Svoz bioodpadu se setkal s velkým zájmem

Oddělení správy veřejné zeleně a odpadového hospodářství města, čistoty a pořádku pravidelně informuje na stránkách měsíčníku o své činnosti. Pod vedením Jitky Lochovské zajišťuje celou řadu činností od svozu odpadu všeho druhu, po péči o zeleň.

Zhodnocení svozu bioodpadu

Historicky první svoz bioodpadu ze zahrad na území města Jablonec nad Nisou se konal v sobotu 26. 10. 2013. Kontejnery byly umístěny celkem ve třinácti lokalitách ve městě a sebralo se 11,5 t bioodpadu. „V pěti lokalitách musely být kontejnery vyměněny po zhruba hodině za nové z důvodu velkého zájmu občanů,“ zhodnotila Nikola Štěpánová z oddělení správy veřejné zeleně statutárního města Jablonec n. N. Na čistotu dovezeného odpadu dohlíželi pracovníci veřejně prospěšných prací. Celou akci plánuje město zopakovat i v roce 2014.

Jak je to s úhradou za popelnici?

Občané se velmi často dotazují, zda mají platit za odvoz odpadu (popelnici) v místě trvalého bydliště, nebo tam, kde fyzicky skutečně bydlí, tedy produkují odpad.

Na území města Jablonec nad Nisou je zaveden systém úhrad. Platí tedy, že na adrese, kde občan fyzicky pobývá (bydlí) a produkuje odpad, musí mít uzavřenou smlouvu na nádobu (popelnice, kontejner).

„Město nabízí širokou nabídku nádob, co se týče frekvencí svozů, ale i objemů. Každý si tak může vybrat podle své potřeby,“ říká Nikola Štěpánová.

Systém zavedený obcí je motivační, platí pravidlo, že čím více odpadu občané vytřídí, tím menší nádobu potřebují a tím i méně zaplatí. Vodítkem pro určení vhodné nádoby je tzv. doporučený objem pro výpočet velikosti nádoby, který je uveden v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5 z roku 2012. „V případě, že je nutné z nějakého důvodu ukončit smlouvu na nádobu (přestěhování, úmrtí apod.), je nezbytné, stejně jako vodu a elektřinu, odhlásit i nádobu na odpad. Často se stává, že jsou uzavřené smlouvy na osoby, které už dávno na dané adrese nebydlí atd. Následně pak mohou vznikat dluhy, které město vymáhá. Při zrušení smlouvy vždy doporučujeme vyžádat si potvrzení,“ upozorňuje Štěpánová.

Uzavírání, rušení smluv a ostatní smluvní záležitosti lze vyřídit v sídle Severočeských komunálních služeb, s. r. o., Smetanova 91, Jablonec nad Nisou, tel.: 483 312 403.

Podrobné informace o odpadovém hospodářství, včetně obecně závazné vyhlášky, která upravuje nakládání s odpady na území města, jsou uvedeny na webu města.

(end)

Vytvořeno 29.11.2013 13:37:29 | přečteno 1273x | Petr Vitvar