Žiju tady rád?

, autor: Graphis

Pro rok 2014 město Jablonec chystá ve spolupráci s neziskovou organizací CI2, o. p. s., po necelých čtyřech letech znovu dotazníkový průzkum, který by měl vypovídat o spokojenosti občanů s životem v našem městě. Poslouží mimo jiné pro sestavení zprávy o kvalitě života.

Dotazník o životě ve městě ale nejde vyplňovat bez lidí, kteří v něm žijí. Počítá se tedy se zapojením veřejnosti. „Většina témat, kterých se budou dotazy týkat, je daná a vyplývá z minulých průzkumů, aby byla zachovaná návaznost a bylo možné porovnat výsledky – demografické ukazatele, ochrana přírody, doprava, sociální služby aj.,“ vysvětluje Martin Oklamčák, vedoucí oddělení interního auditu a stížností, který je garantem průzkumu za jabloneckou radnici. Jedno téma bude volitelné. Lidé si budou moci zvolit, co jim připadá důležité, a to pak bude do dotazníkového šetření a dále i do zprávy o kvalitě života zahrnuté. Výběr tématu veřejností bude probíhat během podzimu.

„V příštím čísle Jabloneckého měsíčníku vyjde anketní lístek s danými tématy a kolonkou, kam lidé budou moci dopsat to, co by chtěli podrobit průzkumu. S ukončením sběru anketních lístků se počítá v období Vánočních trhů,“ informuje Oklamčák.

Poté se vše vyhodnotí a nejčastěji zmíněná problematika doplní deset základních okruhů. Vlastní šetření začne odborná firma na jaře, abychom do prázdnin znali výsledky zprávy o kvalitě života ve městě. „Cílem každého vedení města je, aby se občanům v Jablonci žilo dobře. Proto je váš názor důležitý, zajímá nás, co vás trápí. Proto pořádáme každoročně setkání s občany ve všech částech města a proto budu také velmi rád, pokud se do volby tématu i do celého následného průzkumu zapojí co nejvíce lidí,“ apeluje na Jablonečany primátor Petr Beitl.

(red)

Vytvořeno 30.9.2013 16:23:53 | přečteno 1477x | Petr Vitvar
load