Nová soustava využije stávající výměníky

, autor: Jiří Endler

V minulém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme zveřejnili záměr realizace jedné z variant budoucího zásobování teplem a do redakce došel dopis se žádostí o podrobnosti. Zastupiteli zvolené řešení spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybudování devíti samostatných okruhů s dvaceti blokovými kotelnami po městě a postupnou modernizací celé sítě za účelem dosažení konkurenceschopných cen.

Pro jednotlivé kotelny je počítáno s prostory stávajících výměníků. Zdrojem energie bude i nadále zemní plyn a topit se bude prostřednictvím nových či stávajících horkovodních rozvodů. Tam, kde to bude možné a výhodné, je plánována kogenerační technologie vytápění. V těchto zařízeních, motorech na plynový pohon, je jako hlavní produkt vyráběna elektřina, která je dodávána do sítě a teplo vzniká jako produkt vedlejší. V podstatě jde o plynovou minielektrárnu. Tato zařízení jsou dnes běžná a používají se v systému CZT např. v Desné. Zařízení jsou dražší, ale cena tepla je dotována příjmem z prodeje elektrické energie.

Počítá se i se samostatnými vchodovými kotelnami tam, kde centrální bloková kotelna nemá logiku. Podobně funguje například systém CZT v již zmíněné Desné. Blokové kotelny jsou na rozdíl od vchodových napojené na středotlaký rozvod plynu. A právě tyto rozvody lze dle informací od dodavatele plynu ve městě vybudovat v relativně krátké době. Stávající nízkotlaké rozvody jsou pro odběratele CZT nedostačující. Provoz celé sítě bude zabezpečovat společnost JTR buď ve stávající struktuře akcionářů (město+MVV), nebo v 100% vlastnictví města.

Celý proces převzetí společnosti je v současné době ve fázi hledání partnera pro poskytnutí finančních prostředků. Město již vypsalo dvě výběrová řízení na poskytovatele úvěru na financování odkupu většinového podílu od společnosti MVV Energie CZ (MVV). Jelikož do obou výběrových řízení se přihlásil vždy pouze jeden uchazeč, nebyla podle zákona o veřejných zakázkách tato výběrová řízení platná a musela být zrušena, aniž by došlo k rozlepení obálky. V současné době hledáme další cesty, jak získat peníze a jednáme s ČSOB o možnosti financovat odkup formou odkoupení pohledávky.

Petr Beitl

Vytvořeno 31.1.2013 9:55:16 | přečteno 1515x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství