Systém včasné intervence děti chrání

SVI neboli systém včasné intervence pečující o ohrožené děti a jejich rodiny. Nejde o dětský trestní rejstřík, ale o systém chránící děti například před ohrožením sociálně patologickýni jevy, trestnou činností, zanedbáváním či zneužíváním. V budoucnu by měl fungovat na území celé republiky. Projekt odstartoval v roce 2008 v Náchodě a Svitavách, Jablonec je v současnosti jedním z 38 měst, kde funguje.

Co je SVI?

Důležité informace se nemusely vždy dostat ke správnému cíli včas, protože jednotlivé státní, samosprávné i nestátní instituce ze svého určení pracovaly s dětmi bez vzájemného propojení, a proto vznikl na Ministerstvu vnitra ČR systém včasné intervence (SVI). „Jedním z hlavních úkolů je sjednotit a zjednodušit způsob předávání informací,“ vysvětluje Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, odpovědný i za prevenci kriminality ve městě. Do SVI se zapojili na úrovni měst či okresů zástupci sociálně-právní ochrany dětí, státní i městské policie, soudů, státních zastupitelství, probační a mediační služby, úřadů práce a sociálních zařízení společně se školami a nestátními neziskovými organizacemi.

„Hlavním garantem a správcem systému jsou obecně oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tady se všechny informace sbíhají, vyhodnocují a odtud vychází návrhy na další opatření v nejlepším zájmu dítěte,“ říká Vaníček a dodává, že oddělení informace shromažďovala vždy, SVI jen zjednodušilo a zrychlilo jejich předávání.
Cílovou skupinou projektu jsou děti a jejich rodiny s nahromaděnými závažnými výchovnými problémy, ohrožené zanedbáváním péče, týráním a zneužíváním, děti s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, na útěku ze zařízení, nebo ty, které se dopustily protiprávního jednání bez ohledu na pozdější kvalifikaci skutku a podobně.

SVI v Jablonci

V lednu 2010 schválili jablonečtí zastupitelé městský program prevence kriminality, jehož součástí byl i projekt systému včasné intervence pro jablonecký okres. Na něj město žádalo Ministerstvo vnitra ČR o státní účelovou dotaci, kterou republikový výbor pro prevenci kriminality schválil ve výši 932 000 Kč. „Město se na realizaci projektu podílelo částkou 271 000 korun. SVI byl zřízen v roce 2010, od roku 2011 pracuje v ostrém provozu a zkušenosti s ním jsou dobré,“ konstatuje Jiří Vaníček. Systém zahrnuje počítačové vybavení včetně implementace a propojení hlavních partnerů a spolupracujících institucí.

Jak SVI funguje

Jde o webový systém, do kterého všichni uživatelé přistupují přes jediné společné rozhraní podle různých oprávnění k práci. Správcem je OSPOD a jednotliví uživatelé zasílají informace. To zaručuje, že daná skupina uživatelů má přístup jen k předem určeným funkcím a datům. Hlavní je rychlé předávání informací od vzniku podezření na týrání nebo zneužívání dětí, toulání, šikanu, záškoláctví, výchovné problémy a páchání trestné činnosti. Tímto rychlým a tedy včasným jednáním je možné snížit míru a závažnost delikvence dětí, odklonit je od kriminality či posílit postavení obětí trestných činů.

„Získat informace ze systému mohou jen předem určené subjekty – soud, státní zastupitelství, Policie ČR. I oni však musí o přístup požádat sociálně-právní ochranu dětí a ke své žádosti musí mít zákonný důvod. OSPOD žádost vyhodnotí a může ji v zájmu dítěte i odmítnout,“ zdůrazňuje diskrétnost informací Jiří Vaníček.

(fr)

Vytvořeno 29.2.2012 14:51:23 | přečteno 2751x | Petr Vitvar
load