Zpráva o stavu města Jablonce nad Nisou

Úvodník Jabloneckého měsíčníku 11/2011

V polovině listopadu se přehoupne první rok mého působení ve funkci starosty, to je čtvrtina volebního období. Určitě je dobré se při této příležitosti ohlédnout za volebními programy a projevy, které lze dodnes najít na internetu, a zjistit, že tyto materiály jsou stále koncepčním podkladem naší práce.

Osobně považuji za největší úspěch sestavení reálného hospodárného rozpočtu. Opatrnost při jeho tvorbě se vyplatila. I když po pololetí klesly daňové příjmy, díky systému připravených rezerv se nám s největší pravděpodobností podaří vydržet do konce roku.

Další dobrou zprávou je, že jsme úspory solidárně rozdělili mezi radnici a městské organizace tak, aby nikdo neměl problémy s plněním základních úkolů. Radnice šla v úsporách příkladem. Modernizovala svou strukturu a snížila počet úředníků z původních 252 téměř o pětinu.
Současně jsme zjednodušili a zpřehlednili systém práce. Za to, že se nám to daří, patří dík všem loajálním zaměstnancům městského úřadu i jeho organizacím. Přes toto všechno jsme udrželi příspěvky pro kulturní a sociální oblasti v takové výši, jež nás řadí na přední místo v zemi. Přitom jsme nemuseli, a pevně věřím, že ani letos nebudeme muset, přistoupit k restrikcím ve správě městského majetku. Naopak se daří držet mírný rozvoj.

Na základě nastartovaných úspor se povedlo vyjednat snížení úroků u hlavního městského věřitele - Komerční banky.

Pokud to mám shrnout: město dokáže financovat správu a údržbu, splácet závazky a navíc zachovávat i rozvíjet sociální programy. Investiční plány však můžeme realizovat jen s podporou zvenčí, s využitím grantových schémat a fondů.

Velmi důležitým faktem pro rozvoj města je dle mého i zahájení výstavby nové trafostanice Jih na Dolině. Je to dobrá zpráva pro všechny, protože bez dostatku elektrické energie si nelze představit jakýkoli rozvoj v průmyslové i privátní sféře.

Před 11 měsíci jsem prezentoval názor na prospěšnost dvoukoalice ODS-Domov. S potěšením nyní konstatuji, že se mé předpoklady zatím naplňují a že tato koalice tvoří konstruktivní vedení města. Jablonec je zdravým městem a pevně věřím, že ho společně dokážeme vést v dobré kondici směrem k budoucnosti a přitom i nadále zvládneme pomáhat potřebným.

Petr Beitl,
váš starosta

Vytvořeno 1.11.2011 9:48:12 | přečteno 1645x | Petr Vitvar
load