Město hojně využívá práci nezaměstnaných

, autor: Petr Vitvar

Statutární město Jablonec nad Nisou využívá dlouhodobě služeb pracovníků veřejně prospěšných pracích či veřejné služby. Uklízejí odpadky u kontejnerových stání, udržují městskou zeleň, hřbitov, zahrady škol a školek a další veřejná prostranství.

Loňské stěhování jabloneckého magistrátu a opravy radnice kompletně realizovali pracovníci veřejně prospěšných prací a osoby vykonávající veřejnou službu. Výhodou takového řešení není jen úspora v městském rozpočtu, ale také lepší správa veřejného majetku a v neposlední řadě také opětovné zapojení nezaměstnaných do pracovního procesu. Pro mnoho z nich je opětovné nabytí i krátkodobého pracovního uplatnění na magistrátu vítaným a vhodným řešením.

VPP – Veřejně prospěšné práce

„Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov, zeleně, hřbitovů nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch veřejných institucí; jsou časově omezené,“ říká Marek Řeháček, tajemník statutárního města Jablonec n. N.

Jde o zaměstnávání lidí, dlouhodobě vedených v evidenci úřadu práce. „S jabloneckým úřadem práce spolupracujeme v této agendě velmi často a úzce; musím říci, že poslední dobou si velmi vycházíme vstříc. Úřad práce městu přispívá na činnost těchto lidí. Jsou prakticky našimi zaměstnanci, v rámci magistrátu jsou ale vedeni zvláště jako tzv. manuální dělníci určení na čištění města. Tito lidé až na výjimky mají minimální mzdu, na kterou z větší části přispívá úřad práce a zbytek doplácí město,“ vysvětluje tajemník. Více jak 30 lidí se tak dnes v rámci veřejně prospěšných prací podílí na údržbě majetku města, parků a úklidu odpadků. A magistrát počítá s možností dalšího rozšiřování pracovních příležitostí pro nezaměstnané.

VS – Veřejná služba

Vedle institutu veřejně prospěšných prací existuje i tzv. veřejná služba, v rámci které je opět spravován a udržován městský majetek. Osoby vykonávající veřejnou službu nejsou ale zaměstnanci města, práce pro Jablonec vykonávají dobrovolně na základě spolupráce s úřadem práce, který je i nadále vede v evidenci nezaměstnaných.

Veřejná služba je v Jablonci hojně využívána, město je z hlediska jejího objemu v popředí statistik nejen Libereckého kraje. „Důležité bylo angažování dobrých koordinátorů a předáků, na kterých výkon stojí; řada nezaměstnaných potřebuje opětovně zažít především řád pracovního procesu. Koordinátor musí mít schopnost organizovat lidi a jednat s nimi způsobem, kterému oni rozumí. U nás tuto činnost obstarává paní Dašková a pan Podskalský, oba mají velmi důsledný přístup a s lidmi, kteří na VS docházejí, to zkrátka „umí“. Celý systém je založen na určité míře dobrovolnosti a na výkon VS v současné době dochází asi třicítka lidí. Bohužel nedávný nález Ústavního soudu ČR přinesl zásadně nový pohled s tím, že bezplatný výkon veřejné služby jako povinnosti nezaměstnaných není v pořádku a větší vývoj v této oblasti se proto prozatím zastavil. Většina měst VS přestala využívat, ale Jablonec se snažil najít cesty, jak by to „šlo“ i nadále.

V Jablonci n. N. je cca 8% nezaměstnanost, je zde asi 2 500 uchazečů o zaměstnání. A velká část těchto nezaměstnaných by se do budoucna mohla nějakým způsobem zapojit do úklidu a údržby veřejného majetku. „Od počátku roku 2011 jsme řádově se stovkou z nich pracovali v rámci systému veřejné služby pro město a výsledky byly velmi dobré. Před nálezem Ústavního soudu u nás mohli odpracovat 40 hodin za měsíc, což je ve skutečnosti týdenní úvazek běžného zaměstnance. Pak přišel onen nález ústavního soudu a stáli jsme před rozhodnutím, co dál,“ konstatoval Řeháček.

Vedení města nakonec zvolilo motivační variantu a díky ní se podařilo část pracovníků na VS udržet a využívat je i nadále. „Lidé, kteří vykonají daný počet hodin, dostanou od města formou daru 300 korun měsíčně, a to ještě formou stravenky na odběr potravin. Někomu se to může zdát málo, ale osoby vykonávající veřejně prospěšné práce dostanou 60 korun denně, což je pro řadu z nich skutečně zajímavé.

