Konec listopadu přivítá fara v novém

, autor: Radka Baloghová

Bývalá fara č. p. 1 v Kostelní ulici představuje společně s kostelem sv. Anny jednu z nejstarších a nejvýznamnějších stavebních památek města a také neopominutelnou dominantu původního centra. Její přeměna byla jednou ze stavebně nejnáročnějších akcí. Úspěšně skončila a její výsledek bude moci od 26. listopadu vidět i veřejnost.

Faru od druhé poloviny 60. let minulého století obývali manželé Scheybalovi, kteří patřili k nejvýznamnějším osobnostem města. Svůj život zasvětili národopisu, památkové péči, regionální historii, vědeckým a uměleckým oborům. Zanechali po sobě mimořádně cenný soubor sbírkových předmětů a archiválií se vztahem k městu i Jablonecku. Jejich hlavním přáním bylo, aby tyto sbírky sloužily v Jablonci veřejnému zájmu. Jelikož po smrti Jany Scheybalové nebyl dědic, ani závěť, připadl veškerý majetek manželů státu a spravoval jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě. A tak jablonečtí zastupitelé zmocnili v roce 2008 náměstka Petra Vobořila, tehdy místostarostu, k jednání o budoucnosti nemovité kulturní památky. „Původně zastupitelé schválili záměr faru od státu odkoupit a zřídit zde muzeum manželů Scheybalových. Po dlouhém jednání se však podařilo budovu ze státního majetku bezúplatně převést na město,“ vysvětluje Vobořil.

Vznikl projekt Transformace fary č. p. 1 v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, který splnil podmínky operačního programu NUTS II Severovýchod, a začala náročná přestavba pod vedením zkušeného architekta Libora Sommera. Ta skončila v říjnu.

Slavnostní otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalových je naplánované na 26. listopadu. „Dům bude sloužit občanům města i turistům. V přízemí bude turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v podkroví Památník Jany a Josefa V. Scheybalových,“ uzavírá ředitel JKIC, o. p. s. Roman Král.

(jn)

Vytvořeno 31.10.2012 17:06:44 | přečteno 1461x | Petr Vitvar
load