Rekonstrukce fary – výběr fasádní barvy, pokládka dlažeb, výmalba interiérů

, autor: archiv JKIC

V červenci byla dokončena fasáda na poslední, a to západní stěně domu. V těchto místech se nachází také výtahová šachta se schodištěm. Šachta bude propojena s podkrovím a dalšími podlažími objektu, a umožní tak bezbariérový přístup do památníku a galerie.

Uskutečnil se výběr z několika vzorků fasádního nátěru. Po ověření přímo na venkovní ploše v konfrontaci s barevností osazených rámů oken byl odsouhlasen architektem, investorem a zástupci památkové péče i vedení města vzorek v tzv. holubičí šedi.
V těchto dnech se provádí první podkladový nátěr, jehož odstín je světlejší než požadovaná výsledná barva. Ta bude docílena až po nanesení dalších dvou vrstev pigmentového nátěru. K závěrečnému nátěru bude přistoupeno až po stanovené technologické odstávce, která je nutná pro řádné vyzrání fasádní barvy.

V přízemních místnostech je již položená veškerá dlažba. Provedlo se zaměření pro výrobu skleněných výstavních panelů a dalšího interiérového vybavení, které se již postupně naváží.

Výstavní plochy a kanceláře v 1. patře mají již položenou dřevěnou podlahu. Ve 2. patře, v prostorách budoucího památníku, byla provedena technická příprava pro odsouhlasenou klimatizaci. Postupně dochází k výmalbám interiéru.

Vytvořeno 3.9.2012 16:03:04 | přečteno 1778x | Petr Vitvar