Fara se připravuje na novou omítku

, autor: archiv JKIC

Rekonstrukce bývalé fary pokračuje...

Po zimních kalamitních měsících začaly za březnového slunce přípravné práce na nové omítce. Stavělo se lešení a statik řešil statické trhliny zejména na jižní straně objektu. Trhliny vznikly z nesourodého stavebního materiálu a umístěním budovy na svažitém terénu.

Statik vypracoval postup, který má zajistit stabilní pevnost obvodových stěn. Pracovníci štukatérské firmy Hartig–Koděra přistupovali k opravám s ohledem na zdejší klimatické podmínky a technologické možnosti v historické budově. Z dílny byly do budovy převezeny opravy a repliky štukatérské výzdoby.

U sklípku s dochovanou barokní cihlovou dlažbou se upravovalo kamenné ostění. Odstranily se štukové omítky a očistil se nastavovaný kámen vyplněný cihlovým zdivem, vše bude přetřeno vápenným nátěrem.

Na komíně opakovaně prostupuje zdivem letitý dehet z původní černé kuchyně, a proto se hledají nové postupy, jak tyto skvrny odstranit.
Sondy prahů v prvním poschodí prokázaly destrukci dřeva, proto budou vyměněny. Místo okna na jižní straně budovy se navrátí původní dveře, které dříve umožňovaly vchod do zahrady. Pokračovaly práce na výtahové šachtě. Standardní stavební postupy nejsou vždy v souladu s požadavky na obnovu památkově chráněného objektu, proto se stále hledají další způsoby tak, aby došlo k optimální kombinaci stavebních činností a památkové péče.

(fuč)

Vytvořeno 7.5.2012 11:15:25 | přečteno 2071x | Petr Vitvar
load