Prvňáčci naplní v září 17 prvních tříd

V únoru se konaly zápisy do devíti základních škol zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou a dvou základních škol soukromých zřizovatelů. Celkem školy zapsaly 595 dětí a pravděpodobně 89 z nich schválí ředitelé na základě odborných posudků odklad školní docházky.

V září tak usedne do lavic přes pět set prvňáčků. „Do základních škol se z mateřských začínají přesouvat početnější ročníky. To je důvod, proč je nyní zápis do prvních tříd složitější. Tato situace bude trvat ještě čtyři nebo pět let,“ říká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová a dodává: „Navíc rodiče mají možnost si školu vybrat. To je jistě velmi správné, na druhou stranu je nutné konstatovat, že základní školy v Jablonci jsou velmi kvalitní. A tak rodiče nepochybí, ať už pro „svého“ prvňáčka vyberou kteroukoli z nich.“

Obecně závazná vyhláška stanoví, že přednostně jsou umisťovány prvňáčci do té školy, v jejímž školském obvodu dítě s rodiči bydlí. Rodiče svou volbou tedy nepřímo rozhodují o naplněnosti prvních tříd. „Chtějí-li své dítě zapsat do školy mimo svůj školský obvod, musí počítat s tím, že vybraná škola musí dát přednost dětem ze svého školského obvodu, nebo s tím, že jejich dítě bude mít 29 spolužáků, což není pro první třídu optimální,“ vysvětluje vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová.

Ředitelé škol spolu s městem se snaží rodičům vyhovět, ale musí respektovat všechna zákonná pravidla pro přijímání dětí. „Konečné slovo mají ředitelé škol, kteří do 31. května rozhodnou o odkladech těch dětí, jejichž rodiče o to požádali,“ dodává Květová.

Statutární město garantuje na svém území dostatečnou a rovnoměrně rozloženou síť kvalitních základních škol, která otevře ve školním roce 2013/2014 17 prvních tříd a v roce následujícím pak nabízí rodičům otevření 19 prvních tříd. Jednu třídu navíc by mohla nabídnout ZŠ Pasířská a také ZŠ 5. května.

Konkrétní údaje o zápisu do prvních tříd k datu 17. dubna: (Údaje v tabulce nejsou definitivní, jelikož není do této chvíle rozhodnuto o odvolacích řízeních a žádostech o odkladu povinné školní docházky.)

Otvírané třídy

Přijaté děti

Žádosti o odklad

ZŠ Liberecká

3

90

24

ZŠ 5. května

1

26

8

třída Montessori

1

14

1

ZŠ Na Šumavě

3

81

14

ZŠ Pasířská

2

51

17

ZŠ Mozartova

2

51

1

ZŠ Pivovarská

1

30

4

ZŠ Rychnovská

1

21

5

OP – Janáčkova

1

27

2

ZŠ Arbesova

2

48

10

ZŠ Pod Vodárnou

1

27

4

Celkem – zřizovatel statutární město

18

466

90

Svobodná základní škola

1

24

2

Katolická ZŠ

1

16

2

Celkem - Jablonec n. N.

20

506

94

Vytvořeno 2.5.2013 12:51:15 | přečteno 1212x | Petr Vitvar