Ohlédnutí za rokem 2012

, autor: Milan Bajer

Konec roku je příhodný čas pro bilancování a zamyšlení nad tím, co se během uplynulých 366 dní událo. V následujícím článku přinášíme přehled důležitých událostí a momentů, které se v roce 2012 odehrály v našem městě.

Podařilo se zachránit jeden z nejstarších domů

Mnoho veřejných diskuzí vyvolávala transformace bývalé fary v Kostelní ulici na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Probíhala od února 2011 do října 2012 a byla nejvýznamnější stavbou ve městě.

„Touto přestavbou se podařilo zachránit jeden z nejstarších a nejvýznamnějších domů ve městě, vytvořit turistické informační a kulturně společenské centrum společně s kvalitními výstavními prostorami,“ říká Petr Vobořil, předseda správní rady Jabloneckého kulturního a informačního centra (JKIC), s. r. o., které bylo investorem přestavby. Faru po smrti jejích posledních obyvatel získalo město v roce 2008 bezúplatně od státu. Její přeměnu na památník manželů Scheybalových inicioval galerista Jan Strnad, autorem projektu přestavby je architekt Libor Sommer, držitel celostátních cen odborníků i veřejnosti Stavba roku 2012 za rekonstrukci františkánského kláštera v Hostinném.

„Přestavbou se uzavřený rodinný dům opět otevřel veřejnosti tak, jak manželé Scheybalovi chtěli. Návštěvník se v mimořádném duchovním prostředí setká s místní historií, uměním a se stylizovaným pracovním prostředím dvou výjimečných lidí,“ vysvětluje Vobořil. Dům nabízí v přízemí služby turistického infocentra, na jaře se otevře městská galerie v 1. patře a památník manželů v podkroví.

Projekt transformace fary podpořily evropské peníze. Rozpočet se rovnal 23 milionům Kč, dotace z EU činila 20 milionů. Nečekané komplikace během stavby, statické poruchy a rozsáhlejší poškození budovy včetně změn projektu náklady na transformaci navýšily o 6,5 milionu korun.

Logo - Regionální operační program NUTS II SeverovýchodLogo - EU - ivestice do vaší budoucnosti

Město investuje do špičkového vybavení

Nový mamograf v jablonecké nemocnici, obrázek se otevře v novém okně

Dvě významné události se v uplynulém roce týkaly jablonecké nemocnice. Obě výrazně zvyšují její kvalitu.

Jedná se o zakoupení nového mamografického přístroje Philips MicroDose, který je nejkvalitnější svého druhu v České republice. Akreditované screeningové mamografické pracoviště v Nemocnici Jablonec nad Nisou je tak plně digitalizované, rozhodujícím přínosem je nejen kvalita přístroje, a tudíž snímků, ale zhruba jen 40% radiační zátěž ve srovnání s jinými přístroji! Pořízení mamografu v celkové částce 6,2 milionu korun uhradilo statutární město ze svého rozpočtu.

Začátkem září 2012 byla v areálu nemocnice zahájena stavba pavilonu pro onkologickou ambulanci. Nové prostory nahradí stávající nevyhovující v pronajatých prostorách v Liberecké ulici. Výstavba onkologické ambulance včetně stacionáře s podáváním cytostatik a aplikací lymfodrenáží, kterou zajišťuje firma Euromont Group, a. s., bude dokončena v srpnu 2013. Nezbytnou součástí ambulance je také prostor pro ředění cytostatik, jenž byl vybudován v létě minulého roku. Nachází se v prostorách nemocniční neveřejné lékárny.

„Město Jablonec formou investiční dotace pokryje náklady spojené se stavbou onkologické ambulance i s úpravami stávajících prostor pro potřeby odborného pracoviště ředění cytostatik,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. „V první fázi v roce 2012 zaplatilo město cca 8,5 milionu korun, celkové náklady na vybudování nové onkologie jsou vyčísleny na 26,3 milionu,“ dodává Vele.

„Jednopodlažní budovu s onkologickou ambulancí vybudujeme v prostorách vedle pavilonu s odděleními ORL a ortopedie. V první etapě byla zbourána stará spojovací chodba, a na uvolněném místě stojí hrubá stavba nového pavilonu,“ informoval ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Velkoplošné opravy silnic vyšly na 15,5 milionu

Statutární město Jablonec provedlo v roce 2012 velkoplošné opravy silnic na katastru území města.

„Do oprav nejkritičtějších úseků komunikací ve městě jsme investovali celkem 15,5 milionu korun. V posledních pěti letech je to rekordní částka. V roce 2011 uvolnil úřad 5,3 milionu korun a v předcházejících letech vždy kolem deseti milionů korun.

Zhruba dvě třetiny částky tvoří rozpočtová rezerva, další peníze má město dostat od státu. Vozovky nestačí jen donekonečna záplatovat, jednou je nutné je důkladně spravit,“ řekl náměstek primátora Miloš Vele.

Finančně nejnáročnější byla obnova Saskovy ulice, která si vyžádala přes 1,6 milionu korun. Silnice bez děr a hlubokých výmolů jsou nyní ve Sněhové, 1. máje, Nemocniční ulici nebo v průmyslové zóně bývalého areálu Liaz.

