Škola v Pasířské chystá oslavy půlstoletí

, autor: Zdeňka Vokatá

Základní škola Pasířská 74 na Žižkově Vrchu slaví v letošním roce 50 let od svého otevření.

Poprvé do školních lavic usedli žáci 2. září 1963, kdy byla škola slavnostně otevřena a přivítala prvních 856 žáků. Za tu dobu prošlo školními lavicemi desetitisíce žáků, které do života připravovalo nespočet pedagogů. Mezi absolventy patří významné osobnosti města, ale i světového sportu. V současné době vede školu ředitel Jiří Vondráček, kterému jsme položili několik otázek.

Připomeňte, prosím, stručně historii školy a osobnosti, které školu absolvovaly?

Škola se otvírala 2. září 1963 a přivítala prvních 856 žáků. Od 1. 9. 1964 byla v naší škole otevřena první sportovní třída. V roce 1970 byla zahájena výstavba nového hřiště se škvárovou lehkoatletickou dráhou - celou výstavbu připravoval a řídil Zdeněk Krykorka a hřiště bylo slavnostně předáno k užívání 1. 9. 1973 (toto hřiště získalo v roce 2003 nový povrch – polytan). Škola ve své historii vychovala spoustu atletů a atletek, kteří reprezentovali tehdejší Československo. Tou nejzajímavější osobností je samozřejmě Bára Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem, která k nám docházela v letech 1987–1995. Z absolventů, kteří se prosadili i mimo sportovní pole, jsou zajímavými osobnostmi např. Rony Plesl, přední český designer skla, a stávající náměstek primátora Petr Vobořil.

Většina škol má dnes speciální zaměření, jak je to na vaší škole?

Škola se zaměřuje na výchovu mladých atletů ve sportovních třídách na 2. stupni ZŠ a v přípravných třídách na 1. stupni ZŠ ve spolupráci s občanským sdružením Školní atletický klub při 5. ZŠ a oddílem LIAZ Jablonec nad Nisou. Žáci ve sportovních třídách mají od šestého ročníku zvýšený počet hodin tělesné výchovy, účastní se pravidelně specializovaných tréninků, zimních i letních soustředění a kurzů a mnoha regionálních i republikových soutěží. 

Prošla škola v posledních letech modernizací, co vše může žákům nabídnout?

Nejvýznamnějším stavebním počinem v posledních letech byla v letech 2008–2009 rozsáhlá rekonstrukce školy spojená se zateplením obvodových plášťů všech pavilonů a střešních konstrukcí, výměnou oken a izolacemi proti zemní vlhkosti. Celkové náklady na tento projekt se vyšplhaly k částce 58,5 mil. Kč. V závěru školního roku 2008/2009 bylo v našem areálu vybudováno nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, oplocením a umělým osvětlením. V rámci projektu OPVK 1.4. (šablony) jsme v jeho průběhu (2010–2013) zmodernizovali obě učebny výpočetní techniky a do pěti učeben instalovali nové keramické tabule s interaktivními dataprojektory.

Připravujete oslavy 50. výročí založení školy, v jakém duchu budou probíhat?

Veškeré aktivity a přípravy oslav výročí jsou cíleny do jediného dne, a tím je sobota 9. 11. Nedílnou součástí programu oslav jsou výstavy o historii a různé doprovodné aktivity přímo ve škole. Odpoledne se setkáme na Střelnici se všemi bývalými i současnými pracovníky školy za přítomnosti primátora města a dalších zástupců našeho zřizovatele, s významnými osobnostmi, které patřily mezi absolventy naší školy, a zástupci sponzorů. Večer od 19.00 v sokolovně v Kokoníně v rámci tradiční akce pořádané atletickým oddílem LIAZ Jablonec nad Nisou strávíme jistě příjemný večer spojený s vyhlášením nejlepších atletů oddílu a nejúspěšnějších žáků naší školy.

(end)

Vytvořeno 4.11.2013 15:30:17 | přečteno 1503x | Petr Vitvar