Obnovy, rekonstrukce, úpravy

, autor: Miroslav Gorčík

Na nastávající letní období je naplánována v centru města Jablonec nad Nisou oprava pěší zóny a schodiště před radnicí. V ulici Lidická v Jablonci pokračují práce na opravě mostu, které by měly být dokončeny do 31. července letošního roku.

Pěší zónu a schody před radnicí čeká rozsáhlá obnova

Na nastávající letní období je naplánována v centru města Jablonec nad Nisou oprava pěší zóny a schodiště před radnicí.

„Dojde k výměně betonových a kamenných desek na pěší zóně, a to konkrétně v ulicích Komenského, Podhorská, části ulic Lidická, Jungmannova, Chvojkova, Máchova, Kamenná a Mírové náměstí.
 
Stávající desky pískové dlažby, které praskaly a stále se musely opravovat, měníme za Libereckou žulu, jež se vsadí do betonového lože,” vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. Část prací na pěší zóně byla provedena již v loňském roce. Součástí prací je i oprava vstupního schodiště do radnice, která bude náročnější a částečně omezí přístup do radnice. „Bude se chodit bočními rameny. Schodiště bude demontováno a přiznám se, že jsem zvědav na to, co nás čeká, neboť u takových prací může dojít k nějakému překvapení,” neskrývá jisté obavy náměstek. Současné schodiště tzv. „ujíždí”, a proto musí dojít k betonovému zpevnění. Následně bude schodiště vráceno zpět a jeho poškozené části budou vyrobeny nově. „Schodiště je v současné době nebezpečné a může dojít i ke zranění. Každý rok provádíme drobné opravy, což nás stojí peníze, ale donekonečna to opravovat nelze, proto jsme přistoupili ke kompletní obnově,” vysvětluje Vele.

Odhadovaná doba prací jsou dva měsíce a celková částka na opravu je vyčíslena na 12 milionů korun. „Podařilo se nám získat z Ministerstva financí ČR mimořádnou neinvestiční dotaci v celkové výši necelých 10 milionů korun, zbylé dva miliony doplatí město. Z toho oprava schodiště ,spolkne’ téměř polovinu. Nebýt dotace, tak bychom se do oprav nepustili,” vysvětluje Miloš Vele.

Rekonstrukci mostu komplikují inženýrské sítě

V ulici Lidická v Jablonci pokračují práce na opravě mostu, které by měly být dokončeny do 31. července letošního roku.
 
„V květnu byla zcela odkryta mostní konstrukce a provedeny provizorní přeložky sítí na podpůrnou lávku, jež se nachází v bezprostřední blízkosti mostu. Uskutečnily se betonářské práce, při kterých se zpevnily patky mostu a dokončila se základní oprava konstrukce mostu,” sdělil náměstek primátora Miloš Vele.

V současné době dochází k přeložení inženýrských sítí zpět na most. „Most v Kamenné ulici je zajímavý nejen svou konstrukcí, ale i tím, že je to pro centrum města strategické místo z hlediska zásobování energiemi. Proto práce z pohledu občanů trvají dlouho a kritizují nás za to. I přes náročnost této rekonstrukce je však harmonogram prací dodržován,” konstatuje Vele.

Termín opravy byl již na počátku plánován s ohledem na složité přeložení sítí, které se musí propojovat postupně. Každá má své dané ochranné pásmo. „Most se musel opravit, protože při pravidelných kontrolách, byl daný most označen jako nevyhovující,” zakončil Miloš Vele.

(end)

Vytvořeno 6.6.2012 17:34:31 | přečteno 1811x | Petr Vitvar
load