Opravené schodiště před radnicí, obrázek se otevře v novém okněPěší zóna a schody před radnicí opraveny

Na 14 518 451,94 korun vyšla oprava pěší zóny a schodiště před jabloneckou radnicí. Statutární město Jablonec nad Nisou se na částce podílelo 4 618 451,91 korunami. Zbývající obnos 9 900 000 pokryla mimořádná dotace z ministerstva.

Cena oprav pěší zóny se vyšplhala na částku 6 093 221,24 Kč včetně DPH. „První etapa se uskutečnila v roce 2011, a to v ulici Lidická od budovy soudu až na Dolní náměstí. Zbývající část města byla opravena v roce 2012,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. V rámci oprav pěší zóny se měnily popraskané žulové desky, které byly nahrazeny žulovými kostkami z liberecké žuly a osazeny do betonového lože.

Rozsáhlou opravou prošlo v letním období také schodiště před magistrátem. Celkové náklady včetně víceprací vyšly na 8 425 230,70 Kč vč. DPH. Při opravě schodů vznikly nepředpokládané vícepráce, neboť před zahájením stavby nebyly použity sondy, a to z důvodu zajištění vstupu do budovy. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že část schodiště se nalézá v havarijním stavu.

Nosná železobetonová konstrukce byla dožilá a poškozená solí používanou na zimní údržbu. Proto byla konstrukce vybourána a zastropení ze železobetonu nově provedeno. Při opravě schodiště zůstaly zachovány staré žulové stupně, ty které nemohly být znovu použity, byly nahrazeny novými. Vše se událo za dozoru orgánu státní památkové péče a zástupce Národního památkového ústavu.

Oprava schodiště s sebou přinesla i změnu technologie zimní údržby schodiště v prostoru před radnicí. „Není možné nadále používat posypovou sůl. Proto je zimní údržba prováděna více mechanicky a ručně, prostor čištění je omezen na úzký koridor a místo posypové soli bude používán materiál zn. Ekogrit na bázi páleného jílu,“ vysvětluje změny Vele.

Slavnostní otevření mostu v Kamenné ulici, obrázek se otevře v novém okněStrategický most v Kamenné zrekonstruován

Největší stavbou, která byla v roce 2012 dokončena, byl most v Kamenné ulici v Jablonci nad Nisou. Most, jenž je důležitou součástí dopravního uzlu ve městě, byl slavnostně otevřen 29. srpna 2012. Jeho rekonstrukce z důvodu havarijního stavu navázala na modernizaci autobusového nádraží, kde byl v létě roku 2011 vybudován nový přestupní terminál.

Most v Kamenné ulici vznikl koncem 19. století, a důstojně tak propojil dvě části Jablonce. Most je pro střed města strategickým místem také z hlediska zásobování energiemi a jeho rekonstrukce si vyžádala překládku inženýrských sítí uložených v mostní konstrukci. „Tři vodovodní řady, plynovod, veřejné osvětlení a kabely energetiky musely být po dobu rekonstrukce přeloženy na provizorní mostek a pak vráceny zpět. To bylo poměrně komplikované a neslo sebou například přerušení dodávek vody v centru města,“ ohlédl se za náročností prací náměstek primátora Miloš Vele.

Rekonstrukce mostu stála městský rozpočet 13,4 milionu korun včetně DPH, z toho práce na vlastní mostní konstrukci byly vyčísleny na 8,9 milionu korun. „Zbytek částky se proinvestoval na přeložkách inženýrských sítí,“ říká náměstek Vele. V souvislosti s opravou mostu došlo také k položení nového asfaltového povrchu, vybudování chodníků po obou stranách mostu a opravě stěny bývalé tržnice.

Lavička, obrázek se otevře v novém okněNa zpustlém místě vyrostl krásný lesopark

Největší a nejvydařenější akcí odboru rozvoje byl v roce 2012 Lesopark Žižkův Vrch. Vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – zóna Žižkův Vrch a okolí.

„Podařilo se nám obnovit zanedbané, zpustlé místo se zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu 2009,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil. Právě kalamita zvýšila počet nemocných a poškozených stromů, které bylo třeba vykácet. „Protože území je součástí IPRM, vytvořili jsme projekt, který od října slouží veřejnosti k její velké spokojenosti,” říká Vobořil. Ačkoliv první reakce obyvatel Žižkova Vrchu nebyla úplně vstřícná. „Všechny projekty v rámci IPRM s obyvateli této lokality nejprve projednáváme, představujeme jejich podobu, diskutujeme o možných změnách. Tak to bylo i v případě lesoparku,“ komentuje průběh náměstek Vobořil. Občané projekt poznali v říjnu 2010, zastupitelé jej schválili v prosinci téhož roku. První práce začaly na podzim 2011 a pokračovaly se zimní přestávkou do konce září 2012. Park vyšel na 17 milionů korun, z čehož dotace z EU činila 13 300 000 korun.

Stromy se ošetřovaly a kácely od září do prosince 2011. Celkem bylo vykáceno 259 stromů s obvodem kmene pod 80 cm a 165 stromů s obvodem kmene nad 80 cm. Dělníci také odstranili křoviny z 3940 metrů čtverečních. Vysázelo se 69 stromů a 2085 keřů. Firma vysela také 51 druhů lučních květů a 11 druhů trav na tzv. motýlí louku. Její krásu však návštěvníci posoudí až příští léto.

Loga IPRM - EU - MMR 2012, obrázek se otevře v novém okně

Další informace

Vytvořeno 4.1.2013 9:03:28 | přečteno 1474x | Petr Vitvar