Magistrát se soustředí na zastavárny

, autor: archiv MMJN

Jedním z problémů naší společnosti, se kterým se během svého života setká téměř každý člověk, je drobná kriminalita, tedy například krádeže věcí ze sklepů, skladů, aut i domácností. Část takto odcizených věcí končí v zastavárnách či bazarech.

Z toho důvodu je činnost osob podnikajících v této oblasti pod zvýšeným dohledem dozorových orgánů. Každoročně jsou v těchto provozovnách, jež jsou i na území Jablonce nad Nisou, prováděny naším živnostenským úřadem kontroly dodržování právních předpisů, které s tímto podnikáním souvisí.

Kontroly jsou zaměřeny zejména na řádné vedení evidence osob, od kterých je použité zboží vykupováno, a evidenci tohoto zboží podle živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a dále na zákaz výkupu použitého zboží v době mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, podle zákona o omezení provozu zastaváren a dalších provozoven v noční době (č. 247/2006 Sb.).

Kontroly dosud proběhly na osmi provozovnách a nejzávažnější porušení zákona, zejména při vedení evidence, bylo zjištěno v pěti případech, tedy v celých 62,5 % provedených kontrol, když u některých namátkově kontrolovaných předmětů evidence vůbec neexistovala a u některých byla neúplná. Udělené pokuty dosáhly v těchto případech celkové výše 21 500 Kč.

Většina zastaváren a bazarů, u kterých živnostenský úřad ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí (ČOI) v průběhu letošního roku zkontroloval dodržování zákona o zákazu nočního prodeje, tento zákon dodržuje. Jeho porušení bylo naopak zjištěno ve dvou případech, což představuje 25 % všech provedených kontrol. Porušení tohoto zákazu však bylo také zjištěno, když např. jedna z provozoven neváhala vykoupit zlaté šperky i po půlnoci, a to dokonce bez jakékoli evidence prodávajícího, tedy bez možnosti případně dohledat osobu, která zboží k prodeji poskytla. V souvislosti s tímto zjištěním byla podnikateli udělena bloková pokuta ve výši 5 000 Kč za výkup bez provedení evidence a zároveň mu bude ve správním řízení udělena pokuta za porušení zákazu výkupu v nočních hodinách, která se může vyšplhat až do výše 50 000 Kč.

Zdejší živnostenský úřad hodlá v průběhu roku v této kontrolní činnosti pokračovat a zkontrolovat všechny podnikatelské subjekty, které se tímto druhem podnikání zabývají.

Petr Karlovský

Další informace

  • V případě dotazů k této problematice se můžete obrátit na pracovníky zdejšího živnostenského úřadu (tel. 483 357 766 nebo 483 357 742), případně osobně navštívit živnostenský úřad sídlící v budově MMJN v Komenského ul. (kancelář č. 506).
Vytvořeno 30.5.2013 10:31:07 | přečteno 1640x | Petr Vitvar
load