Naděje pro každého, kdo o ni stojí

, autor: Miroslav Gorčík

Občanské sdružení Naděje provozuje v Jablonci hned několik zařízení, jejichž posláním je pomáhat lidem, kteří se snaží vrátit k běžnému způsobu života, jsou v nepříznivé sociální situaci, nemají kde bydlet a nemají pravidelný legální příjem. Statutární město Jablonec nad Nisou přispělo letos na činnost Domu Naděje částkou 1 185 000 Kč.

V souladu se zákonem o sociálních službách provozuje o. s. Naděje azylový dům a noclehárnu pro muže i ženy, nízkoprahové denní centrum a terénní program. 

„V azylovém domě je při nepřetržitém provozu k dispozici 12 lůžek pro muže, 8 pro ženy a 6 lůžek v tréninkových bytech,“ vysvětluje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová a dodává, že jsou zde ubytováni lidé, kteří ztratili byt, jsou v nepříznivé sociální situaci a splňují kritéria pro poskytnutí služby:  „Jsou ochotní dodržovat řád azylového domu, mají platný osobní doklad a příjem na zaplacení ubytování, chtějí řešit svou nepříznivou sociální situaci s pracovníky zařízení a mají lékařský posudek nevylučující pobyt v azylovém domě. Řada lidí v takto nepříznivé sociální situaci pobyt v azylovém domě však odmítá,“ dodává Paukrtová.

Kromě ubytování poskytuje Dům Naděje teplou stravu, ošacení, klienti tu mají prostor pro osobní hygienu, mohou si vyprat osobní prádlo, najdou zde sociální i psychologické poradenství.

Investice do azylového domu nejsou malé

Jablonecký azylový Dům Naděje, o. s., sídlí v budově, která je v majetku statutárního města Jablonce. „Na podzim loňského roku byly převedeny finanční prostředky na nejnutnější opravy v celkové částce 600 000 Kč,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

V roce 2012 proběhla těsně před zimou oprava střechy v částce 57 tisíc korun, včetně DPH, a to zejména tyto práce: oprava prosekaných děr ve falcované pozinkované krytině, sněhové zábrany ve dvou řadách, proti padání sněhu na přilehlý chodník, oprava eternitové krytiny – výměna prasklých šablon, oplechování nadokenních říms, oprava a výměna dešťových svodů, včetně jejich vyčištění a vyčištění lapačů střešní krytiny, opravy žlabů, včetně nových kotlíků a otlučení narušené fasády, včetně ekologické likvidaci suti.

„Zbylé finanční prostředky byly převedeny do roku 2013 a i v prvních měsících roku byla provedena řada úprav,“ říká Jiří Cvrček, vedoucí oddělení technické podpory. „Po rozdělení dvojdomu na dva majitele bylo nutno vyřešit vstup na půdu z objektu Domu Naděje, pro kontroly komínů, střechy, apod. Proto byla zvolena nejlevnější varianta v podobě hliníkového žebříku pevně přimontovaného k podlaze a stropu do půdního prostoru,“ vysvětluje investici v hodnotě 2 000 korun Cvrček.

Dále byla provedena oprava havarijní elektroinstalace v částce 280 tisíc korun, včetně DPH, a to zejména tyto práce: Výměna již nefunkčních kabelových rozvodů do lišt (v rámci úspory se většina rozvodů nezasekávala do zdiva), výměna svítidel, a to hlavně sociálních zařízení – v rámci úspory energií na čidlo, opravy podružných i hlavního rozvaděče, výměna krabic, spínačů, přepínačů, kryty zásuvek, zásuvky.

„Na čtvrté pololetí roku 2013 se plánují další práce, a to zejména Oprava topení a rozvodů TUV a SV. Ze zbylých prostředků budou opraveny podlahové krytiny,“ nastiňuje další plány oprav náměstek Vele.

(jh/end)

Vytvořeno 30.5.2013 10:31:14 | přečteno 1591x | Petr Vitvar
load