Beitl: Nejpracnější varianta, ale zvládneme to

, autor: Ota Mrákota

Rozhovor s primátorem Petrem Beitlem o situaci v teplárenství

Smlouva o převodu akcií je podepsána, v polovině července dojde k definitivnímu převzetí jablonecké teplárny městem od společnosti JTR. Jednání o odkupu byla dlouhá a složitá. Cena, kterou město zaplatí, není nejnižší. Město čekají investice a další práce. Nebylo by lepší nechat to tak, jak to je?

Situace v teplárně – tedy JTR se musela řešit. Soustava je ve špatném stavu, generuje 40 % ztráty, které platí koncoví uživatelé, obyvatelé města. Máme nejdražší teplo v České republice, soustava ztrácí důvěru lidí, uživatelé se odpojují a budují si vlastní kotelny. Ve městě ale dochází plyn. Cena za teplo v posledních dvou topných sezonách nerostla jen proto, že město mělo jako menšinový vlastník možnost hlasovat proti zdražení. Blokovat navýšení ale nejde do nekonečna. Celá soustava potřebuje modernizaci, rekonstrukci. Na té jsme se s naším partnerem ve společnosti nedohodli. Jejich podmínky byly pro město a občany nevýhodné, a tudíž nepřijatelné. Na základě této nedohody je proti městu veden spor u arbitrážního soudu o 85 milionů a další spor aktuálně hrozil.

Když to shrnu, měli jsme na výběr z několika špatných možností. Mohli jsme se pokusit o dohodu s naším partnerem. Souhlasit s nastíněnou rekonstrukcí a přistoupit na podmínky, které jsou pro občany nevýhodné. Za to získat stažení soudních sporů. Cena tepla by neklesla. Městu by zůstala odpovědnost vůči lidem bez možnosti jednat. Zdánlivou výhodou by byl stále třetinový podíl města na zisku teplárny.

Uvažovali jste o tom, že byste podíl města v teplárně prodali a nechali JTR, ať se vypořádá se špatným stavem, ztrátami a odpojováním uživateli sama, jak umí? Městu by přece přibylo do pokladny a zároveň ubyly starosti.

To by byla asi nejjednodušší cesta a rázem bychom se zbavili zodpovědnosti. Navíc bychom získali 100 milionů korun a posílili rozpočet města. Ovšem bychom také ztratili jakýkoli vliv na fungování a rozvoj soustavy. Například bychom vystavili občany reálnému riziku soudních sporů ze strany JTR a dalšímu navyšování ceny. Případné spory město – teplárna by mohly vést k zablokování rozvoje města. Veškerá rizika by byla přenesena na konečné uživatele, kteří by neměli jinou alternativu. Svou roli totiž hraje i fakt, že dalšímu odpojování brání nedostatek plynu v nízkotlaké rozvodné síti ve městě, takže koncoví odběratelé nemají ekonomickou náhradní variantu vytápění. To přece nejde.

Zvolili jste tedy cestu odkupu a převzetí celého problému.

To je ta třetí a poslední možnost řešení. Odkoupit to, co ze společnosti zbylo, a soustavu revitalizovat dle vlastního projektu. Nejpracnější varianta. Navzdory rizikům jsme nakonec museli uznat, že jedině tato možnost je vůči občanům nejodpovědnější a nejrozumnější. Rizika rozhodně nechci zastírat. Čeká nás realizace rekonstrukce celého sytému CZT za 450 milionů korun. Městský rozpočet je zatížen splácením dluhů z minulých volebních období a neunese další úvěry.

Bohužel všechny předchozí příjmy z prodeje akciového podílu a dividend byly rozpuštěny v rozpočtech města minulých let. Jednalo se přibližně o 350 milionů, které by se nám nyní velmi hodily, zejména když navíc budeme zodpovídat za likvidaci stávajícího systému a to také nebude levné.

Jak to tedy zaplatíte? Cena za 198 akcií je přes 202 milionů.

To je pravda, ale fakticky z rozpočtu města zaplatíme 62 milionů. Zbytek peněz jsou finance, kterými dnes společnost disponuje. Za prvé použijeme k částečné úhradě nerozdělený zisk, který za tři roky činí 25 milionů. Dále dojde k takzvané dekapitalizaci společnosti, což znamená snížení základního jmění z 300 milionů na 150 milionů.

Naši oponenti nám kromě rizik vyčítají i dohodnutou cenu. Já celou transakci považuji za veliký úspěch vyjednávacího týmu. Nejdůležitější je to, že jsme s MVV vyjednali rozumné splátkové podmínky v platbě, jež nám umožní financovat celou transakci bez úvěru, to znamená bez dalších nákladů za úroky.

Dalším argumentem pro odkup je, že město jako jeden z největších odběratelů tepla revitalizací ušetří na platbách za teplo 10 milionů ze současných 40 milionů korun ročně. Dále nám vlastnictví JTR umožňuje samostatné rozhodování o využití zisku z teplárenství ve prospěch systému CZT a jeho odběratelů. Máme také možnost prodat či pronajmout nepotřebný majetek společnosti, tedy budovy a pozemky. Můžeme je také využít k jiným, pro město prospěšným účelům. V neposlední řadě bude možné odstranit nadzemní rozvody tepla, které dnes hyzdí celé město.

To je odkup, ale co dál? Bude město mít peníze, aby uskutečnilo revitalizaci soustavy?

Jako vlastník může město využít kombinovaného financování revitalizace. Můžeme žádat o evropské dotace nebo dotace z ministerstev. Z hlediska hospodaření máme dobré zkušenosti s organizacemi, které jsou vlastněny městem, ale mají vlastní právní subjektivitu, například Sport, s. r. o. Proto i teplárenská společnost bude mít právní subjektivitu, jež jí umožní získat úvěr nezatěžující městský rozpočet a použít zdroje privátních firem, případně financování přímo odběrateli, tedy jednotlivými bytovými družstvy či sdruženími vlastníků. Otevírá se tak možnost na hledání nových partnerů podílejících se na rozvoji sítě CZT.

Revitalizace CZT může být i šancí pro jablonecké firmy a podnikatele. Předpokládaná investice v celkové výši 450 milionů může vytvořit jak nová pracovní místa, tak finální úspory všem, kteří jsou k soustavě připojeni.

(mh)

Vytvořeno 4.7.2013 10:27:19 | přečteno 1384x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství