Změny svozu odpadu podle nové vyhlášky

Skutečně končí v Jablonci pytlový svoz odpadu? Co říká nová vyhláška o odpadech a proč ji město vydává? Od kterého data vstupuje v platnost? To je jen několik otázek, které se objevují v souvislosti s novou obecně platnou vyhláškou o odpadech, kterou na svém lednovém zasedání schválili zastupitelé.

„Důvodem pro aktualizování obecně závazné vyhlášky je měnící se legislativa v oblasti odpadového hospodářství. V roce 2010 prošel novelizací zákon o odpadech, kde se mimo jiné upravovaly a doplňovaly základní pojmy a povinnosti původců, tedy obcí, a prvotních původců odpadů, to jest fyzických osob, občanů obce,“ vysvětluje vznik nové vyhlášky Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně. Podle jejích slov si úpravu vyžádaly také stále nové potřeby města. „Je třeba rozšířit sběr využitelných složek komunálního odpadu, a to jak jeho druhy, tak způsob sběru, a zavést sběr vysloužilého elektrozařízení. Závažným problémem se stává i odkládání směsného komunálního odpadu, tedy zbytkového odpadu, který vznikne po vytřídění využitelných složek,“ dodává Lochovská.

Současná ekonomická krize se projevuje ve všech oblastech našeho života, hlavně pak v rozpočtech, a to nejen městských, ale i těch rodinných. Lidé se prostě snaží snížit náklady domácnosti, kde se dá. „Někteří občané začínají šetřit a namísto nádob na směsný odpad, popelnice nebo kontejneru, si začínají pořizovat pytle s logem svozové firmy,“ říká Nikola Štěpánová, která za odpadové hospodářství na radnici odpovídá. Do ceny pytle se však promítá jeho výrobní cena a částka za odstranění směsného odpadu. Nic víc. „Tím, že si občan zvolí pytlový svoz, nemá možnost využívat výhod zavedeného odpadového systému v obci, tedy bezplatné ukládání velkoobjemového a biologického odpadu na sběrném dvoře na Proseči, stejně tak nemůže využívat mobilní sběr nebezpečných složek odpadu,“ vysvětluje důsledky volby způsobu likvidace odpadu Štěpánová.

Nová vyhláška totiž pytlový svoz stanovuje především jako doplňkový ke klasické popelnici a jako dočasné řešení do lokalit, odkud kvůli výkopům, sněhu, náledí či z jiného podobného důvodu není možné odpad pravidelně odvážet. Je to regulace svozu? Ano, v určitém směru je. „Lidé se nechtějí podílet na úhradě společných kontejnerů, zvažují nákup pytlů, a to by mohlo přinášet mnohá rizika hlavně hygienická. Vyhláška proto říká, že občan musí prokázat, že má klasickou nádobu, do které odkládá odpad,  konstatuje Jitka Lochovská. Je už na každém, jestli bude užívat popelnici sám nebo bude mít jednu dohromady se sousedem.

„Aby se Jablonečané snáze orientovali ve výběru nádoby na směsný komunální odpad o vhodné kapacitě, připravili jsme tabulku. V současné době jsou počty nádob, respektive jejich objem u jednotlivých objektů často poddimenzované, a směsný odpad se tak hromadí kolem stanovišť,“ podotýká Štěpánová.

V nové obecně závazné vyhlášce jsou vyjmenované typy sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu, sběrná místa a sběrné dvory s určením sbíraných komodit. „Úprava vyhlášky by vlastně měla upřesnit možnosti nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu a zkvalitnit tak odpadové hospodářství města,“ uzavírá Lochovská.

(fr)

Další informace

Vytvořeno 29.2.2012 14:54:01 | přečteno 2285x | Petr Vitvar
load