09/2012

Jablonecký měsíčník - zářijové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou

Tištěná verze ke stažení: ikona souboruJablonecký měsíčník 09/2012

Dům Musilových je v majetku města

Ke zdárnému konci vede dlouholetý spor mezi statutárním městem Jablonec a exmanžely Musilovými, původními vlastníky domu v ulici 5. května. Po mnoha jednáních se podařilo najít shodu a vleklý spor ukončit dohodou.

3.9.2012 16:02:51 | přečteno 1465x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Novelou zákona o rozpočtovém určení daní získá Jablonec přes 21 milionů Kč

, autor: Miroslav Gorčík

Města, obce a kraje jsou financovány sdílenými daněmi, to znamená, že mají podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob, pouze daň z nemovitosti je v plném rozsahu příjmem obce.

3.9.2012 16:02:58 | přečteno 1311x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Rekonstrukce fary – výběr fasádní barvy, pokládka dlažeb, výmalba interiérů

, autor: archiv JKIC

V červenci byla dokončena fasáda na poslední, a to západní stěně domu. V těchto místech se nachází také výtahová šachta se schodištěm. Šachta bude propojena s podkrovím a dalšími podlažími objektu, a umožní tak bezbariérový přístup do památníku a galerie.

3.9.2012 16:03:04 | přečteno 1930x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Lazurní nátěry zajistí autentický odstín

, autor: archiv JKIC

O prázdninách se začala fasáda Domu manželů Scheybalových natírat. Bývalá fara bude vypadat jako ve 30. letech minulého století, kdy její fasáda měla barvu holubičí šedi. První nátěr ale je světle modrý. Je to dáno technologií nanášení barevných odstínů.

3.9.2012 16:03:10 | přečteno 2004x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Dagmar Oupická: Studium teologie je velké dobrodružství

, autor: archiv JM

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické je součástí celosvětově rozšířené církve – Unitas fratrum, anglicky Moravian Church. Vznikla v 18. století z popudu moravských exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazuje na předbělohorskou Jednotu bratrskou. Farářkou Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Jablonci nad Nisou je jedenatřicetiletá Dagmar Oupická.

3.9.2012 16:03:17 | přečteno 1832x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety - září 1912

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace. Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety.

3.9.2012 16:03:24 | přečteno 4663x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 3.9.2012 16:04:34 | přečteno 3075x | Petr Vitvar
load