Žádná přednost není absolutní

Městská policie v Jablonci připravila pro seniory miniseriál přinášející informace a rady ohledně bezpečnosti v ulicích města. První část je zaměřena na chodce a bezpečné přecházení vozovky.

Je chodec účastníkem silničního provozu?

Samozřejmě. Nejen ti, co řídí motorová vozidla, jsou účastníky silničního provozu, ale i chodec. Ten přitom nemusí jít bezpodmínečně právě jen po silnici, ale může k chůzi využívat chodník. Chodník je totiž součástí pozemní komunikace. Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu. Ti se tak musí chovat navzájem ohleduplně a ukázněně, řídit se pravidly silničního provozu, světelnými signály, dopravními značkami a pokyny policisty.

Přecházení vozovky je nebezpečný manévr

Při přecházení silnice se kříží pěší dráha chodce s jízdní dráhou vozidla. Vzhledem k hmotnosti a rychlosti vozidla je však při střetu jednoznačná nevýhoda na straně chodce. Obecně platí, že vozovku je třeba přecházet kolmo a co nejrychleji. Využívejte zejména přechodů pro chodce.

Jak tedy správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce?

Za prvé se nenechte zmást tvrzením, že chodec má na přechodu pro chodce absolutní přednost. Část chodců se domnívá, že ano. Žádné takové pravidlo neexistuje! Řidiči vozidel sice musí umožnit chodci bezpečné přecházení, ale chodec nikdy nesmí vstupovat do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo.

Zásady pro bezpečné přecházení vozovky

Zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce; rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel; dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu automobilu); s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kontakt, dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví; jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle, přejít na druhou stranu vozovky, na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod, který má světelnou signalizaci nebo je uprostřed vozovky opatřen ochranným ostrůvkem. Vhodné je také volit trasu, kde k přejití vozovky můžete využít nadchod nebo podchod. Přechod pro chodce, nadchod nebo podchod musíte podle pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj vzdáleni méně než 50 metrů!

V jakých případech nesmíte vstoupit na přechod pro chodce?

Jestliže je tedy stanovena povinnost řidičů umožnit chodci na přechodu pro chodce bezpečné přecházení, potom pravidla uvádějí dvě výjimky, kdy naopak chodec nesmí na přechod pro chodce vstoupit. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými majáky, jako jsou hasiči, sanitka nebo policie. Nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Chodec musí dát přednost tramvaji. V takovémto případě není vhodné vstupovat na přechod pro chodce, zastavit se na něm a nechat tramvaj projet. Přijíždějící řidič automobilu vás může snadno přehlédnout a srazit.

Platí však i opačný příklad. Řidič automobilu vám zastavením umožní přecházet po přechodu pro chodce silnici, vy pokračujete dál přes tramvajový pás, kde vás projíždějící tramvaj zachytí. Řidič tramvaje má před chodcem přednost, navíc po zpozorování chodce v kolejišti už mu dlouhá brzdná dráha tramvaje neumožní střetu zabránit. Postupujte tedy při přecházení vozovky s tramvajovým pásem zvlášť uvážlivě a počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro její bezpečné přejití.

Pro úplnost připomínáme povinnost nevstupovat do vozovky na semafory řízeném přechodu pro chodce, když svítí červené světlo.

Miloš Lejsek, zdroj BESIP

Vytvořeno 29.2.2012 15:03:49 | přečteno 3107x | Petr Vitvar
load