Městská policie oslavila dvacáté narozeniny

, autor: M. Hozová

O pořádek ve městě se již dvacet let starají strážníci Městské policie Jablonec n. N. Mezi nejdéle sloužící, kteří jsou v pracovním poměru po celou dobu trvání městské policie (MP), patří Karel Bobek, Karel Kováč, Pavel Matouš a Josef Kop. Za dvacet let se na postu ředitele MP vystřídalo devět mužů a 126 strážníků a strážnic. Městská policie se dvakrát stěhovala. Poprvé v roce 1997 do Kamenné 11, kde sídlila do roku 2011. Druhé velké a zatím definitivní stěhování se uskutečnilo v lednu 2011.

Nyní má sbor 50 strážníků, z nichž je 7 okrskářů, kteří slouží na sedmi služebnách v Jablonci. Vrchním velitelem je vždy primátor města.

V současné době je ředitelem Městské policie Jablonec nad Nisou Luboš Raisner. Za dvacet let své existence prodělala MP výrazné změny. „Naše pravomoce byly v prvopočátcích velmi omezené. V kompetenci toho bylo skutečně málo, ale postupně se naše pravomoce mění, což je dáno úpravami zákonů,“ říká ředitel MP Luboš Raisner.

Zřejmě největší změny jsou v oprávněních strážníků a jsou patrné například v dopravě. „Nejprve jsme nemohli zastavit každé vozidlo, dnes ano, pokud řidič nebo spolujezdec spáchá přestupek. Následně jsme mohli měřit rychlost, ale jen v případě, když jsme veřejnost informovali dopravními značkami, dnes opět rychlost měřit můžeme bez varování. Některé dopravní přestupky neřešíme na místě (v blokovém řízení), ale předáváme je k vyřízení přestupkové komisi nebo Policii ČR. Vozidla můžeme zastavovat například i když spolujezdec nemá zapnutý bezpečnostní pás. Jsme oprávněni provádět kontrolu, zda řidiči nejezdí pod vlivem návykových látek a další,“ informuje Miloslav Lejsek, referent oddělní prevence kriminality a vzdělávání.

Velký krok udělala také technika, kterou mají jablonečtí městští strážníci k dispozici. „Na začátku jsme měli analogové vysílačky, dnes máme digitální. Kamery jsme neměli žádné, pak se jich instalovalo ve městě devět. Dnes je Jablonec monitorován z 31 kamerových bodů a máme 42 kamer. Prioritně sledujeme vytipované lokality města, příjezdy a odjezdy, okrajové části i centrum a samozřejmě i velká sídliště jako Mšeno, Žižkův Vrch, část Kokonína,“ prozrazuje lokality, které jsou pod drobnohledem kamer, Raisner. Strážníci začínali na starém počítači s textovým programem T602, poté přešli na program Derik (informační systém evidující přestupky a události) a v současné době používají špičkový software Memphis. „K dispozici máme také osm malých přenosných počítačů (PDA) s on line přístupem do registrů odcizených vozidel, psů a dalších,“ pochvaluje si ředitel jablonecké MP.

Zbrojní průkaz má každý

V začátcích městské policie měli všichni strážníci zbraň na tzv. společný zbrojní průkaz. Postupem času si zbrojní průkaz musel udělat každý strážník. „Každý má za zbraň a její použití mnohem větší zodpovědnost,“ tvrdí Lejsek.

Ústroj i vozy mají jednotné prvky

Také ústroj městských strážníků prošla velkými změnami. Nejprve měli strážníci bílé košile a kožené bundy. Dnes mají moderní softshellové bundy a uniformy. „Ústroj má reflexní a jednotící prvky. Dříve to nebylo definováno, ale vzhledem k vážnosti MP a jednotnosti napříč městy byla ústroj upravena zákonem. Podle něj musíme mít na čepici šachovnici, jednotný je znak a odznak městské policie, přesné značení je určeno také u vozidel. Ta mají moderní reflexní prvky, jasné označení městské policie. Vývojem prošel i maják, který je moderní, zábleskový, diodový. Vše bylo sjednoceno proto, aby nedocházelo k používání falešné identity,“ upozorňuje Raisner.

Městská policie dříve řešila pouze přestupky v rámci veřejného pořádku, občanského soužití a dopravy, nyní se zaměřuje i na prevenci kriminality. „Prevenci jsme dělali pouze okrajově, ale po změně zákona se na ní výrazně podílíme. Pořádáme přednášky ve všech typech školských zařízení, děláme besedy pro seniory a tělesně postižené spoluobčany. Pořádáme různé prezentační a propagační akce a podílíme se na dalších akcích města,“ říká Lejsek, který má prevenci kriminality u MP v Jablonci na starosti.

Strážníky chrání osobní kamery

Nelehký úkol mají často strážníci při svých zásazích. Aby byli co nejlépe chráněni před bezdůvodným nařčením z neadekvátního zákroku, používají osobní kamery, které zásah natočí. „To je pro nás velká pomoc. Můžeme použít jednak osobní kamery, ale také ze zákroku pořizovat audio nebo videozáznamy, které nám pomohou vyhodnotit, zda byl zákrok strážníků proveden v souladu se zákonem. Tímto chráníme především naše zaměstnance,“ pochvaluje si techniku ředitel. Zatímco dříve mohli strážníci v rámci donucovacích prostředků používat pouze běžné obušky, později k nim přibyly i jiné úderné prostředky např. teleskopické obušky. „Můžeme také používat elektrický zneschopňující prostředek. Ten však v Jablonci v rámci ochrany zdraví nepoužíváme,“ upozorňuje Raisner.

Občané volají často tísňovou linku 156

Zatímco po sametové revoluci nebrali občané městské strážníky příliš vážně, dnes je lidé žádají o pomoc častěji než státní policii. „Lidé volají mnohem častěji na číslo 156 než tomu bylo dříve. Čím si to vysvětlujeme? Mají pocit, že k nim přijedeme dříve a včas i snáze jejich problém vyřešíme,“ probírá důvody, proč se občané obrací na městskou policii Lejsek. Část oznámemí ale kvůli kompetencím následně předáváme Policii ČR. Ne vždy jsou volání důležitá a množí se i kuriózní případy. „Například nám nedávno telefonoval muž s dotazem, jak se zapíná pračka,“ zmiňuje jeden z úsměvných hovorů za poslední dobu Lejsek. Nejčastěji však volají lidé kvůli zvířatům v nouzi, zraněným osobám, domácímu násilí, rušení nočního klidu, veřejnému pohoršení a podobně. „Nekonečným příběhem jsou bezdomovci,“ tvrdí ředitel MP Raisner a pokračuje: „Asistujeme také při otvírání bytů, kdy si majitel zabouchne dveře, nebo nám volají lidé, kteří se starají o nemohoucí pacienty a nemají sílu je zvednout a otočit. I takové případy jezdíme řešit a snažíme se spoluobčanům pomoci. Řešíme různé dopravní přestupky. Zkrátka je mnoho problémů, se kterými se na nás Jablonečané obrací.“

O tom, že mají strážníci plné ruce práce, svědčí i statistické údaje. V roce 2011 řešila jablonecká MP 18 200 přestupků, což je v průměru 50 prohřešků denně. V roce 2010 evidovali strážnici 17 990 přestupků a v roce 2009 „jen“ 16 600 prohřešků.

Zatímco v minulosti mohli strážníci zasahovat pouze v katastru města, v rámci veřejnoprávní smlouvy mohou zasahovat i v jiných obcích v rámci kraje.

Pro to, aby strážníci vykonávali své povolání v souladu s předpisy, absolvují během roku několik školení. „Jednou za rok se každý strážník účastní prověrky fyzické zdatnosti, dvakrát za rok absolvuje střelbu, čtyřikrát do roka kurz sebeobranné taktiky. Mimo to všichni strážníci procházejí zdravotními a hasičskými kurzy, jsou školeni od pracovníků státní policie jak postupovat v případě domácího násilí, absolvují profesní školení, seznamujeme je se změnami zákonů a podobně,“ zakončil hovor ředitel MP Luboš Raisner.

Jiří Endler

Další informace

  • Městská policie v Jablonci nad Nisou byla zřízena 1. září 1992. První služebna měla sídlo v jediné místnosti vedle vchodu do budovy radnice, a to v místech, kde se dnes nachází informační centrum. Městská policie tehdy čítala 16 strážníků a jedno služební vozidlo.
  • Současný policejní tým se skládá z 50 strážníků a dalších civilních pracovníků. K dispozici má 5 vozidel s reflexním polepem a moderní techniku – například operační systém, radary, vysílačky, osobní kamery a obstarává 42 kamer městského kamerového dohlížecího systému.
  • Kromě ochrany veřejného pořádku v centru města a dalších sedmi okrscích v Jablonci se intenzivně zabývá také preventivní a vzdělávací činností a spravuje dětské dopravní hřiště. Městská policie sídlí v moderním objektu, který město s významným přispěním finančních prostředků z fondů Evropské unie přestavělo z původní.
  • Městská policie (na webu)
Vytvořeno 31.10.2012 17:06:08 | přečteno 1945x | Petr Vitvar
Štítky: městská policie