Beitl: Stojíme o spolupráci bez podmínek

, autor: Petr Vitvar

Je potřeba říci, že město dlouhodobě upírá svou pozornost na odpovědnou správu svého podílu akcií v JTR. Tato správa je vykonávána dvěma zástupci města v pětičlenné správní radě a jedním zástupcem v dozorčí radě akciové společnosti JTR. Zástupcem v dozorčí radě je dokonce právě Jaroslav Kraus – autor výše uvedeného článku.

Správní rada je pětičlenné těleso rozhodující o chodu společnosti prostou hlasovací většinou. Výjimkou dle akcionářské smlouvy je hlasování o navyšování ceny tepla a rozdělování dividend, zde je potřeba většiny čtyř hlasů. Naši členové se již více jak rok (od prosince 2011) snaží přesvědčit zbývající členy představenstva, že jakékoli navyšování ceny tepla se za dnešní situace, kdy máme nejdražší teplo v České republice, rovná poškozování konkurenceschopnosti společnosti.

Současně jsme na valných hromadách usilovali o přesvědčení našeho partnera, aby plán revitalizace systému nespojoval se zrušením klausule o výše uvedené čtyřhlasé rozhodovací většině, a tím poškozováním pozice města jako druhého akcionáře. Máme za to, že cílem je především hledat a najít úspory ve společnosti tak, aby zachování stávající ceny nevytvořilo ztrátu. Bohužel jsme však do dnešního dne nenašli společnou řeč.

Stále platí usnesení zastupitelstva z prosince 2011, abychom o odkup akcií usilovali v případě, že se s naším partnerem nedokážeme na revitalizaci systému dohodnout. Již téměř rok probíhá práce na projektu řízeného rozpadu soustavy na blokové kotelny. Tento projekt zadalo naše město. První fáze bude hotová do konce února a předložena orgánům společnosti. Pokud bude mít náš partner zájem o spolupráci na tomto projektu bez dalších podmínek omezujících naše pravomoci, můžeme jít dál společnou cestou.

Bohužel situace je příliš vážná, a proto souběžně probíhají i vyjednávání o odkupu většinového podílu akcií, které by městu umožnilo převzít jak řízení společnosti, tak plnou zodpovědnost za její fungování.

Obě popisované varianty budoucnosti soustavy před nás kladou řadu otazníků a rizik. Současně jsou podmíněny spoluprací našeho partnera. Bohužel však již dnes čelíme arbitrážní žalobě podané firmou MVV za poškozování společnosti JTR za strany města na 83,4 milionů korun. To samozřejmě konsenzu v jednáních nenapomáhá a je na zastupitelích, aby potvrdili náš další postup.

Bylo by samozřejmě nejlepším řešením, kdyby MVV přistoupila na náš návrh revitalizace, který předkládáme bez podmínek, a na revitalizaci soustavy byly použity finanční prostředky, jež jsou ve společnosti kumulovány. Stejně tak můžeme ve druhém případě tyto prostředky použít k nákupu 100% podílu.

Zadluženost města v roce 2010, kdy jsme do vedení města vstupovali, činila 450 milionů korun. Za poslední dva roky se nám ji podařilo snížit o více jak 100 milionů korun a v rozpočtu roku 2013 je další snížení o téměř 60 milionů.

Je skutečně velmi obtížné řešit tuto strategickou problematiku ve chvíli, kdy příjmy stagnují, náklady rostou a splácíme závazky z minulých volebních období. Nicméně musíme mít přijatelné řešení jak pro našeho partnera MVV, tak pro všechny, kteří jsou na soustavě závislí.

Věřím, že takové řešení, které nenaruší schopnost našeho města plnit své závazky, najdeme.

Petr Beitl,
Primátor

Vytvořeno 28.2.2013 10:46:40 | přečteno 1402x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství