Teplárna opět městskou společností

, autor: Markéta Hozová

Vyřešit teplárenství v Jablonci byl jeden z úkolů, se kterými jsme na radnici vstupovali. Dovolím si říct, že máme za sebou první úspěšný krok.

Po rok a půl trvajících jednáních se podařilo dosáhnout shody s dnes již bývalým partnerem v teplárenské společnosti a 17. července jsem z rukou předsedy představenstva MVV Energie CZ, a. s., Václava Hracha převzal 198 kusů akcií společnosti JTR, a. s.

Tímto krokem jsme získali stoprocentní rozhodovací pravomoci a převzali odpovědnost za další budoucnost soustavy CZT.

Vzápětí se sešla mimořádná rada města, která je zároveň valnou hromadou společnosti, a schválila nové složení představenstva a dozorčí rady. Schválené složení orgánů je prozatímní pro přechodné období, o definitivním složení rozhodne valná hromada po projednání v zastupitelstvu.

Teplárenská společnost i nadále zůstává akciovou společností se stejným IČ i sídlem. Zastupitelé na zářijovém zasedání projednají nové stanovy. Je dobré novou éru teplárenství ve městě začít s novým jménem. A protože bychom rádi, aby se nová městská společnost v budoucnu zabývala problematikou energetiky ve městě komplexně, hledali jsme jiný název, který by činnost společnosti lépe vystihoval. Valná hromada schválila název Jablonecká energetická a. s. V současné době vedení společnosti provádí důkladnou analýzu a sestavuje finanční plán na období 2013/14. Naším cílem je v příští topné sezoně teplo pro odběratele zlevnit.

Koupili jsme si šanci zklidnit situaci a ochránit občany připojené na CZT před dalším navyšováním ceny tepla. Převzetím společnosti jsme zabránili dalším sporům vedeným proti odpojeným odběratelům a dosáhli jsme ukončení arbitráže, v níž městu hrozila úhrada 85 milionů Kč. Teplárnu jsme koupili, abychom soustavu nechali řízeně rozpadnout na menší a efektivnější celky, abychom zabránili dalšímu zdražování a v konečném důsledku snížili cenu za GJ.

Petr Beitl, primátor

Trocha historie

Síť CZT (centrálního zásobování teplem) získalo město bezúplatně ve velké privatizaci v roce 1995. Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo, že vybere strategického partnera k provozu a rekonstrukci CZT. V říjnu 1998 zastupitelstvo (ZM) rozhodlo o prodeji firmě Severočeská teplárna Most. Město odprodalo svůj akciový podíl a smluvně si zajistilo 100% vliv na stanovení ceny tepla pro občany.

Ve volebním období 1998–2002 došlo dvakrát ke změně strategického partnera a majoritního akcionáře JTR, a. s. Poprvé, když Severočeskou teplárnu Most zakoupila firma United Energy. Podruhé, když v roce 2001 tato firma prodala svůj akciový podíl (65,78 %) současnému strategickému partneru a majoritnímu akcionáři MVV Energie CZ, s. r. o. Tehdy došlo ke změně vlivu města na stanovení ceny tepla. Město Jablonec jako menšinový vlastník 1/3 akcií mělo právo bránit rozdělení zisku společnosti a právo blokovat růst ceny tepla. Obou těchto práv v průběhu let vedení města v různých volebních obdobích využívalo různě. Stávající představitelé města na rozdíl od minulého vedení rozdělení zisku i růstu cen bránili. I přesto je cena za teplo v Jablonci neúnosná a v září 2012 zastupitelstvo rozhodlo, že pokud město s druhým akcionářem nedosáhne shody v otázce revitalizace a podmínek jejího provedení, bude usilovat o převzetí společnosti. Po dlouhých a náročných obchodních jednáních došlo k převzetí společnosti městem 17. července 2013.

Žádný úvěr nebyl na koupi JTR třeba

Město Jablonec nad Nisou prodalo svůj akciový podíl v roce 1998 za 250 milionů korun. V průběhu let město na dividendách vydělalo 78 milionů korun, které tak přibyly do městského rozpočtu. Za akcie nyní město zaplatilo 62,6 milionu korun ze svého rozpočtu. Na účtech společnosti je k dispozici 160 milionů, z nich město zaplatí zbytek kupní ceny. Koupě JTR město nezatížila žádným dalším dluhem.

„Musím přiznat, že koupi teplárny bez úvěru, jsme na počátku vyjednávání neplánovali. Finální řešení financování považuji za obrovský úspěch vyjednávacího týmu. Po dlouhých jednáních se nám podařilo minimalizovat rizika připravované transakce a ušetřit desítky milionů korun na úrokových nákladech,“ říká primátor Petr Beitl.

JTR přinesla Město zaplatilo
+ 250 mil. - 62,6 mil.
+ 78 mil.  
+ 160 mil.  

Jablonecká energetická a. s.

Členové představenstva: František Pešek, Boris Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Miloš Vele, Soňa Paukrtová (noví členové)

Členové dozorčí rady: Jaroslav Kraus (stávající člen), Marta Procházková (nový člen)

Uvolnění členové představenstva, tzn. náměstek Miloš Vele a náměstkyně Soňa Paukrtová, práci v představenstvu vykonávají bez nároku na odměnu.

Výkonným ředitelem společnosti – krizovým manažerem byl ustanoven Ing. Pavel Spilka ze společnosti Loyd Group. Jeho úkolem je cca do konce roku 2013 převzít kontrolu nad společností a zajistit běžný provoz včetně realizace nasmlouvaných dodávek odběratelům a připravit proces revitalizace soustavy vytápění v Jablonci nad Nisou. Společnost JTR byla dosud řízena 2 výkonnými řediteli.

Co dál?

V současné době nové představenstvo společnosti učinilo první kroky k dopracování Návrhu revitalizace, který byl schválen zastupiteli v prosinci 2012 a navrhuje řízený rozpad soustavy na blokové kotelny v několika různých okruzích po městě. Tento návrh je v současné době třeba dovést do stadia projektových dokumentací a stavebních povolení a vytvořit územní energetickou koncepci, jež je závaznou součástí územního plánu každého statutárního města. Plánovaná suma na revitalizaci je 450 000 tisíc korun.

„Tato částka by měla být pokryta kombinovaným financováním. V úvahu připadají dotační tituly nebo finanční partneři. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se vše uskutečnit do 3 let,“ optimisticky uzavírá náměstek primátora Miloš Vele.

Vytvořeno 2.9.2013 14:27:37 | přečteno 2848x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství