Rozsáhlá rekonstrukce smuteční síně

, autor: Miroslav Gorčík

Důstojné podmínky, ve kterých se blízcí loučí se svými nejbližšími, chce zajistit statutární město Jablonec nad Nisou na městském hřbitově. „Současný stav není dobrý, smuteční síň bychom letos rádi uvedli do původního stavu,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

V letech 2008/2009 byl v Jablonci zpracován projekt na výstavbu nové smuteční síně, který počítal s investicí 27 milionů korun. „Vzhledem k náročnosti akce je tento projekt neproveditelný. Financování z rozpočtu města není možné a nejsou ani vhodné dotační tituly. Proto jsme se vydali jinou cestou a tou je rekonstrukce stávající smuteční síně. Uvedeme ji do původního stavu,“ slibuje Vele. Rozsáhlými opravami projde střecha, ve které se vymění krovy, jež jsou napadeny dřevomorkou. „Také vnitřní instalace neodpovídají dnešním normám a bude provedena jejich oprava, vyměníme okna, opravíme fasádu a více se budeme věnovat staticky narušeným sloupům ve vstupní části, které musíme zajistit. Dojde i k výměně chladicího boxu,“ jmenuje část plánovaných oprav náměstek.

Rada města uvolnila na rekonstrukci tři miliony korun z rezervy. „V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele: Opravy bychom chtěli zvládnout v letních měsících,“ informuje náměstek.

Po dobu uzavření jablonecké smuteční síně budou pohřby prováděny v krematoriu v Liberci. „Vše je domluveno se správcem městského hřbitova panem Kopalem, po dobu odstávky potřebnou volnou kapacitu zařídí v Liberci, aby byly obřady vykonávány tam,“ vysvětluje Vele.

A kdy práce na jablonecké smuteční síni začnou? „Definitivní termín stanovíme, až se uskuteční výběrové řízení, ve kterém bude vybrán dodavatel akce. O tom, kdy k zahájení prací dojde, budeme informovat v některém z příštích čísel měsíčníku, informace podáme také prostřednictvím médií a našich webových stránek,“ slibuje náměstek.

Cílem rekonstrukce je zajistit důstojné prostředí pro smuteční akt. „Myslím, že plánované opravy toto umožní,“ je přesvědčen Vele. Tím však plány na vybudování nové smuteční síně neskončí v koši.

„Pokud bychom v budoucnu chtěli vybudovat novou smuteční síň a budeme na to mít peníze, uděláme to. V horní části hřbitova si necháváme prostorovou rezervu, kde by mohla být stavba realizována,“ uzavírá hovor Miloš Vele.

(end)

Vytvořeno 30.5.2013 10:31:00 | přečteno 1818x | Petr Vitvar
load