní síni jablonecké radnice se v září uskutečnilo slavnostní setkání představitelů města, zástupců církví, které v Jablonci působí, a zastupitelů s biskupem litoměřické diecéze Monsignorem Janem Baxantem. Biskup přijal pozvání primátora Petra Beitla a požehnal statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.

Úpravy v Tyršově parku

Četnými úpravami prošel v minulém roce Tyršův park. Na přelomu srpna a září došlo k odstranění, zasypání a zatravnění nevyužívaných a poškozených betonových prvků – vodní nádrže a fontány. Zároveň s tím pracovníci technických služeb zkontrolovali a opravili dešťovou kanalizaci a vpustě v celém parku. Na podzim byly ošetřeny dřeviny a vybrané pokáceny.

Rekord v počtu resuscitujících osob

U příležitosti Dne otevřených dveří v jablonecké nemocnici uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci pokus o vytvoření českého rekordu v počtu resuscitujících osob v jedné chvíli na jednom místě. Do akce se zapojil i primátor Petr Beitl, který se spolu se 116 účastníky patnáct minut věnoval resuscitaci. Jablonec se tak objeví v České knize rekordů.

Děti se do školek vešly

Vybudováním dvou nových odloučených pracovišť v prostorách základních škol došlo k navýšení kapacity mateřských škol o 50 míst. Také díky tomu se ve školním roce 2012/ 2013 podařilo do školky umístit všechny tříleté děti, a dokonce i více než 100 dětí mladších tří let. V 18 mateřských školách ve městě je celkem umístěno na 1 600 dětí.

Strom Václava Havla

Jablonečané věnovali památce Václava Havla lípu velkolistou v nově otevřeném Lesoparku Žižkův Vrch. K pojmenování stromu po prvním českém prezidentovi došlo při slavnostním otevření lesoparku ve středu 3. října 2012.

Špotáková čestnou občankou

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková bylo na návrh primátora Petra Beitla uděleno čestného občanství, a to za vynikající reprezentaci města v oblasti sportu. Titul Čestný občan byl oštěpařce Báře Špotákové předán na Novoročním koncertu 1. ledna 2013. Čestnými občany Jablonce nad Nisou jsou také: plk. v. v. Čestmír Šikola, plk. v. v. Oldřich Skácel a Genmjr. v. v. Ing. Karel Mrázek.

Novinkou je odlehčovací služba

Od července poskytuje město prostřednictvím Centra sociálních služeb, p. o., odlehčovací službu. Ta je určena seniorům a zdravotně či chronicky postiženým dospělým občanům, kteří žijí ve vlastní domácnosti s podporou a péčí rodiny nebo osoby jim blízké.

Rekonstrukci přibrzdil nález azbestu

Zateplování budovy ZŠ Liberecká zkomplikoval nález azbestových vláken ve výplních panelů. Následně byla provedena opatření, která zabránila kontaminaci interiérů školy či okolí objektu azbestovými vlákny. Na podzim tak byla provedena první část rekonstrukce budovy. Ta bude pokračovat v prvním pololetí roku 2013.

Další informace

Vytvořeno 4.1.2013 9:03:34 | přečteno 1382x | Petr Vitvar