Nastavený trend úspor musí pokračovat i do budoucna

Úvodník

Vážení Jablonečané,

uplynul rok od vydání mého úvodníku s nadpisem „Maximální úspory – to je letošní trend i našeho města . Musím konstatovat, že je přímo nutností v tomto trendu pokračovat i nadále.

Co mě vede k tomuto možná pesimismu? Je to samozřejmě ekonomické prostředí, ve kterém se Jablonec a vlastně celá naše ekonomika nachází. Vždyť hlavním příjmem pro nás jako obec jsou právě daňové příjmy ze státního rozpočtu.

Jelikož krize postihla všechna odvětví ekonomiky, je jisté, že pokud firmy méně vydělávají, platí i nižší daně. Právě tato skutečnost nás posunula na úroveň daňových příjmů roku 2005. Od roku 2005 se však hodně změnilo. Veškeré náklady na provoz úřadu, energie a činnosti dotované městem stouply, a to o více než 25 procent. Všechny zmíněné okolnosti vedou k jedinému. Musíme umět úsporně hospodařit nejenom v roce 2012, ale i v letech dalších.

Vždy je nutné pamatovat na řadu povinností, které mají města vůči občanům a musí je splnit. Na to jsme mysleli i při sestavování rozpočtu 2012 a veškeré finanční požadavky nutné pro provoz města jsme dokázali pokrýt, stejně jako loni bez uzavírání nových úvěrů. Vždyť právě splácení dluhů z minulosti, oněch 400 milionů, je tím, co nás dnes ubíjí a brání většímu rozvoji města.

Máme před sebou měsíc březen. Měsíc, který obvykle znamená příchod jara. Po lednu a únoru, kdy byla v Jablonci zima skutečně třeskutá, věřím, že březen doopravdy přinese její konec. Dosavadní zima se nám ukázala ve všech svých podobách. Od velkých spadů sněhu, doprovázených silnými větry, přes tuhé mrazy až po déšt. Jsem přesvědčen, že všechny její rozmary a nástrahy jsme se zvýšeným úsilím zvládli, i když za cenu vysokých finančních nákladů. Jen zimní údržba za leden a únor ochudila náš rozpočet o celých 13 milionů korun, a to nezmiňuji škody, které mráz napáchal na objektech ve vlastnictví města.

Velké a dlouhé mrazy v kombinaci s nejvyšší cenou tepla z CZT (centrálního zásobování teplem) v celé republice, nás, ale i vás, co jste na CZT připojení, stály také nemalé peníze. Zde vidím vážný a dlouhotrvající problém mezi vlastníky společnosti JTR, který vyústil právě v onu, dnes již neúnosnou cenu tepla. Je nutné, a beru to i jako svůj úkol, dokončit tato vleklá jednání s většinovým akcionářem JTR a již konečně začít přebudovávat CZT v Jablonci na moderní systém vytápění, dodávající teplo za cenu pro zákazníky akceptovatelnou. Pokud uvidíme, že CZT v Jablonci má smysl, je třeba udělat vše pro jeho záchranu a modernizaci. Musíme být připraveni i na variantu odkupu akcionářského podílu od druhého akcionáře. Čas, který byl ztracen v předchozích letech, již nevrátíme. Problém ale musíme v tomto roce již definitivně vyřešit. Nálepka nejdražšího tepla, kterou jsme dostali, je skutečně ostudou.

Miloš Vele,
místostarosta

Vytvořeno 29.2.2012 14:51:00 | přečteno 1403x | Petr Vitvar
load