Nová onkologie je moderní a optimistická

, autor: Markéta Hozová

Od 23. září 2013 začne pacientům sloužit nová onkologická ambulance, jejíž budova se nachází vedle pavilonu s odděleními ORL a ortopedie. Stavba trvala jeden rok a kompletně ji ze svého rozpočtu bez dotačních titulů financoval zřizovatel nemocnice, statutární město Jablonec nad Nisou. Celkové náklady přesáhly 26 milionů korun.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo tento projekt zdárně dotáhnout do konce i přesto, že byl finančně velmi náročný a rozpočty města posledních let jsou skutečně napjaté,“ konstatuje náměstkyně Soňa Paukrtová s tím, že jsou prostě priority, u kterých jsou peníze „až na druhém místě“ řečeno s nadsázkou. „Co může být důležitějšího, než pomoci lidem, kteří bojují s těžkými nemocemi, jakými ta onkologická bezesporu jsou.“

Nové oddělení nahradí to nevyhovující v pronajatých prostorách v Liberecké ulici. Onkologickou ambulanci včetně stacionáře s podáváním cytostatik a aplikací lymfodrenáží postavila firma Euromont Group, a. s. Nezbytnou součástí ambulance je také centrální ředění cytostatik, které vzniklo už loni v létě, je součástí nemocniční neveřejné lékárny a v provozu je už od ledna 2013.

Onkologie se v průběhu září přestěhuje z Liberecké ulice do nových prostor, které tvoří ordinace lékařů, aplikační místnost, zázemí pro pacienty i zdravotnický personál. „Dále je zde ordinace pro lékaře, který řídí lymfodrenáže. Máme i prostorovou rezervu pro další dvě možné ordinace,“ popisuje moderní pracoviště ředitel nemocnice Vít Němeček.

Chemoterapie, nádor, ozařování – to jsou pro laika asi nejběžnější termíny z onkologického slovníku. Co ale znamenají lymfodrenáže? „Lymfedém – vysokoproteinový otok – vzniká při poruše transportu lymfy v lymfatickém systému a jejím hromaděním v podkoží. Lymfa (míza) je bezbarvá čirá tekutina, která vzniká z tkáňového moku. Ten se tvoří jednak prostupem plazmy přes kapilární stěnu, jednak jako metabolický produkt buněk tkání. Primární lymfedém vzniká na základě nesprávného vrozeného vývoje lymfatického systému, sekundární je následkem předchozího zánětu, po chirurgickém výkonu, poranění tkáně, po ozáření nebo při nádorovém bujení. Nejčastěji jsou postižené horní a dolní končetiny,“ vysvětluje Věra Tymichová, vrchní sestra onkologické ambulance, a dodává, že lymfodrenáže je možné hradit ze zdravotního pojištění. „Jenom letos bylo provedeno 2 726 lymfodrenáží, loni jich bylo 4 605.“

Další novinkou jablonecké onkologické ambulance je metoda tzv. kineziotapy. „Tapovací metoda podporuje vlastní hojivé procesy organismu, ovlivňuje nervové a cévní systémy,“ říká Tymichová. Užívání lymfotapovacích pásek je podle ní považováno za doplňkovou metodu při terapii otoků. „Taping zlepšuje funkce svaloviny, cirkulaci, aktivaci endogenního analgetického systému a podporuje funkce kloubů,“ uzavírá vrchní sestra s tím, že v tomto případě si vše hradí pacient a cena souvisí s délkou použité lymfotapovací pásky.

(jn)

Stavba nového pavilonu onkologie, obrázek se otevře v novém okněOtázka pro MUDr. Libora Hanuše, primáře onkologické ambulance

Jaká zlepšení přinese nová onkologická ambulance?

Nyní máme tři místa vsedě a jedno lůžko na aplikace infuzní léčby. V nových prostorách budou tři lůžka a čtyři křesla, najednou tak můžeme chemoterapii podávat sedmi pacientům místo dosavadních čtyř. Komfort se zvýší nejen v aplikačním sále, ale i v samotné čekárně, v sousedství obou místností je sociální zařízení. Onkologie je propojená s ostatními částmi nemocnice, všechny prostory jsou bezbariérové, což v Liberecké ulici nebylo možné.

Onkologie v průběhu let

  • Oddělení klinické onkologie bylo před rokem 1989 součástí okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ). Shromažďovalo hlášenky, sledovalo pacienty z okresu a podávalo basální chemoterapie.
  • Kolem roku 1982 byla jednou týdně otevřená onkologická ambulance na Poliklinice II v Liberecké ulici.
  • V roce 1988 sídlila krátce onkologická ambulance v budově interny v nemocnici. Po roce 1989 se privatizovalo zdravotnictví a onkologie přešla do privátní sféry, odkud se zpět do veřejné vrátila s nástupem MUDr. Hanuše v lednu 2006 a stala se součástí nemocnice.
  • O pacienty se v současné době starají dva lékaři a tři zdravotní sestry.
  • Od 1. 1. do 8. 8. 2013 přijala onkologická ambulance 216 nových pacientů (za rok 2012 jich bylo 356). Ročně je v ní provedeno přes 8000 vyšetření, podáno 800 infuzních chemoterapií a naordinováno přes 4000 jiných typů léčby onkologického onemocnění.

Nová budova onkologie, obrázek se otevře v novém okněBez peněz by to nikdy nešlo

„Loni jsme zaplatili 8,5 milionu korun za nové centrum ředění cytostatik. Celkové náklady na vybudování nové onkologie jsou vyčíslené na 26,3 milionu,“ říká náměstek Miloš Vele. Kromě centra ředění investovalo loni město 6 milionů korun do digitálního mamografického pracoviště, které s onkologickými diagnózami velmi úzce souvisí. Na pořízení mamografu zároveň podalo město žádost o dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. „Projekt se umístil na 3. místě pod čarou mezi tzv. čekateli. Je tedy ještě do konce června 2015 naděje, že na tuto investici získáme dotaci,“ vysvětlil Vele.

(jn)

Vytvořeno 2.9.2013 14:27:29 | přečteno 2475x | Petr Vitvar
load