Stavba bulváru bude po 11 letech dokončena

Jedním z úkolů, který si dalo nové vedení radnice poté, co bylo zvoleno do svých funkcí, bylo dokončení jabloneckého bulváru v ulici 5. května.

„Šlo o letitou a velkou kauzu a nyní se zdá, že vše bude takřka po 11 letech ukončeno,“ věří místostarosta Jablonce Miloš Vele. Vedení města se dohodlo s majiteli domu, dnes již bývalými manžely Zdeňkem a Marcelou Musilovými, o kompenzaci. Za svůj dům dostanou Musilovi nevyužívaný objekt ve Skřivánčí ulici. Ten má hodnotu zhruba 1,5 milionu korun. K tomu jim město zaplatí ještě finanční vyrovnání ve výši šesti milionů korun. Na náklady města se připočte i stěhování. Dům v ulici 5. května vykoupí od města Ředitelství stavby silnic a dálnic, dům zdemoluje a dokončí spojení mezi oběma kruhovými objezdy. Město se na úpravách silnice bude také finančně podílet, za 1,2 milionu korun zaplatí nové chodníky a zeleň.

O průběhu jednání a současném stavu jsme si povídali s místostarostou Milošem Velem.

Kdy jste vstoupili do jednání s bývalými manžely Musilovými?

Chtěli jsme to vyřešit co nejdříve, všichni víme, že tam ten objekt překáží, a proto jsme již v lednu loňského roku vstoupili do jednání s paní Musilovou. Jednání se konala za účasti mé a starosty Petra Beitla a právních zástupců obou stran. Již tehdy došlo k prvnímu zlomu. Obě strany se chtěly dohodnout, sice nebyly stanoveny podmínky, ale obě strany deklarovaly, že by celou záležitost rády vyřešily. Poté se uskutečnila celá série jednání, kdy se hledaly pro obě strany přijatelné podmínky. Musilovi dostali seznam deseti objektů, jež město bylo ochotno nabídnout a dát do směny. Na některé byly vypracovány znalecké posudky, abychom věděli hodnoty nemovitostí. Paní Musilová si některé z nich vybrala, prohlédla, ale nakonec je odmítla.

Co se dělo dál?

Pokračovali jsme v jednáních, měli jsme asi dalších osm, možná deset schůzek. Posun nastal po soudním jednání v listopadu loňského roku, na které jsem byl přivolán jako svědek. Paní soudkyně nám sdělila, že by pro obě strany bylo nejvýhodnější ukončení sporu dohodou. Paní Musilová tomu šla naproti, do 14 dnů poslala dopis, v němž byly uvedeny tři varianty domů, které by připadly v úvahu. Dva domy, byly shodné s těmi, jež jsme jí nabídli, třetím domem byl objekt Skřivánčí 12, který v té době nabízelo město k prodeji. Dům jí vyhovoval tím, že v něm mohla pokračovat v podnikání a rovněž počtem čtyř bytů. Nemovitost je prázdná, bez nájemníků, a dohodě tedy nic nebránilo.

Co ještě Musilovi požadovali?

Spolu s výměnou domu žádali částku 6 milionů korun, o které jsme samozřejmě licitovali, ale paní Musilová nehodlala ustoupit. Nakonec jsme se dohodli, že jí dáme dům ve Skřivánčí, 6 milionů korun, ale obě strany si zaplatí soudní náklady. K tomu jsme se zavázali, že město do domu ve Skřivánčí přestěhuje provozovnu a tři byty.

Myslíte si, že je to pro město výhodná varianta?

Myslím, že je to nejlepší varianta, která mohla nastat. Jednání jsem sledoval od prvopočátku jako občan Jablonce a vadilo mi, že se bulvár nedokončil. Poté, co jsem se podrobně seznámil s jednáními a možnými variantami, je tato nejvýhodnější.

Jednání jsou tedy u konce, lednové zastupitelstvo vše schválilo. Kdy dojde k podpisu dohody?

Zastupitelstvo výsledek našeho jednání s dnes již bývalými manžely Musilovými schválilo jednohlasně. To je nevídaný úspěch. Následně se uskutečnilo soudní jednání, jež bylo nařízeno od listopadu a v němž jsme soudkyni obeznámili s naší dohodou. Soudkyně ji neakceptovala. Důvodem byly legislativní náležitosti, neboť za léta, kdy se spor táhl, se legislativa změnila. Soudkyně tedy doporučila dohodu v jiné podobě, na níž v současné době právníci pracují.

Novou dohodu musí opět schválit zastupitelstvo. Do únorového jsme ji nestihli připravit, neboť soudní stání se konalo 13. února a zastupitelé musí mít podklady pro jednání 14 dní předem. Lze tedy předpokládat, že novou dohodu, kterou chystá JUDr. Jaroslav Belda, schválí březnové zastupitelstvo a bez nutné účasti obou stran soudkyně akceptuje. Víceméně jde o administrativní krok. Důležité je, že dohoda s Musilovými trvá a nic se na ní nemění.

Kdy myslíte, že by se mohlo podařit Musilovy přestěhovat?

Představa je taková, že se paní Musilová na jaře 2012 přestěhuje. Reálně si myslím, že na konci dubna, pak by mohlo být vše dořešeno a zaspáno v katastru. Jak Musilovi, tak my máme zájem o rychlé ukončení sporu.

Plánujete zahájit dokončení bulváru ještě v letošním roce?

Máme dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic, že bezprostředně po ukončení kauzy od města dům vykoupí, zahájí jeho demolici a dokončení výstavby bulváru 5. května. Finančně je to připraveno.

Jiří Endler

Vytvořeno 29.2.2012 14:51:08 | přečteno 1634x | Petr Vitvar
load