Historii je nutno chránit před necitlivými úpravami

, autor: archiv JM

Jablonec nad Nisou se může pochlubit poměrně uceleným a zachovalým historickým centrem, jež se stalo památkovou zónou. Bohužel neexistoval závazný dokument, jenž by od sebe odlišil stavby, které je nutné chránit a které nikoli. Proto vznikl tzv. Plán ochrany městské památkové zóny. Je to nástroj, který pomůže památkářům i majitelům objektů, protože jasně definuje pravidla. V kategoriích odděluje to, co z pohledu památkové ochrany hodnotu nemá a usnadní majitelům projednání stavebních úprav.

Hlavním úkolem Plánu ochrany městské památkové zóny (MPZ), který vznikal od letošního dubna, je zachovat urbanistickou strukturu města, jeho historického centra a připravit podmínky pro obnovu. Součástí je seznam kulturních památek v MPZ a seznam nemovitostí bez tohoto statutu. Architektonický průzkum, pasport a plán ochrany vytvořil ateliér Casua.

Žádné zbytečné požadavky

„Je to pomůcka pro město i státní orgány při posuzování žádostí o rekonstrukce či přestavby. Pomáhá i majitelům objektů, neboť přímo určuje, kdy vlastník nebude muset žádat stanovisko památkového úřadu. Pravidla určují co a jak chránit a vymezují, kde je zbytečné vyžadovat nadstandardní úpravy,“ vysvětluje podstatu a přínos plánu ochrany MPZ náměstek primátora Petr Vobořil.

Plán vznikal půl roku, nyní je připravený k projednání a schválení krajským úřadem. „Každý objekt v městské památkové zóně je v něm popsaný a přesně zařazený do příslušné kategorie,“ chválí dosud chybějící dokument Vobořil. Po vyhlášení jej najde každý Jablonečan na webových stránkách města mezi strategickými dokumenty. Platný bude deset let.

Pět kategorií architektury

Nejdůležitější architektonické rysy získal Jablonec ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století. Jednotlivé domy v městské památkové zóně rozděluje plán do čtyř kategorií a jedné, tzv. nulté. „V ní jsou především drobné přízemní objekty. Přesto i práce na nich by měly odpovídat obecným pravidlům pro stavby v městské památkové zóně,“ podotýká Vobořil a dodává, že jejich majitelé nemají povinnost předem žádat o stanovisko dle památkového zákona, mohou provádět jakékoliv práce, které nevyžadují územní rozhodnutí.

Do první kategorie jsou zařazené stavby blížící se svým charakterem těm architektonicky cenným. Bez závazného stanoviska památkového úřadu je možné pouze udržovat interiér. V žádném případě nelze zasahovat do fasády, konstrukce domu nebo střechy, tvořit vikýře, vybourávat či zazdívat okna, měnit je za plastová, nedovolené je bourání domů.

Druhá kategorie zahrnuje domy po necitlivých stavebních zásazích, které nemají výraznou stavební hodnotu. Nelze je však bezhlavě přestavovat a dalšími změnami stav ještě zhoršovat, žádoucí je návrat k původní podobě. Bez závazného stanoviska jsou možné všechny práce, jež se neprojeví na vnějším vzhledu budovy.

Stavby ze třetí kategorie působí rušivě stejně jako jejich úpravy. Jen v krajním případě je možná demolice a nová zástavba. Bez závazného stanoviska jsou možné jen opravy uvnitř.

Také čtvrtá kategorie sdružuje stavby v urbanistické struktuře zcela nevhodné. Další úpravy už jejich stav nesmí zhoršovat, veškeré změny musí směřovat jen ke zlepšení architektonické podoby.

Aby bylo nač se dívat

„Stavět v památkové zóně možné je. V prolukách a v neuzavřených městských blocích. Ale jen s kladným stanoviskem památkářů. Nové stavby musí respektovat urbanistickou strukturu bloků, charakter historických parcel a míru zastavitelnosti, měřítko, kompozici a panorama města,“ vypočítává podmínky pro výstavbu v historickém centru náměstek pro rozvoj města.

Plán nechrání jen budovy, ale i pohledy na ně a průhledy ulicemi. Proto jsou v něm stanovena také pravidla pro umísťování vývěsních štítů, dopravních značek, či dokonce zeleně. Hlavní jabloneckou kompozici tvoří síť ulic přiléhajících k Mírovému náměstí, nutné je chránit především průhledy ulicemi Kubálkova, Lidická a Kamenná. Plán mluví o znečištění světelném, spočívajícím v přílišném osvětlení výkladů, světelných reklamách apod., a akustickém, které způsobuje vzduchotechnika, hrací automaty, příliš hlasitá hudba z restaurací. Popisuje nevhodný stav výkladních skříní a jejich polepů či markýz, vylučuje v památkové zóně používání velkoplošných reklam.

Majitelé domů v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou by se o plán měli zajímat, zjistit si, do jaké kategorie spadá jejich nemovitost. „Plán ochrany městské památkové zóny bude schvalovat krajské zastupitelstvo,“ uzavírá náměstek primátora Petr Vobořil.

(jn)

Vytvořeno 4.11.2013 15:30:02 | přečteno 1532x | Petr Vitvar