Prodej bude realizován formou družstva

, autor: Petr Vitvar

Zastupitelstvo města Jablonec schválilo na podzim roku 2012 novou metodiku prodeje bytů. Do privatizace zařadilo objekty v ulicích Pobřežní 19, 21, Palackého 40, 42, Na Vršku 10, Na Vršku 16, Liberecká 23–29, Podhorská 16a, 18, Podzimní 54 a Skelná 12.

„Zastupitelstvo rozhodlo, že prodej těchto objektů bude realizován formou družstva,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. Nájemníci bytů tak mají možnost vytvořit družstvo s tím, že město bude prodávat celý objekt nově založenému bytovému družstvu. „Výhodu takovéto privatizace pro město spočívá zejména v tom, že městu nezůstanou v objektech jednotlivé neprodané byty, což se stávalo v minulých vlnách privatizace. Město tyto byty doprodává dodnes,“ konstatuje Libuše Pavízová, vedoucí oddělení majetkoprávního.

Vzhledem k velkému počtu bytů, nabízených k prodeji, bylo nutné stanovit harmonogram prodeje objektů. „V první řadě budou nabízeny k prodeji objekty, u kterých již v minulosti projevovali nájemci bytů o koupi zájem. Jedná se o objekty Pobřežní 19, 21 a Palackého 40, 42, Na Vršku 10 a Na Vršku 16.

Na podzim roku 2013 obdrží výzvy k vyjádření o koupi objektů nájemci bytů v objektech Liberecká 23-29, Podhorská 16a, 18, Podzimní 54 a Skelná 12,“ vyjmenovává objekty určené k prodeji Pavízová.

Co bude následovat v nejbližších týdnech?

Každému z nájemců, který není dlužníkem vůči městu, bude zaslán dopis – VÝZVA K VYJÁDŘENÍ KOUPĚ OBJEKTU FORMOU DRUŽSTVA – společně s NÁVRATKOU. Výzva bude obsahovat zejména kupní cenu objektu, kde kupní cena pro družstvo představuje součet cen všech bytových jednotek v objektu. „Město pro účely privatizace zadalo vyhotovení znaleckých posudků s tím, že znalec ocení byty podle současně platné cenové vyhlášky. Metodika prodeje bytů schválená zastupitelstvem města stanovuje kupní cenu pro nájemce bytů ve výši poloviny ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,“ upřesňuje podmínky, za které budou byty nabízeny Vele.

Po obdržení výzvy má každý nájemce lhůtu měsíc k vyjádření zájmu o koupi objektu. Během této lhůty budou svolávány schůzky za účasti nájemců jednotlivých objektů, vedení města, zástupců dotčených odborů MMJN a realitní kanceláře.

„V současné době výzvy k vyjádření o koupi objektu již obdrželi nájemci objektu Pobřežní 19, 21. Do poloviny dubna budou výzvy zaslány nájemcům objektu Palackého 40, 42 a nájemci bytů v objektech Na Vršku 10 a Na Vršku 16 obdrží výzvy do konce dubna,“ informuje dále Pavízová.

Založení družstva

K založení družstva je nutné, aby na výzvu kladně reagovalo minimálně 60 % oslovených nájemců bytů v daném objektu. Po vyhodnocení výzev bude všem nájemcům bytů písemně oznámeno, zda došlo k dohodě, a tím nájemcům bytů vznikla možnost založit družstvo. „Družstvo musí být založeno (a zapsáno v obchodním rejstříku) nejdéle do 3 měsíců od uplynutí jednoměsíční lhůty dané nájemcům k volbě způsobu prodeje,“ upozorňuje vedoucí odboru majetkoprávního.

Kupní cena za celý objekt musí být složena na účet města před projednáním prodeje objektu v zastupitelstvu města a nejdéle do devíti měsíců od převzetí výzvy prvním z nájemců bytů daného objektu.

(end)

Vytvořeno 2.4.2013 8:00:04 | přečteno 1534x | Petr Vitvar