Devadesát let si drží známku jedinečnosti

Úctyhodné devadesátiny slavila před nedávnem Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou. Během své existence prošla pod vedením deseti ředitelů různými změnami, ale dodnes vychovává odborníky na středoškolské úrovni pro obchodně-podnikatelskou sféru, zahraniční obchod a cestovní ruch, v oblasti vyššího odborného studia navíc pro pojišťovnictví.

Vše začalo v roce 1891

První zmínky o německé obchodní akademii na Horním náměstí se objevují v roce 1891, o deset let později na ní studuje 39 žáků obchodní akademie, 151 tříleté obchodní školy (z nichž pouze 13 je Čechů) a 22 dívek v jednoročním obchodním kurzu. Česká matiční jednotřídka se otevírá teprve v roce 1889 v Kamenné ulici, kde pak v roce 1920 iniciuje otevření české obchodní akademie Svaz českých průmyslníků a vývozců jabloneckého zboží. Je jednou z šesti podobných českých škol v republice a jedinou v pohraničí. Výuka první stovky studentů začíná 16. září 1921. Dobrá pověst školy roste a v roce 1930 má už nálepku jedinečnosti. Druhá světová válka znamená stěhování do Turnova, odkud se škola do původní německé budovy na Horním náměstí vrací v roce 1946 a opět je jedinou školou v zemi zaměřenou na zahraniční obchod. V roce 1959 se otvírá specializace provoz a ekonomika spojů, od konce 50. let běží večerní studium a na nějakou dobu i studium dálkové. Na konci 80. let přibývá na denním studiu specializace cestovní ruch, vyšší odborné studium zahraničního obchodu, pojišťovnictví a cestovního ruchu vzniká v letech 90.

Počet studentů klesá, ale obchodní akademie drží kvalitu

„Největším úskalím současnosti je demografický pokles. I přesto se naší škole stále daří udržovat si svou úroveň. Vyučujeme šest jazyků, úspěšnost našich absolventů v přijetí na vyšší odborné a vysoké školy je velmi vysoká, jen malé procento maturantů odchází přímo do praxe,“ říká současný ředitel školy Jiří Kabelka, podle nějž kvalita školy je daná širokým základem výuky odborných, ale hlavně specializačních předmětů nezbytných pro specifická zaměření a výuka cizích jazyků na všeobecné i odborné úrovni. „Škola se snaží v maximální míře spojit teoretickou výuku s praxí, ta je proto nedílnou součástí studia. Studenti tak praktikují i v zahraničních firmách, například v SRN, Velké Británii, Francii, Irsku, a to v rámci projektu Leonardo da Vinci,“ dodává Kabelka.

Nadační fond Ing. Mirko Valenty

V září 2007 založil absolvent zdejší školy Ing. Mirko Valenta svůj Nadační fond, který poskytuje každoročně příspěvky sociálně slabým studentům, a to zejména na úhradu učebnic a pomůcek, povinných kurzů, tuzemských i zahraničních exkurzí, které jsou součástí školního vzdělávacího programu obchodní akademie a akreditovaných vzdělávacích programů vyššího odborného studia.

Škola adoptovala děti v Bangladéši

„Žáci i učitelé naší školy se rozhodli na dálku adoptovat děti z Bangladéše v rámci projektu Bangbaby,“ vysvětluje ředitel. Žáci sponzorují chlapce, učitelský sbor dívku. „Díky naší pomoci mohou děti chodit do školy, kde dostanou pravidelně i najíst. Abychom mohli odeslat ročně každému z dětí 8400 korun, což je měsíčně 700 korun, pořádáme různé akce - např. sběrový den nebo aukce. Příspěvky dáváme rovněž do pokladničky umístěné u nás ve škole,“ uzavírá Jiří Kabelka.

(fr)

Vytvořeno 4.1.2012 13:58:54 | přečteno 2043x | Petr Vitvar