S primátorem Beitlem o situaci v JTR

, autor: Markéta Hozová

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., (JTR) vyrábí a distribuuje teplo soustavou centrálního zásobování teplem (CZT) do cca 8,5 tisíce domácností v Jablonci nad Nisou. Zákazníky společnosti jsou převážně lidé žijící na jabloneckých sídlištích. JTR má dva majitele – akcionáře.

Jaká je pozice města v akciové společnosti?

Většinu akcií (65,78 %) drží společnost MVV Energie CZ, a. s. (MVV), menší část akcií (34,22 %) je ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. Město Jablonec jako menšinový akcionář má ve společnosti menší vliv, ale má podstatné právo vetovat navýšení ceny za teplo a rozdělení zisku. S našimi omezenými pravomocemi jsme tedy schopni zabránit růstu cen a kumulovat zisk uvnitř společnosti za účelem jeho využití pro další rozvoj společnosti.

Soustava CZT je v nevyhovujícím technickém stavu a dochází k tepelným ztrátám, lidé se odpojují. V září 2012 schválili zastupitelé záměr odkoupit většinový balík akcií od MVV, a převzít tak kontrolu nad společností. Od té doby vedou oba akcionáři složitá obchodní jednání o ceně a způsobu převzetí společnosti. Co je cílem této transakce?

Jednoznačným cílem je nemít nejdražší teplo v republice. Ne všichni se mohou odpojit a naším cílem je zabezpečit lidem, kteří jsou k soustavě připojeni, konkurenceschopné ceny, ať už ve spolupráci s MVV nebo jako jediný vlastník teplárny. Soustava CZT nutně potřebuje projít revitalizací. Společnost MVV sice přišla s návrhem revitalizace celého systému, ale její realizaci podmínila pro nás nepřijatelnou změnou akcionářské smlouvy, která spočívá v oslabení vlivu města ve společnosti JTR, včetně ztráty vlivu na výši ceny tepla. Pokud bychom na to přistoupili, město by ztratilo vliv na cenu tepla a účast města v této společnosti pak ztrácí smysl. Když společnost MVV do JTR před lety vstupovala, její vedení bylo seznámeno s tím, že druhým spolumajitelem společnosti JTR je město Jablonec, které má právo zabránit rozdělení zisku a právo zabránit růstu ceny. Věděli, do čeho jdou.

Říkáte, že soustava CZT potřebuje projít revitalizací, ale kvůli nepřijatelným podmínkám jste odmítli přistoupit na variantu, kterou nabídla společnost MVV. Co tedy bude se soustavou dál?

Nechali jsme si odborníky vypracovat vlastní plán revitalizace. Zastupitelé ho 20. prosince schválili. Tuto revitalizaci MVV předložíme. Považuji naše technické řešení za lepší a koncepčnější než to, které navrhuje MVV. Naše řešení spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybudování devíti samostatných okruhů s blokovými kotelnami po městě a postupnou modernizací celé sítě za účelem dosažení konkurenceschopných cen. Teplo v Jablonci by podle naší koncepce mělo stát 600 korun za GJ. K realizaci této varianty vedou dvě cesty. Pokud se nám podaří o její výhodnosti přesvědčit našeho partnera MVV, můžeme tuto akci realizovat v rámci stávající struktury akciové společnosti. Pokud k dohodě nedojde, budeme usilovat o převzetí kontroly nad společností koupí většinového podílu akcií. Po tomto kroku můžeme o budoucnosti soustavy rozhodovat v jabloneckém zastupitelstvu.

Kolik je město ochotno zaplatit? Znáte hodnotu společnosti JTR?

K dispozici máme dva odborné odhady ceny společnosti. Jeden na 190 milionů a druhý na 270 milionů korun. Je potřeba dodat, že ve společnosti je dnes řádově 150 milionů korun, které lze použít na revitalizaci systému. Sjednání ceny přijatelné pro obě strany a stanovení podmínek převzetí společnosti je složitý proces, který probíhá od června tohoto roku. Město Jablonec plánuje využít na odkup většinového podílu akcií a přípravu revitalizace úvěr ve výši 100 milionů korun. Na tento úvěr bylo vypsáno výběrové řízení, jehož výsledky budeme znát začátkem ledna.

Je pravda, že město Jablonec čelí v současné době žalobě ze strany MVV?

Je to pravda. S žalobou nesouhlasíme a považujeme ji za účelovou. MVV nás obviňuje z poškozování společnosti, protože jsme nepřistoupili na jejich návrh revitalizace. Znovu opakuji, že nemáme problém s revitalizací jako takovou, ale s oslabením role města ve společnosti, kterou MVV svoji variantu revitalizaci podmiňuje.

Vytvořeno 4.1.2013 9:03:39 | přečteno 1753x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load