Krátká vycházka pro krátké dny

Maxov, křižovatka (MHD) - Brechšmídova kaple - rozcestí Pod Bukovou (1,5 km) - Buková - Čertova komora (3 km) - Záhoří (4,5 km) - Vyhlídka nad Smržovkou - Smržovka (6,5 km).

I krátké listopadové dny se dají využít k příjemnému výletu do přírody. A nemusíme přitom ani vyrážet daleko od Jablonce. Vyjít můžeme od zastávky MHD (linka č. 4) Maxov, křižovatka. Tady najdeme zelené značení, po kterém se vydáme směrem k Josefovu Dolu. Značky brzy silnici opustí a odbočí vlevo. Mírné stoupání nás zakrátko dovede k malé požární zbrojnici a hned naproti ní stojí bájemi opředená Brechšmídova kaplička.
Pověst vypráví, že kaple zde byla postavena proto, aby zapuzovala ďábla. S čertem údajně spolčený Andreas Kunze, zvaný Brechšmíd, tu měl obcházet a strašit ještě dlouho po svém úmrtí. Skončit vše mělo až ve chvíli, kdy bude jeho duše vykoupena smrtí nevinného dítěte. To se prý stalo v roce 1863, když se kamenný blok sesunul v tzv. Čertově komoře na nebohého synka drvoštěpa Augustina Sedlaka. Ale do těch míst to máme ještě kousek cesty.

Zelené značky nás nejprve dovedou znovu na silnici a po ní pokračujeme několik minut (směr Josefův Důl) k rozcestí se žlutě značenou cestou. Tady odbočíme doprava a stoupáme na Bukovou. Zalesněný kopec má hned několik vrcholů, ale značky je - snad proto, že neposkytují téměř žádný rozhled - všechny míjejí. Pod jižním vrcholem Bukové objevíme vpravo při cestě zmíněnou Čertovu komoru, která je tvořena několika na sebe zřícenými balvany. Na informační tabuli se můžeme dovědět i další zajímavosti.

Cesta dále klesá až vyjdeme na louky, z nichž se otevřou rozhledy na Jizerské hory a Krkonoše. Tak dojdeme na rozcestí v Záhoří, kde se připojí modré značení, které nás doprovodí až do Smržovky. Jedna krátká odbočka se ale ještě rozhodně vyplatí - a to na smržovskou Vyhlídku. Vrchol skaliska s 30 m vysokou údolní stěnou je pohodlně přístupný po vytesaných schodech. Na několika terasách se nacházejí skalní mísy, z nichž nejznámější je Čertova studánka. Ta je na 80 cm hluboká a je trvale naplněná vodou. Samozřejmě, že i o studánce se vypráví několik pověstí. Třeba ta o nešťastné lásce skřítka Sklenaříčka, nebo jiná o čertovi, který se tak polekal kříže na vrcholu, že se sem už nikdy nevrátil.¨

Nenáročný výlet je vhodný pro každého. Doporučujeme mapu Jizerských hor 1 : 25 000.

Otokar Simm

Vytvořeno 1.11.2011 9:49:04 | přečteno 1954x | Petr Vitvar
load