MŠ Lovecká získala mezinárodní ocenění

, autor: archiv MŠ Lovecká

Ke konci loňského roku proběhlo na Grabštejně vyhlašování cen Euroregionu Nisa, kde byl mezi projekty v kategorii vzdělávání oceněn projekt jablonecké MŠ Lovecká a jejího partnera německé MŠ Integrative Kindertagesstätte Knirpsenland v Oderwitz.

Oceněný projekt těchto dvou mateřských škol spočívá v seznamování dětí s jazykem sousední země. Pod vedením kvalifikovaných jazykově vybavených učitelů se v rámci tohoto projektu české děti učí německy a německé děti česky. Od školního roku 2010/2011 dochází díky podpoře Euroregionu Nisa k pravidelné výměně učitelek mezi zmíněnými školami, a děti tak 1ī týdně pracují pod vedením učitelky ze sousední země.

Kromě jazykových dovedností jsou dětem prostřednictvím učitelek přibližovány i pojmy o sousední zemi např. základní geografické pojmy, národní tradice a další.

Dvakrát v měsíci (1x v ČR a 1x v Německu) pak dochází k vzájemnému setkávání dětí z obou školek, čímž se přirozeně rozšiřuje zájem o jazyk, poznání nových kamarádů, prostředí školek a okolí, kde jejich kamarádi žijí. Obsahem setkání bývá společné hraní za účelem bližšího vzájemného seznamování dětí, společné jazykové hrátky i oslavy tradičních či méně tradičních svátků.

Díky úspěšnosti projektu a cílevědomé práci kolektivů učitelek z obou mateřských škol dochází i k setkávání celých rodin a pořádání společných akcí za účelem poznávání našeho regionu a osvojování jazyka sousední země.

Ocenění Euroregionu Nisa tak potvrdilo smysluplnost projektu a utvrdilo kolektivy učitelek z obou MŠ, rodiče dětí i zřizovatele škol v jejich práci a nadstandardním úsilí.

Vytvořeno 31.1.2013 9:55:39 | přečteno 1330x | Petr Vitvar