Střed města prošel rozsáhlou rekonstrukcí

, autor: Miroslav Gorčík

Oprava pěší zóny a schodiště před jabloneckou radnicí stála 14 518 451,94 korun. Z toho statutární město Jablonec nad Nisou zaplatilo „pouze“ 4 618 451,91 korun. Zbývající částku 9 900 000 pokryla mimořádná dotace z ministerstva.

Oprava pěší zóny ukončena

Poslední říjnový den skončila oprava pěší zóny, která byla zahájena 15. června letošního roku. Cena opravy se vyšplhala na částku 6 093 221,24 Kč včetně DPH. „První etapa se uskutečnila již loni, a to v ulici Lidická od budovy soudu až na Dolní náměstí. Zbývající část města byla opravena letos,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. V rámci oprav pěší zóny se měnily popraskané žulové desky, jejichž stav ohrožoval bezpečnou chůzi a komplikoval zimní údržbu. „Popraskané desky jsou nahrazovány kostkami z liberecké žuly a osazeny do betonového lože,“ vysvětlil opravu Vele.

Do magistrátu po novém schodišti

Rozsáhlou opravou prošlo v letním období také schodiště před magistrátem statutárního města.

Oprava byla zahájena 2. července, dokončení je plánováno na 7. listopadu. O den později pak bude schodiště slavnostně otevřeno. Celkové náklady včetně víceprací vyšly na 8 425 230,70 Kč vč. DPH. „Nutno upozornit, že schody přímo před vstupem do radnice patří k budově a nejsou součástí stavby schodiště, proto nebyly do opravy zahrnuty,“ upozorňuje náměstek primátora Miloš Vele. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že část schodiště byla v havarijním stavu. „To jsme zjistili po odkrytí kamenných prvků. Nosná železobetonová konstrukce byla dožilá a poškozená solí používanou na zimní údržbu. Místy byla konstrukce silná pouze 1 cm a hrozilo propadnutí celého schodiště. Proto byla konstrukce vybourána a zastropení ze železobetonu bylo provedeno nově,“ sdělil Vele.

Při opravě schodů vznikly nepředpokládané vícepráce, neboť před zahájením stavby nebyly použity sondy, a to z důvodu zajištění vstupu do budovy. „Vzniklé vícenáklady jsou zapříčiněné například navýšením kubatur betonu, množstvím armatury a nových kamenných desek, úpravou povrchu kamene pískováním, počtu schodišťových stupňů a výměrem obecně a velkými cenovými rozdíly nových kamenných prvků oproti zadávací dokumentaci. Vícepráce byly potvrzené projektantem a autorským dozorem,“ informoval náměstek.

Vzhledem ke komplikovanosti stavby byl na místě neustále přítomen stavební dozor a řešil vše aktuálně za pomocí autorského dozoru.

V současné době probíhají dokončovací práce. Pískování je prováděno tak, aby se po výměně nových prvků za staré sjednotila povrchová struktura kamene a jeho barevnost. U starých kamenných prvků byla dále odstraněna zoxidovaná vrstva. „Tato technologie byla konzultována a odsouhlasena NPÚ na místo původního otryskání vodou, které nebylo doporučeno,“ vysvětluje Vele.

Při opravě schodiště byly zachovány staré žulové stupně, ty, které ale nebylo možno při opravě znovu použít, byly nahrazeny novými. Vše se událo za dozoru orgánu státní památkové péče a zástupce národního památkového ústavu. „Zástupce památkové péče přesně označil, které kamenné prvky jsou natolik poškozené, že mohou být vyměněné. Původních prvků muselo být zachováno co nejvíce,“ pravil Vele. První a poslední nástupní stupně schodiště jsou barevně odlišeny z důvodů bezpečnosti. Použita zde byla žula v odstínu šedé až tmavě šedé s jemnější texturou.

Oprava schodiště s sebou přinesla i změnu technologie zimní údržby schodiště v prostoru před radnicí. „Není možné nadále používat posypovou sůl. Proto bude zimní údržba prováděna více mechanicky a ručně, prostor čištění bude omezen na úzký koridor a místo posypové soli bude používán materiál zn. Ekogrit na bázi páleného jílu,“ vysvětluje novou metodu údržby před vstupem do radnice Vele.

(end)

Vytvořeno 31.10.2012 17:06:31 | přečteno 1438x | Petr Vitvar