VS 2012 – počet pracovníků v průběhu měsíce a odpracované hodiny v jednotlivých měsících

Měsíc

Počet pracovníků

Hodiny

2

14

219

3

39

570

4

70

2042

5

72

1557

6

115

2339

7

112

1867

8

121

2249

9

107

2407

10

98

2468

11

78

1625

12

55

1152

Celkem

18 495

Jediný problém VS tkví podle tajemníka Marka Řeháčka v tom, že není jasná perspektiva dalšího vývoje. Úřady práce navrhují částečné zaměstnávání nezaměstnaných v obcích na zkrácené úvazky, ale to pro řadu uchazečů o zaměstnání není motivační, protože si vydělají jen velmi málo a budou vyřazeni z evidence. Pro řadu nezaměstnaných je tak výhodnější zůstat doma a v evidenci.

„Ani současný systém ale není žádnou katastrofou, pokud se do něj přiměřeně zapojí motivace a jasná pravidla. Jsem opravdu příjemně překvapen zájmem. Myslel jsem, že po nálezu Ústavního soudu, nebudou chtít lidé pracovat v rámci VS vůbec, ale opak je pravdou. Snad se brzy najde na ministerstvu nějaké nové řešení jak legálně zapojit nezaměstnané do práce. Je sice otázka jak velké procento z oněch 2 500 lidí je ochotno dělat, ale magistrát se snaží nyní vytvářet příležitost alespoň pro část z nich. Do budoucna je právě ve využití nezaměstnaných při správě městského majetku velká příležitost nejen pro Jablonec,“ sdělil Řeháček.

A na co vše byli pracovníci VS a VPP v loňském roce využiti? Na pravidelné každodenní úklidy a odklízení sněhu u vybraných separačních kontejnerových stání. Na úklidy černých skládek na pozemcích magistrátu a vybraných parků, na údržbu letního kina, lesoparku Žižkův Vrch a hřišť Nová Pasířská a Šumava. Uklízeli v areálu Břízky, pracovali v městských ubytovnách, na magistrátu, kde mimo jiné pomáhali při malování budovy radnice, vyklízení budovy magistrátu Anenská, stěhovali kanceláře atd.

„Angažujeme je na práce, které zrovna potřebujeme. Díky tomu jsme nejen ušetřili mnoho peněz, ale udělala se hlavně spousta činností, na které by jinak prostředky nezbývaly,“ konstatuje fakt tajemník. Pracovníci VS a VPP dělají vesměs na majetku, který pro město nespravují Technické služby Jablonec, s. r. o. (TJS).

Ve spolupráci s odborem správy majetku oddělení veřejné zeleně byl pro nejbližší budoucnost vytvořen návrh činnosti pro na VPP a VS. „Vezmu to jen ve stručnosti. Jedná se o úklid města a černých skládek nad rámec uzavřených smluv, úklid kontejnerových stání, nátěry městského mobiliáře, údržba zeleně – nad rámec uzavřených smluv, odstraňování silniční vegetace, zametání chodníků a pěších komunikací, úklid kolem přehrady a dětských hřišť, vyklízení prostor – nahodilé vyklízení sklepů, půd, bytů apod.,“ pročítá návrh činnosti Řeháček.

Podle něj má využívání pracovníků na VPP a VS smysl především v tom, že lidi, kteří jsou delší dobu evidování na Úřadu práce ČR, propadají jakési skepsi. „Jejich využití má také sociální rozměr. Jednak dostanou nějaké peníze, ale především pracují pro komunitu. Až se divím, pro kolik z nich je práce pro nás zajímavá, navíc se po často dlouhé době strávené na „pracáku“ zapojí do pracovního procesu a mnozí jsou rádi, že mají co dělat. Musíme si uvědomit, že jim dáme jakousi šanci, třeba i po velmi dlouhé době, kdy byli jakoby nepotřební. Většinou jsou to lidé, kteří se řízením osudu dostanou do těžké životní situace a VPP nebo VS je vrací do pracovního života, najednou se opět cítí užiteční. Navíc jsou zde i další efekty, se kterými lze do budoucna pracovat. Někteří nezaměstnaní například městu dluží peníze. „Tím, že jim dáme práci, jim dluh umožníme splácet, můžeme s nimi dále jednat, dohadovat splátkové kalendáře namísto vymáhání dluhů, které ty lidi mnohdy pošle na úplné sociální dno. Rozhodně jim ale nedáváme nic zadarmo. Podmínkou je jejich zájem a opravdová snaha vykonávat práce pro město. Je jasné, že Jablonec problém nezaměstnanosti nevyřeší, ale pro řadu lidí dlouhodobě vedených na úřadu práce jsme díky spolupráci s tímto úřadem schopni vytvořit alespoň malou pracovní perspektivu,“ uzavřel tajemník Marek Řeháček.

(end)

Vytvořeno 2.5.2013 12:51:02 | přečteno 1627x | Petr Vitvar